Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaEKO i MY edycja 2015

Email Drukuj

Patronat honorowy XXIII Mi?dzyszkolnego Konkursu Ekologicznego obj?? - Aleksander Palczewski Ma?opolski Kurator O?wiaty

Cel konkursu:
  • zainteresowanie uczniw ?wiatem przyrody, jego r?norodno?ci?, bogactwem i pi?knem,
  • zwrcenie uwagi uczniw na problemy ochrony ?rodowiska,
  • u?wiadomienie uczniom ?rde? zanieczyszczenia otaczaj?cego ?wiata,
  • wzbogacenie wiedzy uczniw na temat selektywnej zbirki odpadw i ?mieci,
  • rozwijanie umiej?tno?ci rozpoznawania ro?lin i zwierz?t chronionych,
  • kszta?towanie poczucia pi?kna, estetyki, wyobra?ni oraz wra?liwo?ci artystycznej,
  • promowanie twrczo?ci i uzdolnie? artystycznych dzieci i m?odzie?y.

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

X ?wieto Szko?y

Email Drukuj

W dniu 13 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 25 na os. Podwawelskim odby?o si? ju? po raz dziesi?ty ?wi?to Szko?y. Jest to cykliczna impreza, ktra ma na celu podsumowanie wielomiesi?cznych dzia?a? uczniw, nauczycieli i rodzicw skoncentrowanych wok? wybranego tematu. W tym roku praca przebiega?a pod has?em Witam Ci? kartek szelestem, czyli wszystko o ksi??ce.
Wchodz?c w tym dniu w progi szko?y, ka?dy go?? otrzymywa? specjalny bilet, czyli kartk?, ktra mia?a zape?ni? si? fragmentami wiersza autorstwa Edwarda Szyma?skiego pt. Ksi??ka. Ten w?a?nie utwr sta? si? inspiracj? dla organizatorw imprezy:
Witam ci? kartek szelestem,
Tytu?em na pierwszej stronie,
witam!
Bo po to przecie? jestem,
?eby? mnie uj?? w d?onie
I czyta?! (...)

Więcej…
 

Stare D?bniki: 115 lat Szko?y Podstawowej nr 30

Email Drukuj

115 lat Szko?y Podstawowej nr 30 Festyn Rodzinny

W sobot? pogoda dopisa?a, s?o?ce przygrzewa?o na szkolnym boisku, gdzie rozlokowa?a si? Policja, pod drzewem przystan?? kucyk (amator soczystych marchewek), a firma cateringowa serwowa?a grillowane przysmaki.
Uroczysto?? rozpocz??a si? ciep?ym wyst?pieniem p. dyrektor Marty Kaczmarskiej, ktra przyby?a do nas pomimo powa?nych k?opotw ze zdrowiem. W cz??ci oficjalnej udzia? wzi?li zaproszeni go?cie; pan pose? Jzef Lassota oraz cz?onek Rady Dzielnicy VIII Piotr Szewczyk.
Szczegln? przyjemno?? sprawi?o nam wyst?pienie radnego p. Piotra Szewczyka, ktry by? uczniem naszej szko?y. Jego wspomnienia w formie anegdoty o przera?onym uczniu, ktrego talent muzyczny zosta? przypadkowo odkryty przez pani? od prac technicznych skojarzy?y nam si? z nasz? prac? i wysi?kami, by zauwa?a?, wy?apywa?, docenia? i rozwija? talenty artystyczne, propagowa? wy?sz? kultur? i uwra?liwia? dzieci na kontakt ze sztuk?. Jeste?my Szko?? Odkrywcw Talentw i b?dziemy ni? nadal, dopki pracowa? b?d? tu nauczyciele pasjonaci.

Festyn mo?e si? kojarzy? si? zarwno z barwnym jarmarkiem, jak i z nostalgicznym wspomnieniem.

Gdy w dzieci?stwa wracam strony,
Dobre chwile przypomina,
Mego miasta s?ysz? dzwony
Czy kto? czas zatrzyma??

Tak ?piewa?a Julia Gaw?owska z klasy czwartej, dedykuj?c s?owa piosenki Absolwentom. Rozpocz?li?my muzycznie i tanecznie; w kwiecistych sukienkach kolorowych kapeluszach wyst?pi? szkolny zesp? wokalny. Dominika Jeznach z klasy drugiej zachwyci?a nas kolorowym uk?adem z szarf?, a Julia Zem?a z Kamilem Nowakiem rozgrzali widowni? rytmem rockandrolla. Niezapomniane wra?enia wywar?a sw? gr? na harfie Magda Kubis. Og?em w programie wzi??o udzia? 36 uczniw z siedmiu r?nych klas. Ca?o?? z pe?nym znawstwem i zaanga?owaniem prowadzili konferansjerzy Ko?a Teatralnego; Julia Gaw?owska i Miko?aj Bogucki, a czuwa?y nad nimi nauczycielki; p. Anna Michalik i p. Krystyna Gubernat.

Nasz amatorski repertuar zosta? wspaniale dope?niony przez wyst?p profesjonalnych muzykw. Rado?? z wys?uchania utworw Astora Piazolli oraz J.S. Bacha zawdzi?czamy trzem studentom Akademii Muzycznej: Kazimierzowi Michalikowi, Jackowi Sienicy, B?a?ejowi Koz?owskiemu. Nie jest dla nikogo tajemnic?, ?e pan Kazimierz, m?ody skrzypek jest absolwentem Trzydziestki i wida? ma dobre wspomnienia ze szko?y, skoro chcia? tu wrci?/zechcia? nas odwiedzi?.

Więcej…
 

G?OSUJ NA PODWAWELSKIE!

Email Drukuj

Bezpieczna i Wygodna szatnia w Szkole Podstawowej nr 25 (projekt nr 2) Nowy uk?ad pomieszcze?, wydzielona cz??? komunikacyjna, boksy z wieszakami, p?ki na buty, siedziska.

Więcej…
 

Zrb co? dla siebie i dla innych

Email Drukuj

Zrb co? dla siebie i dla innych

Projekt nr 1 Podwawelski Klub Seniora

Wystarczy zag?osowa?!

Od zawsze powtarza?e?, ?e na naszym osiedlu i w dzielnicy potrzeba miejsca do:
- spotka? integruj?cych lokaln? spo?eczno??
- ??czenia pokole?, daj?cego mo?liwo?? wymiany wiedzy i do?wiadczenia
- rozwijania zainteresowa? i pasji
- pomagaj?cego w likwidacji wykluczenia cyfrowego poprzez prowadzone bezp?atne kursy komputerowe
- podnoszenia swoich umiej?tno?ci z zakresu obs?ugi komputera (zaj?cia indywidualne i grupowe)
- poznania nowych ludzi, spotka? ze specjalistami z r?nych dziedzin (medycyny, profilaktyki, porad prawnych, finansw, itp.)
- mi?ego i aktywnego sp?dzania wolnego czasu (gimnastyka dla seniorw, TANIE BILETY DO KINA i TEATRU, spacery przyrodnicze i krajoznawcze)
- gry w szachy i bryd?a

Teraz jest wreszcie szansa, by? mg? przej?? od s?w do czynw. Wystarczy zag?osowa? na projekt Podwawelski Klub Seniora w ramach bud?etu obywatelskiego.

Uruchomienie Podwawelskiego Klubu Seniora w budynku gimnazjum spowoduje otwarcie si? spo?eczno?ci szkolnej na potrzeby i oczekiwania mieszka?cw osiedla, pozwoli tak?e pokaza? pozytywn? stron? i prac? wychowawcz? Gimnazjum nr 21 najlepszego nie tylko w Dzielnicy VIII D?bniki, ale rwnie? na ca?ym Podgrzu!

Projektem zostan? obj?ci seniorzy z Dzielnicy VIII (g?wnie z os. Podwawelskiego, Starych D?bnik i Ruczaju).
Zaj?cia prowadzone przez do?wiadczonych nauczycieli z zakresu obs?ugi komputera, pozwol? przeciwdzia?a? skutecznie tzw. wykluczeniu cyfrowemu w?rd osb starszych. Z nowej sali komputerowej b?d? wsplnie korzystali seniorzy (po po?udniu) i m?odzie? (w czasie zaj?? szkolnych) z Gimnazjum nr 21. Pozwoli to zrozumie? seniorom jak s? wa?ni i potrzebni w lokalnym ?rodowisku.

Projekt Podwawelski Klub Seniora w ramach bud?etu obywatelskiego.
Nasza przysz?o?? to m?odzie? i komputery szukajmy miejsca w?rd nich!

 
Strona 4 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu