Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Inwestycje Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2016 13:43

Mieszka?cy osiedla Bodzów (Dzielnica VIII D?bniki) od lat walcz? o autobus. Jednak w najbli?szym czasie nie mog? liczy? na zmiany. O przyczynach takiej sytuacji oraz o problemach komunikacyjnych mieszka?ców Bodzowa dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury RMK.
Osiedle Bodzów jest oddalone od Rynku G?ównego o nieco ponad 7,5 km, jednak mieszka?cy tej cz??ci miasta nie mog? dojecha? do centrum komunikacja miejsk?, gdy? do najbli?szego przystanku musz? pokona? 2 km.
Jak t?umacz? przedstawiciele Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu: - W tym momencie nie jest mo?liwe wyznaczenie tam linii autobusowej, dopóki nie zostanie poszerzona ulica Wid?akowa. By?y tam przeprowadzane testy i niestety autobus nie ma mo?liwo?ci wymini?cia si? z innym pojazdem, gdy? droga jest w?ska – t?umaczy? Franciszek Szczurko, zast?pca dyrektora ZIKiT ds. transportu. Inwestycja ta wi?za?aby si? z kilkumilionowymi kosztami.
– Miasto przygotowuje si? do ?wiatowych Dni M?odzie?y, kupowany jest tabor tramwajowy za kilkaset milionów z?otych, buduje si? trasy za kolejne setki milionów, a jedna droga jest problemem. Wielu mieszka?ców zdecydowa?o si? przyj?? pielgrzymów na ?wiatowe Dni M?odzie?y, ale bez dojazdu nikt nie b?dzie chcia? skorzysta? z tej propozycji – postulowali mieszka?cy Bodzowa obecni na posiedzeniu. W bud?ecie miasta na 2016 rok nie zosta?y wprowadzone zadania zwi?zane z przebudow? ulicy.
Dodatkow? kwesti? jest umiejscowienie drogi w pobli?u wa?u przeciwpowodziowego. - Aby poszerzy? ulic?, potrzebne jest zaj?cie prywatnego terenu b?d? wkopanie si? w wa? przeciwpowodziowy, co z kolei wi??e si? z decyzjami m.in. Ma?opolskiego Zarz?du Melioracji i Urz?dze? Wodnych – doda? Franciszek Szczurko. Radni zwrócili tak?e uwag? na brak kanalizacji, której instalacja jest niezb?dna jeszcze przed przebudow? g?ównej drogi. Zapowiedzieli, ?e zasi?gn? jeszcze informacji w Miejskim Przedsi?biorstwie Wodoci?gów i Kanalizacji, aby mo?na by?o pomóc mieszka?com w ich postulatach.
(RMK)

?ród?o: KROPKA

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu