Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE?STWIE

Email Drukuj PDF

Rada Dzielnicy VIII D?bniki i KOMISARIAT POLICJI V zapraszaj? mieszka?cw osiedla Podwawelskiego na debat? spo?eczn?

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE?STWIE


tematem spotkania b?dzie poprawa bezpiecze?stwa na terenie osiedla Podwawelskiego i okolicy
czwartek / 26 pa?dziernika 2017 / godz. 17:30
miejsce debaty: SZKO?A PODSTAWOWA nr 25
ul. Komandosw 29 (?wietlica szkolna)

 

Kursy komputerowe dla Seniorw (ZAPISY)

Email Drukuj PDF

Rada Dzielnicy VIII D?bniki zaprasza do udzia?u w kolejnej edycji kursw komputerowych, ktre b?d? si? odbywa?y w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Komandosw 29 oraz w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Pszczelnej 13.

Zaj?cia obejmuj? podstawy obs?ugi komputera, korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Do udzia?u w zaj?ciach zapraszamy mieszka?cw Dzielnicy VIII (osoby w wieku 50+) - informuje radny Krzysztof Gacek jeden z pomys?odawcw tej inicjatywy. Celem kursw jest przeciwdzia?anie tzw wykluczenia cyfrowego w?rd seniorw - dodaje K. Gacek.

Zapisy pod nr tel. 12 267 03 03 lub w biurze Rady Dzielnicy VIII - D?bniki przy ul. Praskiej 52 (w godzinach urz?dowania).

?rd?o: krzysztofgacek.pl

 

Zmiana granic w Dzielnicach VIII, IX, X

Email Drukuj PDF

Czy ulica Lipi?skiego zostanie od??czona od naszej dzielnicy? Nasi radni s? przeciw, ich zdaniem granice powinny przebiega? tak jak obecnie (czyli naturalnie) na rzece Wildze!

KROPKA (artyku? - wydanie wrzesie? 2017r.)
Otwarte spotkanie dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki odb?d? si? 28 wrze?nia br. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII D?bniki przy ul. Praskiej 52.
Urz?d Miasta Krakowa zaprasza mieszka?cw dzielnic: VIII D?bniki, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki oraz X Swoszowice do udzia?u w otwartych spotkaniach w celu wyra?enia opinii dotycz?cych zasadno?ci i prawid?owo?ci przebiegu granic dzielnicy.

Podj?cie przez Rady Dzielnic VIII D?bniki, IX ?agiewniki-Borek Fa??cki oraz X Swoszowice uchwa? w sprawie zmian granic okre?lonych w za??cznikach do statutw ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszka?cw w tych kwestiach wymagaj? podj?cia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej dotycz?cej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych miasta Krakowa. Jednym z istotnych elementw opracowania b?d? wnioski ze spotka? przeprowadzonych z mieszka?cami. Wnioski ze spotka? wraz z wynikami innych bada? oraz analiz pozwol? ekspertom zewn?trznym na dokonanie ca?o?ciowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych.

Przypomnijmy, ?e kwestia granic dzielnic powrci?a w ubieg?ym roku (informowali?my o tym w listopadowym i grudniowym numerze naszej gazety). Rada najmniejszej krakowskiej Dzielnicy IX ?agiewniki-Borek Fa??cki podj??a uchwa?y, w ktrych wnioskowa?a do prezydenta Miasta Krakowa, o rozpocz?cie procedury korekty granic dzielnic, ktre zak?ada?yby przy??czenie do Dzielnicy IX terenw dzielnic s?siednich.

Najbardziej zapalnym tematem by?a propozycja przej?cia cz??ci obszaru Dzielnicy X, w tym osiedla Kliny, a sprawa przybra?a rozmiar otwartego konfliktu. W jego cieniu pozosta?a kwestia istotna dla mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki. 16 sierpnia br. Rada Dzielnicy IX ?agiewniki-Borek Fa??cki przyj??a uchwa??, w ktrej jednym z punktw by?o przesuni?cie granicy Dzielnic VIII i IX z naturalnej, na rzece Wildze, na nieistniej?c? ulic? 8 Pu?ku U?anw, co w praktyce oznacza?oby m.in. ponowny podzia? ulicy Lipi?skiego.

Rada Dzielnicy VIII D?bniki dezaprobat? wobec korekty granic wyrazi?a podczas sesji 16 listopada 2016 r. podejmuj?c uchwa??, w ktrej wnioskowa?a do prezydenta Miasta Krakowa o pozostawienie granic pomi?dzy Dzielnic? VIII, a Dzielnic? IX ?agiewniki-Borek Fa??cki w obecnie obowi?zuj?cym kszta?cie.
- Korygowanie granic w tym samym rejonie po dwch latach od poprzednich zmian nie by?oby zasadne, a mieszka?cy mogliby odczu? brak stabilizacji. Obecna, naturalna granica na rzece Wildze jest czytelna dla wszystkich. Pozostali radni, obecni na listopadowej sesji, byli w tej kwestii zgodni, gdy? uchwa?a przyj?ta zosta?a w zasadzie jednog?o?nie, bez g?osw sprzeciwu, jedynie przy dwch wstrzymuj?cych si? mwi?a po listopadowej sesji Renata Pi?tka, radna Dzielnicy VIII z okr?gu obejmuj?cego m.in. ulic? Lipi?skiego i Str?kow?.

?rd?o:

Zapisz

 

Bud?et Obywatelskii 2017... g?osujmy na nasz? dzielnic?!

Email Drukuj PDF

Ruszy?o g?osowanie w kolejnej edycji Bud?etu Obywatelskiego potrwa ono do 30 czerwca 2017 r. Serdecznie zach?cam do wzi?cia udzia?u i wsparcia projektw zwi?zanych z nasz? dzielnic?. Jak ju? g?osowa?em oto moje wybory:
Projekty oglnomiejskie

3 punkty Parki s?siedzkie dla Krakowa
2 punkty Zaziele?my Bulwar Wo?y?ski!
1 punkt Bulwarami na k?kach

Projekty dzielnicowe

3 punkty Zielona Aleja Twardowskiego
2 punkty NOWOCZESNA BIBLIOTEKA W OSIEDLU PODWAWELSKIM
1 punkt Ziele? w parku linearnym na Ruczaju

?rd?o: www.krzysztofgacek.pl

 
Strona 1 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Ćwierćfinały 34. edycji PAKI
  uż po raz 34 odbędą się ćwierćfinały Przeglądu Kabaretów PAKA. To drugi etap konkursu, do którego zgłaszają się początkujące grupy kabaretowe.
 • Premierowe „Wiedźmy” na Scenie STU
  Po inscenizacjach „Hamleta” (w 2000 i 2012 r.) oraz „Króla Leara” (w 2010 r.) Krzysztof Jasiński wraca do twórczości Szekspira. Scenariusz nowego spektaklu zbudowany jest na motywach kilku szekspirowskich dramatów, które łączą postacie tajemniczych tytułowych wiedźm.
 • Emergenza Polska 2017/18 (Kraków)
  Zapraszamy do udziału w nadchodzących eliminacjach VII Edycji Emergenza Festival Polska (2017/18) - największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 

Menu