Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Czwartki do CK Ruczaj

Email Drukuj PDF

W programie Salonik dziennikarski, z nowym gospodarzem, ktrym zosta? p. Dobros?aw Rodziewicz. Go?ciem Saloniku b?dzie Roman Graczyk, politolog, dziennikarz i publicysta, autor ksi??ek, m.in. Tropem SB. Jak czyta? teczki". "Czy te teczki mog? k?ama? Prawda i mity o tajnych wsp?pracownikach i tajnych dokumentach SB."
7 kwietnia, godz. 18:30

W kolejny czwartek, 14 kwietnia, biograficzny film o niezwyk?ej kobiecie generale El?biecie Zawackiej, kurierze AK, awansowanej na stopie? genera?a brygady, profesorze nauk humanistycznych. Po filmie spotkanie z Katarzyn? Minczykowsk?, autork? ksi??ki Cichociemna. Genera? El?bieta Zawacka "Zo" oraz wiceprezes Fundacji Genera? El?biety Zawackiej.

?rd?o: ckruczaj.pl

 

HULAJ DUSZA, BONARKA ROBI POKAZY

Email Drukuj PDF

Modna wiosna w wydaniu krakowskiej Bonarki ma folkow? opraw?. Pos?u?? si? ni? znani prowadz?cy gospodarze weekendowego show modowego: Karlina Malinowska, Dawid Woli?ski, Olivier Janiak, a nade wszystko Ma?gorzata Ko?uchowska, ambasadorka centrum. Pokazy mody ju? w dniach 19-20 marca.
Odb?d? si? one pod has?em Hulaj dusza!, co jest odwo?aniem do sztuki inspirowanej malarstwem Zofii Stryje?skiej oraz folklorem. Pokazy wpisz? si? tym samym w styl zainaugurowanej niedawno nowej kampanii reklamowej Bonarki, nawi?zuj?cej do artystycznego oblicza Krakowa.
Prezentacje najnowszych kolekcji kilkudziesi?ciu obecnych w Bonarce marek modowych rozpoczn? si? w sobot? oko?o godz. 13:00. Tego dnia w ?wiat aktualnej mody wprowadz? go?ci Bonarki Karolina Malinowska modelka, prezenterka telewizyjna, ale przede wszystkim znawczyni najnowszych trendw; oraz Dawid Woli?ski jeden z najbardziej znanych polskich projektantw, ktrego projekty s? uwa?ane za synonim luksusu i wyrafinowania.
Do godziny 19:00 scen? opanuj? profesjonalni modele i modelki, ktrzy zaprezentuj? kilkaset zestaww strojw w r?nych stylach: sportowym, casual, office, a tak?e wieczorowo-wizytowym. Dope?nieniem b?d? pokazy mody dzieci?cej.
W podobnym stylu przebiega? b?d? pokazy w niedziel?. Tego dnia w roli prezenterw wyst?pi? Ma?gorzata Ko?uchowska i Olivier Janiak. Ambasadorka Bonarki to ikona mody, uwa?ana powszechnie za jedn? z najlepiej ubranych Polek. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna kochana przez publiczno??. Ju? pi?ty raz z rz?du jest twarz? naszego centrum. Olivier Janiak popularny i ceniony prezenter telewizyjny, uchodzi za jednego z najlepiej ubranych Polakw.
Z okazji pokazw mody klienci centrum b?d? mogli ponadto skorzysta? ze specjalnych promocji przygotowanych przez sklepy, a tak?e wzi?? udzia? w konkursach z nagrodami prowadzonych ze sceny.

BONARKA CITY CENTER

informacja prasowa

 

BODZW JESZCZE BEZ AUTOBUSU

Email Drukuj PDF

Mieszka?cy osiedla Bodzw (Dzielnica VIII D?bniki) od lat walcz? o autobus. Jednak w najbli?szym czasie nie mog? liczy? na zmiany. O przyczynach takiej sytuacji oraz o problemach komunikacyjnych mieszka?cw Bodzowa dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury RMK.
Osiedle Bodzw jest oddalone od Rynku G?wnego o nieco ponad 7,5 km, jednak mieszka?cy tej cz??ci miasta nie mog? dojecha? do centrum komunikacja miejsk?, gdy? do najbli?szego przystanku musz? pokona? 2 km.
Jak t?umacz? przedstawiciele Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu: - W tym momencie nie jest mo?liwe wyznaczenie tam linii autobusowej, dopki nie zostanie poszerzona ulica Wid?akowa. By?y tam przeprowadzane testy i niestety autobus nie ma mo?liwo?ci wymini?cia si? z innym pojazdem, gdy? droga jest w?ska t?umaczy? Franciszek Szczurko, zast?pca dyrektora ZIKiT ds. transportu. Inwestycja ta wi?za?aby si? z kilkumilionowymi kosztami.
Miasto przygotowuje si? do ?wiatowych Dni M?odzie?y, kupowany jest tabor tramwajowy za kilkaset milionw z?otych, buduje si? trasy za kolejne setki milionw, a jedna droga jest problemem. Wielu mieszka?cw zdecydowa?o si? przyj?? pielgrzymw na ?wiatowe Dni M?odzie?y, ale bez dojazdu nikt nie b?dzie chcia? skorzysta? z tej propozycji postulowali mieszka?cy Bodzowa obecni na posiedzeniu. W bud?ecie miasta na 2016 rok nie zosta?y wprowadzone zadania zwi?zane z przebudow? ulicy.
Dodatkow? kwesti? jest umiejscowienie drogi w pobli?u wa?u przeciwpowodziowego. - Aby poszerzy? ulic?, potrzebne jest zaj?cie prywatnego terenu b?d? wkopanie si? w wa? przeciwpowodziowy, co z kolei wi??e si? z decyzjami m.in. Ma?opolskiego Zarz?du Melioracji i Urz?dze? Wodnych doda? Franciszek Szczurko. Radni zwrcili tak?e uwag? na brak kanalizacji, ktrej instalacja jest niezb?dna jeszcze przed przebudow? g?wnej drogi. Zapowiedzieli, ?e zasi?gn? jeszcze informacji w Miejskim Przedsi?biorstwie Wodoci?gw i Kanalizacji, aby mo?na by?o pomc mieszka?com w ich postulatach.
(RMK)

?rd?o: KROPKA

 

Bohaterskie akcje ?o?nierzy Wykl?tych

Email Drukuj PDF

Tytu?: Bohaterskie akcje ?o?nierzy Wykl?tych
Autor: Joanna Wieliczka-Szarkowa
Wydawca: Wydawnictwo AA, Krakw 2016 r.
Dane techniczne: format: 140x200, s. 336, oprawa twarda
Cena detaliczna: Cena detaliczna 39,00 z?
Dost?pna: Ksi??ka dost?pna w dobrych ksi?garniach, oraz na www.religijna.pl

Brawurowe akcje ?o?nierzy Wykl?tych!

?o?nierze antykomunistycznego powstania - z ryngrafami z Matk? Bo?? na piersiach i or?ami w koronie na wojskowych czapkach, po wojnie walczyli z nowym sowieckim okupantem. Nie zgadzali si? na zniewolenie Polski i pozostali do ko?ca wierni Niepodleg?ej Rzeczypospolitej. W ostatecznie przegranej walce odnie?li wiele zwyci?stw. Potrafili skutecznie ochrania? Polakw przed samowol? komunistycznej w?adzy.

- Rozbijali wi?zienia i areszty, uwalniaj?c zatrzymanych przez Urz?d Bezpiecze?stwa i Milicj? Obywatelsk?.
- Atakowali posterunki MO, siedziby UB i urz?dy, parali?uj?c dzia?anie komunistycznej administracji.
- Wygrywali bitwy z grupami operacyjnymi KBW, UB, MO i NKWD.
.....................................
Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa historyk, autorka ksi??ek: III Rzesza. Narodziny i zmierzch szale?stwa (2006); Jzef Pi?sudski 1867-1935. Ilustrowana biografia (2007); Czarna ksi?ga Kresw (2012), ?o?nierze wykleci (2013), Wo?y? we krwi 1943 (2013), ?o?nierze Niepodleg?o?ci 1914-1918 (2013), Bitwy polskich ?o?nierzy 1940-1944(2014), Powstanie Warszawskie 1944. Gloria Victis (2014). Wsp?autorka ksi??ki W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917-1956), (2010), oraz serii ksi??ek historycznych dla Dzieci Kocham Polsk?.

informacja prasowa

 
Więcej artykułów…
Strona 7 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Ćwierćfinały 34. edycji PAKI
  uż po raz 34 odbędą się ćwierćfinały Przeglądu Kabaretów PAKA. To drugi etap konkursu, do którego zgłaszają się początkujące grupy kabaretowe.
 • Premierowe „Wiedźmy” na Scenie STU
  Po inscenizacjach „Hamleta” (w 2000 i 2012 r.) oraz „Króla Leara” (w 2010 r.) Krzysztof Jasiński wraca do twórczości Szekspira. Scenariusz nowego spektaklu zbudowany jest na motywach kilku szekspirowskich dramatów, które łączą postacie tajemniczych tytułowych wiedźm.
 • Emergenza Polska 2017/18 (Kraków)
  Zapraszamy do udziału w nadchodzących eliminacjach VII Edycji Emergenza Festival Polska (2017/18) - największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Menu