Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietJak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem?

Email Drukuj

Z niecierpliwo?ci? wyczekujemy wiosny i lata, a przede wszystkim zwi?zanych z nimi wy?szych temperatur oraz wi?kszej dawki promieni s?onecznych, ktre pobudzaj? do ?ycia i dodaj? energii. Trzeba jednak pami?ta?, ?e poza licznymi zaletami, promieniowanie niesie tak?e spore zagro?enia, przede wszystkim dla naszych oczu. Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem, a jednocze?nie zachowa? komfort widzenia?

Tutaj z pomoc? przychodz? nam oczywi?cie okulary przeciws?oneczne, ktre niestety cz??ciej traktowane s? jako modny dodatek do ubioru, ni? wa?ny element ochrony wzroku. Nierzadko zdarza si?, ?e gdy s?o?ce zaczyna razi?, bez zastanowienia kupujemy okulary przeciws?oneczne na mijanych po drodze straganach i stoiskach. Tymczasem g?wnym zadaniem okularw przeciws?onecznych jest ochrona - nie tyle przed o?lepiaj?cym ?wiat?em, ile - przede wszystkim przed promieniami UVA i UVB. Osoby, ktre nie chroni? wzroku u?ywaj?c dobrych okularw przeciws?onecznych nara?aj? swoje oczy na szkodliwe dzia?anie tych promieni.

Dlaczego powinni?my nosi? okulary przeciws?oneczne?

Przedostaj?ce si? do oka promienie UVA i UVB mog? sta? si? ?rd?em wielu chorb, takich jak za?ma, skrzydlik czy nawet czerniak. Mog? te? prowadzi? do degeneracji plamki ??tej (centralnej cz??ci siatkwki odpowiedzialnej za ostro?? widzenia i rozpoznawanie szczeg?w) oraz do?? cz?stego latem zapalenia spojwek, zaczerwienienia, ?zawienia czy pieczenia oczu. Latem bez okularw przeciws?onecznych w zasadzie nie powinni?my wychodzi? z domu.

Więcej…
 

Zdrowie pod kontrol? - akcja m?odych medykw

Email Drukuj

AKCJA M?ODYCH MEDYKW ZDROWIE POD KONTROL? W BONARCE

W ten weekend w Bonarce mo?na bezp?atnie przebada? si? i zadba? o profilaktyk? chorb ci?nienia w ramach akcji Zdrowie pod kontrol? m?odych medykw z IFMSA Poland - Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Studentw Medycyny.
Problem chorb uk?adu kr??enia jest jedn? z charakterystycznych przypad?o?ci naszej cywilizacji i dotyka coraz wi?kszy procent naszej populacji. Zdaniem specjalistw ci?gle wi?c za ma?o mwi si? o zagro?eniach i mo?liwo?ciach zapobiegania tym chorobom. Dlatego, w zwi?zku z szerszym spo?ecznym zapotrzebowaniem, zrodzi?a si? idea bezp?atnych bada?.
W sobot? i niedziel? 25 i 26 kwietnia w godzinach od 11:00 do 18:00 studenci z IFMSA Poland przeprowadz? akcj?, ktrej celem jest poszerzanie spo?ecznej ?wiadomo?ci odno?nie zagro?e? zwi?zanych z wyst?powaniem tych chorb. Warto wi?c wybra? si? do Bonarki ?eby skorzysta? z szerokiego wachlarza bada?: poziomu glukozy, cholesterolu, BMI, ci?nienia krwi i tkanki t?uszczowej.
Przyjd?cie wi?c i o?mielcie innych. Zw?aszcza, ?e m?odzi sympatyczni medycy ch?tnie porozmawiaj? i po-dziel? si? sw? fachow? wiedz?. Warto zadba? o zdrowie swoje i najbli?szych czy nawet szerzej rozpropagowa? szlachetn? ide? oraz skorzysta? z bezp?atnych bada?.

informacja prasowa: BONARKA CITY CENTER

 

Warsztaty dla chorych i ich rodzin

Email Drukuj

22 marca Dzie? Alergii w Krakowie

2 marca b?dziemy obchodzi? XXIV Dzie? Alergii i Pulmonologii w Krakowie. Z tej okazji II Katedra Chorb Wewn?trznych Collegium Medicum UJ im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorb Alergicznych Oddzia? w Krakowie, Polskie Towarzystwo Alergologiczne Oddzia? Ma?opolski i Szko?a dla Chorych na Astm? w Krakowie przygotowa?y konferencj? naukowo-szkoleniow? dla lekarzy oraz warsztaty edukacyjne dla chorych i ich rodzin.
Tematyka wyk?adw dotyczy? b?dzie post?powania w alergicznych stanach zagro?enia ?ycia, leczenia astmy i przewlek?ej obturacyjnej choroby p?uc, rehabilitacji i piel?gnowania skry. Miejsce warsztatw: Sala wyk?adowa II Katedry Chorb Wewn?trznych CMUJ ul. Skawi?ska 8, Krakw (w godzinach od 9.00 do 11.30).
WST?P WOLNY.
Szczeg?owe informacje mo?na znale?? na stronach: www.medicine.krakow.pl, www.ptzca.pl.

Program warsztatw:
godz. 9.009.20 Rola monitoringu aerobiologicznego dla pacjentw chorych na astm? i inne schorzenia alergiczne. Dr Dorota Myszkowska
godz. 9.209.40 Znaczenie edukacji chorych na astm? w poprawie jako?ci ?ycia i kontroli choroby. Dr Anna Gawor
godz. 9.4010.00 Post?powanie w alergicznych stanach zagro?enia ?ycia. Mgr Marta Kasper
godz. 10.3010.50 Chory z POChP jak hamowa? post?p schorzenia. Dr med. ?ukasz Kasper
godz. 10.5011.10 Rehabiltacja oddechowa w schorzeniach obturacyjnych. Mgr Rafa? Pili?ski
godz. 11.1011.30 Jak piel?gnowa? skr? alergika? Dr med. Andrzej Jaworek

?rd?o:

 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

M?ody j?czmie? odchudza i poprawia kondycj?

O m?odym j?czmieniu jest coraz g?o?niej z powodu jego cennych dla zdrowa w?a?ciwo?ci. Sprawnie oczyszcza organizm, poprawia dzia?anie uk?adu pokarmowego i wzmacnia odporno??, dzi?ki temu zyskuje coraz wi?ksz? popularno??. Sproszkowany m?ody j?czmie? nie jest ?adn? nowink?. W?a?ciwo?ci zdrowotne tej ro?liny znane s? medycynie ludowej ju? od tysi?cy lat. Pozytywne dzia?anie m?odego j?czmienia zosta?o potwierdzone rwnie? badaniami naukowymi. Dzi?ki temu w?a?nie teraz sok z li?ci m?odego j?czmienia cieszy si? zas?u?on? popularno?ci?.

Więcej…
 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

5 krokw w zmianie nawykw ?ywieniowych

?wi?ta i Nowy Rok to czas podsumowa? i wprowadzania zmian. Najwa?niejsze s? te, ktre dotycz? naszego zdrowia i samopoczucia. Podpowiadamy, jak skutecznie rozpocz?? wprowadzanie zmian, ktre z czasem stan? si? nawykami i odmieni? nasz styl ?ycia. Od czego zacz?? zmiany? Co zrobi?, aby zdrowe ?ywienie sta?o si? Twoim nawykiem i nie by?o dla Ciebie trudne?

Je?li pragniesz zmiany, to przygotuj si? mentalnie, ?e chcesz zrobi? co? dobrego dla siebie, dla rodziny. Efekty s? natychmiastowe, ale te? i d?ugofalowe. Twoje decyzje wp?yn? zarwno na zdrowie, jak i jako?? ?ycia. Nie planuj od jutra za tydzie?, nie mw sobie ?e ograniczysz, powoli wprowadzisz. Zdecyduj, ?e nie b?dziesz je??: cukru, bia?ej m?ki, utwardzonych t?uszczw, s?odkich jogurtw owocowych, benzoesanu sodu, aspartamu i konserwantw. Konsekwentnie sprawdzaj sk?ad kupowanych produktw. Najlepsza kuchnia, to kuchnia naturalna z gotowanymi posi?kami. Je?li rzeczywi?cie chcesz co? zmieni? w swoim sposobie od?ywiania ju? dzisiaj wykonaj pierwszy z pi?ciu krokw:

Więcej…
 
Strona 1 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu