Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaPROGRAM WSPARCIA DLA NIEPE?NOSPRAWNYCH

Email Drukuj

AKTYWNY SAMORZ?D PROGRAM WSPARCIA DLA NIEPE?NOSPRAWNYCH
To wa?na informacja dla niepe?nosprawnych studentw! Do 30 marca mog? zg?asza? wnioski o pomoc do op?aty czesnego oraz uzyska? dodatek na pokrycie kosztw kszta?cenia w ramach programu "Aktywny Samorz?d". Przyjmuje je Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Krakowie. Z pomocy mog? skorzysta? studenci, ktrzy posiadaj? znaczny lub umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci i ucz? si? w szkole wy?szej lub szkole policealnej lub kolegium lub maj? otwarty przewd doktorski poza studiami doktoranckimi.
Wi?cej informacji na www.mops.krakow.pl

?rd?o: KROPKA

 

PRZEKA? 1% DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Email Drukuj

PRZEKA? 1% DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MA?OPOLSKA

Przeka?e 100% pozyskanych ?rodkw w ramach 1% podatku jaki Pa?stwo mo?ecie przekaza? na wsparcie dzia?alno?ci naszego przedszkola.

TO NIC NIE KOSZTUJE

Wystarczy w PIT w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku wpisa?
Nazwa OPP : Stowarzyszenie Pomocy Szkole Ma?opolska
Numer KRS : 0000052078
Cel szczeg?owy : Przedszkole nr 127 Krakw

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Ma?opolska 25 lat pracuje na rzecz uczniw, rodzicw i pedagogw :
pomaga dzieciom i m?odzie?y
wspiera wysi?ek lokalnych spo?eczno?ci na rzecz wyposa?ania szk? w pomoce naukowe, niezb?dne w procesie nauczania
prowadzi dzia?alno?? szkoleniow?
wsp?dzia?a z innymi organizacjami pozarz?dowymi oraz organami samorz?dowymi
organizuje konkursy wiedzy

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Ma?opolska
31- 519 Krakw ul. Boles?awa Chrobrego 9
tel./ fax: (0-12) 413-52-30 www.spsm.edu.pl
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

TAJEMNICE II WOJNY ?WIATOWEJ: MUSZKIETERZY

Email Drukuj

TAJEMNICE II WOJNY ?WIATOWEJ: MUSZKIETERZY

Spotkanie z Jerzym Rostkowskim
8 marca, godz. 15.30


Muszkieterzy przez aliantw uznawani byli za jedn? z najlepszych grup wywiadowczych w czasie II wojny ?wiatowej. Kontrowersyjne dzia?ania polskich szpiegw przez d?ugi czas pozostawa?y jednak tajemniczym epizodem historii. Tym bardziej, ?e do jej rozbicia przyczyni?a si? Armia Krajowa... Jerzy Rostkowski ods?ania t? tajemnic? w swojej najnowszej ksi??ce.

Dworek Bia?opr?dnicki zaprasza w niedziel?, 8 marca, o godz. 15.30 na spotkanie z pisarzem Jerzym Rostkowskim i promocj? jego najnowszej ksi??ki ?wiat Muszkieterw. Zapomnij albo zgi?. Tajna organizacja wywiadowcza o nazwie "Muszkieterzy" przez d?ugie lata pozostawa?a jednym z najbardziej tajemniczych epizodw polskiej historii z czasw II wojny ?wiatowej. Brakowa?o ksi??ek i publikacji na temat kontrowersyjnych dzia?a? polskich szpiegw. Luk? t? wype?ni?a dopiero ksi??ka Jerzego Rostkowskiego.


Licz?ca zaledwie kilkaset osb, g??boko zakonspirowana organizacja zosta?a powo?ana do ?ycia w 1939 r. z inicjatywy Stefana Witkowskiego. Z ogromn? odwag? prowadzi?a dzia?ania szpiegowskie przeciwko Niemcom, nie tylko na terenie okupowanej Polski, lecz tak?e w wielu krajach Europy. Po 17 wrze?nia 1939 r. rwnie? na obszarach zaj?tych przez Sowietw. To w?a?nie Muszkieterzy, jako pierwsi, przekazali Zachodowi informacje dotycz?ce nazistowskich obozw koncentracyjnych. Prowadzili rwnie? doskona?? dzia?alno?? kontrwywiadowcz?, wspieraj?c ca?y Ruch Oporu. Przez aliantw uznawani byli za jedn? z najlepszych i odnosz?c? najwi?ksze sukcesy do momentu rozbicia jej przez Armi? Krajow? i Gestapo.

Jerzy Rostkowski jest cz?owiekiem z pasj?, ktry od wielu lat zajmuje si? rozwi?zywaniem najwi?kszych tajemnic II wojny ?wiatowej. Przez wielu nazywany "popularyzatorem historii". On sam skromnie uwa?a, ?e najzwyczajniej na ?wiecie "robi swoje" - odnajduje i opisuje tajemnice.

Spotkanie, po??czone z projekcj? filmow?, odb?dzie si? w niedziel? 8 marca o godz. 15.30 w Zaje?dzie Ko?ciuszkowskim. Wst?p wolny.

informacja prasowa

 

Stare D?bniki: Dzie? otwarty Gimnazjum 22

Email Drukuj

Gimnazjum nr 22 im. ks. Jana Twardowskiego mieszcz?ce si? przy ul. Skwerowej 3 w Krakowie serdecznie zaprasza "Szstoklasistw" wraz z Rodzicami na dzie? otwarty szko?y, ktry odb?dzie si? 6 oraz 20 marca 2015 r. w godzinach od 16:00 do 19:00.

?rd?o: gimnajzum22.krakow.pl

 

Premier RP Ewa Kopacz za szybk? budow? Muzeum Historii Polski

Email Drukuj

Budowa siedziby Muzeum Historii Polski by?a tematem spotkania premier Ewy Kopacz z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaci? Muzeum Historii Polski i Rady MHP. Spotkanie odby?o si? w ?rod? 25 lutego 2015 r. w kancelarii Rady Ministrw.

Ewa Kopacz powiedzia?a, ?e zale?y jej na wi???cych decyzjach, ktrych rezultatem b?dzie uko?czenie budowy gmachu Muzeum Historii Polski w roku 2018 na 100. rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci. Chc? mie? to muzeum, chc?, ?eby Warszawa mia?a to muzeum, chc? ?eby Polska mia?a to muzeum podkre?li?a premier Kopacz.

Prof. Henryk Samsonowicz, wiceprzewodnicz?cy Rady uzna?, ?e rozmowa z pani? premier by?a bardzo owocna. Wed?ug Magdaleny Gawin spotkanie z Ewa Kopacz by?o bardzo konkretne i nios?ce nadziej?. B?dziemy jednak usatysfakcjonowani, kiedy sprawa Muzeum przez Rad? Ministrw i ?rodki na budow? zostan? wpisane w d?ugoletni plan finansowania podkre?li?a Gawin. Podczas spotkania ustalono harmonogram najbli?szych prac przygotowawczych.

informacja prasowa

 
Strona 7 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu