Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Dni otwarte w Szkole Podstawowej 30

Email Drukuj PDF

Dni otwarte w Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pu?askiego w Krakowie

Dnia 27 lutego br. w naszej szkole odby?o si? pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z przysz?ymi uczniami i wychowankami oddzia?u zerowego oraz ich rodzicami. Dzieci mog?y zapozna? si? z nauczycielami, ktrzy proponowali im zaj?cia edukacyjne oraz gry i zabawy zarwno artystyczne, jak i z dziedziny zdrowego od?ywiania, j?zyka angielskiego, informatyki czy matematyki. Go?cie mogli przejrze? kronik? naszej szacownej placwki, obejrze? stare fotografie (i rozpozna? na nich swoich dziadkw, rodzicw, rodze?stwo), a tak?e dowiedzie? si?, co to jest z?ota ksi?ga, do ktrej co roku wpisywani s? najlepsi uczniowie.

Kolejny dzie? otwarty odb?dzie si? w Trzydziestce ju? 12 marca w godz. 10.00-12.00!

Je?li chcesz si? dowiedzie?, jak dzia?a i co ma do zaoferowania nasza szko?a, je?li chcesz porozmawia? z nauczycielami przyjd? koniecznie! W programie znajd? si? m. in.:
o godz. 10.00 spotkanie z p. Dyrektor Mart? Kaczmarsk? (w sali gimnastycznej na II pi?trze);
o godz. 10.10 przedstawienie dla przedszkolakw pt. Zwierzakowo;
wystawa prac plastycznych Zwierz?ta znane i lubiane;
ekspozycja ksi??ek bibliotecznych nt. zwierz?t;
tor przeszkd i r?nego typu zabawy (matematyczne, j?zykowe, ruchowe, plastyczne);
zwiedzanie szko?y.
Serdecznie zapraszamy w nasze progi!

Mirela Rubin-Lorek
nauczycielka j?zyka polskiego jako obcego

 

III edycji Bud?etu Obywatelskiego tylko przez internet

Email Drukuj PDF

Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki zapraszaj? wszystkich mieszka?cw Dzielnicy na spotkania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej III edycji Bud?etu Obywatelskiego.

Harmonogram spotka? informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy VIII D?bniki:

 • 7 marca 2016 r. godzina 18:00 siedziba Rady Dzielnicy VIII D?bniki, ul. Praska 52
 • 8 marca 2016 r. godzina 18:00 Szko?a Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13
 • 9 marca 2016 r. godzina 18:00 Klub Kultury Tyniec, ul. Dziewiarzy 7
 • 10 marca 2016 r. godzina 18:00 Szko?a Podstawowa Nr 53, ul. Sko?na 8

Limity finansowe:

Rada Dzielnicy VIII D?bniki przeznaczy?a kwot? 200 000 z? na realizacj? projektw zg?oszonych przez Mieszka?cw. Zgodnie z regulaminem Bud?etu Obywatelskiego 8 ust. 4 W przypadku przeznaczenia przez Dzielnic? na realizacj? zada? lokalnych kwoty wi?kszej ni? sto tysi?cy z?otych, koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania nie mo?e by? wy?szy ni? 60 % ca?o?ci ?rodkw oraz ni?szy ni? dwa tysi?ce pi??set z?otych. W przypadku Dzielnicy VIII D?bniki kwota maksymalna to 120 tys. z?, a minimalna to 2,5 tys. z?. (?rd?o: dzielnica8.krakow.pl)

W tegorocznej edycji bud?etu obywatelskiego zarwno zg?aszanie projektw, jak i g?osowanie b?dzie odbywa?o si? tylko przez internet. Jedynie list? poparcia nale?y dostarczy? w formie tradycyjnej - informuje radny Krzysztof Gacek.

 

Najlepsi ma?opolscy pracodawcy 2015 roku

Email Drukuj PDF

Najlepsi ma?opolscy pracodawcy 2015 roku

Firma Ingeus og?osi?a Laureatw drugiej edycji ma?opolskiej Akcji: Dobry Pracodawca. Wyr?nionych zosta?o 48 firm prowadz?cych dzia?alno?? na terenie wojewdztwa ma?opolskiego. Wr?czenie wyr?nie? Dobrym Pracodawcom 2015 odby?o si? podczas uroczystego spotkania w Ma?opolskim Urz?dzie Wojewdzkim w Krakowie, z udzia?em Jacka Krupy, Marsza?ka Wojewdztwa Ma?opolskiego oraz Jzefa Gawrona, I Wicewojewody Ma?opolskiego.
- Ma?opolscy Dobrzy Pracodawcy 2015 wspieraj? lokalne rynki pracy, prowadz? otwart? polityk? zatrudnienia, wsp?pracuj? z instytucjami rynku pracy, inwestuj? w swoich pracownikw mwi Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus. - Cieszymy si?, ?e zainteresowanie Akcj?: Dobry Pracodawca ro?nie. W zesz?orocznej, pierwszej edycji wyr?nionych zosta?o 30 firm, w tym roku a? 48 dodaje.
Akcja: Dobry Pracodawca to wydarzenie, ktre ma na celu wyr?ni? najlepszych ma?opolskich pracodawcw, jak rwnie? promowa? najwy?sze standardy w biznesie. Do Akcji zg?osi?o si? kilkadziesi?t firm z ca?ej Ma?opolski, mikro, MSP jak i du?ych, przedstawicieli r?nych bran?, w?rd ktrych kapitu?a wybra?a 48 Laureatw. Partnerami wydarzenia jest Wojewdzki Urz?d Pracy w Krakowie oraz cztery ma?opolskie urz?dy pracy powiatu krakowskiego, boche?skiego, nowotarskiego oraz Krakowa.
- Ciesz? si?, ?e dzi?ki tej akcji mamy szans? podzi?kowa? przedsi?biorcom, ktrzy swoj? postaw? promuj? pozytywne wzorce w biznesie i potrafi? doceni? to co w Ma?opolsce najwa?niejsze: zdolnych, ambitnych i pracowitych ludzi mwi marsza?ek Ma?opolski Jacek Krupa.
Wydarzeniu honorowo patronuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministerstwo Skarbu Pa?stwa, Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Ma?opolskiego, Ma?opolski Urz?d Wojewdzki, jak rwnie? Business Centre Club Lo?a Ma?opolska.

Więcej…
 

Dzie? architektw w Muzeum Manggha

Email Drukuj PDF

Dzie? architektw w Muzeum Manggha"

Ponad 100 architektw i projektantw spotka si? w pi?tek w Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej Manggha" w ramach krakowskiego wieczoru PERSPEKTYWA. Wst?p na presti?owe wydarzenie jest wolny. Zapisy trwaj?.

26 lutego w Krakowie to wa?ny dzie? w kalendarzu architektw i designerw. Tego dnia, o godzinie 18:00, w Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej Manggha" ponad 100 pracownikw bran?y projektowej pojawi si? na wieczorze PERSPEKTYWA, by rozmawia? z uznanymi ekspertami, poznawa? tajniki najs?ynniejszych projektw ostatnich miesi?cy i wymienia? si? zawodowymi do?wiadczeniami. - To ju? drugie spotkanie z cyklu PERSPEKTYWA w Krakowie. Poprzednie okaza?o si? wielkim sukcesem. Wielu architektw wskazywa?o, ?e to wydarzenie, ktrego odpowiednika ci??ko szuka? ciekawe w formie i przede wszystkim w tre?ci - mwi Magdalena Dymek, manager ds. marketingu w firmie Hfele, pomys?odawcy i organizatora wieczorw PERSPEKTYWA.

Na wieczorze pojawi si? Jacek Rozenek jako profesjonalny coach i trener biznesu poruszy tematy relacji z klientami w pracy architekta, metod wsp?pracy z kontrahentami i przekonywania do swoich projektw. Wyj?tkow? gwiazd? spotkania b?dzie Dorota Szlachcic, odpowiedzialna m.in. za projekty wroc?awskiego Afrykarium, najwi?kszego oceanarium w Europie, afryka?skiego Oceanario de Namibe oraz unikalnego schroniska grskiego w Nepalu, gdzie zastosowano innowacyjn? technologi? perowskitow?. Architekt opowie o do?wiadczeniach zdobytych przy pracy nad projektami ?wiatowej s?awy. Wyj?tkowe b?dzie te? miejsce spotkania Muzeum Sztuki i Techniki Japo?skiej Manggha". Zachwycaj?cy obiekt umiej?tnie ??czy elementy budownictwa japo?skiego oraz polskiego.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 8 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Ćwierćfinały 34. edycji PAKI
  uż po raz 34 odbędą się ćwierćfinały Przeglądu Kabaretów PAKA. To drugi etap konkursu, do którego zgłaszają się początkujące grupy kabaretowe.
 • Premierowe „Wiedźmy” na Scenie STU
  Po inscenizacjach „Hamleta” (w 2000 i 2012 r.) oraz „Króla Leara” (w 2010 r.) Krzysztof Jasiński wraca do twórczości Szekspira. Scenariusz nowego spektaklu zbudowany jest na motywach kilku szekspirowskich dramatów, które łączą postacie tajemniczych tytułowych wiedźm.
 • Emergenza Polska 2017/18 (Kraków)
  Zapraszamy do udziału w nadchodzących eliminacjach VII Edycji Emergenza Festival Polska (2017/18) - największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

Menu