Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

InwestycjeKROPKA: Reorganizacji ruchu nie b?dzie

Email Drukuj

Osiedle Podwawelskie

Reorganizacji ruchu nie b?dzie

Intensywny ruch tranzytowy i parkuj?ce na w?skich uliczkach samochody spoza osiedla Podwawelskiego sprawiaj?, ?e w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale nie tylko, m.in. rejony ulic Dworskiej, Twardowskiego, Wierzbowej czy Komandosw s? ca?kowicie zakorkowane.

W odpowiedzi na g?osy mieszka?cw powsta?a koncepcja reorganizacji ruchu na osiedlu. Na podstawie przeprowadzonych bada?, sporz?dzone zosta?o przez dra Marka Bauera z krakowskiej Politechniki opracowanie, okre?laj?ce najwi?ksze problemy komunikacyjne na osiedlu Podwawelskim oraz wskazuj?ce ewentualne warianty ich rozwi?zania.

Organizowane by?y konsultacje i spotkania m. in. z Zarz?dem Komunikacji i Transportu w Krakowie, zbierano opinie w tej sprawie. Wygl?da jednak na to, ?e reorganizacji ruchu w obr?bie osiedla nie b?dzie. W przeprowadzonych konsultacjach spo?ecznych, ktre nie wywo?a?y zbyt wielkiego zainteresowania, wzi??o udzia? niespe?na 180 osb, z czego 110 wypowiedzia?o si? przeciwko zmianom. Sp?dzielnia Mieszkaniowa Podwawelska w pi?mie skierowanym do Rady Dzielnicy VIII rwnie? wyrazi?a sprzeciw wobec planowanym zmian.

Biuro Rady Dzielnicy VIII otrzyma?o te? maile nie odnosz?ce si? do proponowanych rozwi?za?, ale zawieraj?ce r?nego rodzaju postulaty z czego wi?kszo?? dotyczy?a wprowadzenia Strefy P?atnego Parkowania (wprowadzenie SPP rwnie? popiera dr Bauer w swoje analizie) oraz utworzenia skrzy?owa? o ruchu rwnoleg?ym.

- O ile wprowadzenie Strefy Parkowania nie wzbudza wi?kszych kontrowersji w?rd mieszka?cw ulic Na Ustroniu, Dworskiej, Twardowskiego, Mitkowskiego, Mieszcza?skiej, Wierzbowej, czyli p?nocnej cz??ci osiedla, to innego zdania s? niektrzy mieszka?cy ulic S?omianej i Komandosw. Konieczne b?d? kolejne konsultacje w szczeglno?ci z mieszka?cami starej cz??ci osiedla mwi Krzysztof Gacek, radny z rejonu osiedla Podwawelskiego.

?rd?o:

 

Strefa P?atnego Parkowania na osiedlu Podwawelskim?

Email Drukuj

Czy strefa p?atnego parkowania powinna obj?? rwnie? ulice Komandosw i S?omian??

Czy miesi?czny abonament dla mieszka?ca w wysoko?ci 10 z? to du?o za komfort parkowania? W 2012 r. mieszka?cy opowiedzieli si? przeciwko strefie czy teraz zmieni? zdanie?

Czekam(y) na Pa?stwa opinie zw?aszcza mieszka?cw ulic Komandosw i S?omianej. Swoje uwagi mo?na wysy?a? na adres mailowy Rady Dzielnicy VIII - D?bniki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - informuje Krzysztof Gacek z-ca przewodnicz?cego dzielnicy.

?rd?o: krzysztofgacek.pl

 

Reorganizacji ruchy nie b?dzie!

Email Drukuj

Zako?czy?y si? konsultacje spo?eczne w/s reorganizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego / Dworska / Szwedzka. Jak uda?o nam si? ustali? wzi??o w nich udzia? niespe?na 180 osb, z czego ponad 110 opowiedzia?o si? przeciwko jakimkolwiek zmianom.

Przeciwna zmianom by?a rwnie? Sp?dzielnia Mieszkaniowa "Podwawelska", ktra swoje stanowisko wyrazi?a w oficjalnym pi?mie skierowanym do Rady Dzielnicy VIII - informuje Krzysztof Gacek z-ca przewodnicz?cego "semki". Jedyna zmiana o jak? b?dziemy postulowa? to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Mitkowskiego od ul. Monte Cassino w kierunku ul. Twardowskiego - dodaje K. Gacek

ul. Dworska

 

Propozycje zmiany uk?adu ruchu w rejonie ulic Twardowskiego, Dworskiej, Szwedzkiej...

Email Drukuj

Od wrze?nia ruszaj? konsultacje spo?eczne...

Ktry wariant zmiany organizacji ruchu na os. Podwawelskim jest najlepszy? Jak ograniczy? tranzyt przez osiedle i zwi?kszy? bezpiecze?stwo mieszka?cw? Czy zmiana ruchu na jednokierunkowy u?atwi mieszka?com parkowanie?

Opinie w tej sprawie mo?na wysy?a? na adres mailowy Rady Dzielnicy VIII - D?bniki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub adres mailowy radnego dzielnicy z os. Podwawelskiego p. Krzysztofa Gacka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Spotkanie konsultacyjne z mieszka?cami osiedla planowane jest na wrzesie? br - jak informuje K. Gacek z-ca przewodnicz?cego Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII.

 

Bud?et Obywatelski 2016 ZAG?OSUJ !

Email Drukuj

Projekt 10: Zielona Aleja Twardowskiego

Realizacja projektu poprawi bezpiecze?stwo ruchu pieszego i uspokoi ruch samochodowy. Zainstalowanie elementw ma?ej architektury i nasadzenia drzew poprawi? walory estetyczne tego terenu.

G?osowanie przez internet www.budzet.dialoguj.pl

 
Strona 1 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu