Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Edukacja Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 23 maja 2010 00:00

Daj si? z?apa?… czyli jak skutecznie poszukiwa? pracy
Na to pytanie, podczas I WARSZTATÓW RYNKU PRACY, próbowali wspólnie znale?? odpowied? krakowscy studenci wraz z pracodawcami i specjalistami. Wystarczy?o po?wi?ci? jedno popo?udnie, by pozna? tajniki procesu rekrutacji oraz techniki efektywnego poszukiwania pracy.

Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga od ludzi m?odych, znajduj?cych si? u progu swojej kariery zawodowej, sporego zaanga?owania w poszukiwanie swojego wymarzonego zaj?cia. Cz?sto standardowe sposoby poszukiwania pracy nie wystarczaj?. Bardziej dalekowzrocznie patrz?cy studenci podchodz? powa?nie do swojej przysz?o?ci  i próbuj? si? „nauczy?” efektywno?ci w tym zakresie. Wychodz?c naprzeciw ich zapotrzebowaniu Krzysztof Gacek, radny dzielnicy VIII, podj?? si? organizacji warsztatów maj?cych na celu przybli?enie mechanizmów procesu rekrutacyjnego. „Podstawowym celem spotkania by?o to, by  osoby staraj?ce si? swoj? o pierwsz? powa?n? prac? dowiedzia?y si?, co my?li i czym si? kieruje pracodawca podczas procesu rekrutacyjnego” mówi Gacek. W tym celu zaproszono przedstawicieli pracodawców, oraz specjalistów z najwi?kszego portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl.
Podczas zaj?? studenci dowiedzieli si? jakie powinny by? cechy profesjonalnego CV,  w jaki sposób efektywnie poszukiwa? ofert pracy i wykorzystywa? nowoczesne platformy interaktywne w celach podniesienia swojej atrakcyjno?ci na rynku. Pod koniec zaj?? pad?a równie? propozycja, by s?uchacze przes?ali swoje CV do obecnych na warsztatach pracodawców.
„Dla mnie najbardziej istotny jest fakt, ?e obecni na warsztatach m?odzi ludzie nawi?zali bli?sze kontakty z przedstawicielami pracodawców i uzyskali zapewnienie, ?e ich aplikacje b?d? podczas najbli?szych rekrutacji traktowane priorytetowo”  dodaje K. Gacek.
Jacek Starzyk
SPRAY Creative

 


Rada Dzielnicy VIII sk?ada serdeczne podzi?kowania wszystkim prelegentom, a w szczególno?ci Panu Mariuszowi Górniakowi z grupy Pracuj.pl i Panu Jackowi Starzykowi z firmy SPRAY Creative oraz Panu ?ukaszowi Jamrozowi z Pracuj.pl za pomoc w organizacji szkolenia „Jak skutecznie znale?? dobr? prac??” które odby?o si? 9 kwietnia w siedzibie Rady Dzielnicy VIII.
Warsztaty pomimo tego ?e organizowane zosta?y po raz pierwszy cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem stwierdzi? Arkadiusz Puszkarz przewodnicz?cy dzielnicy VIII. Warsztaty by?y bezp?atne ,wystarczy?o tylko wcze?niej telefonicznie potwierdzi? swoj? obecno??. Planowana jest kolejna edycja warsztatów w przysz?ym roku akademickim np. na osiedlu Ruczaj, tak aby zach?ci? do udzia?u w szkoleniu wi?ksz? rzesz? m?odzie?y studiuj?cej na Campusie UJ.


 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu