Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Kultura Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Pawe?   
piÄ…tek, 22 marca 2013 13:53

?mia?o mo?na powiedzie?, ?e w dobie dzisiejszych czasów w Internecie mo?na znale?? prawie wszystko, ale miejsce, w którym ka?dy bez wyj?tku mo?e podzieli? si? swoj? pasj? powsta?o w sierpniu 2011 roku. Portal, o którym mowa zrzesza ludzi o ró?norodnych zainteresowaniach, ludzi pomys?owych,  kreatywnych,  którzy posiadaj? uzdolnienia, pasje, ale równie? wszystkich tych, którzy szukaj? inspiracji.

G?ównym za?o?eniem portalu mamycel.pl jest przekonanie spo?ecze?stwa do piel?gnacji swoich talentów, pasji oraz rozwoju zainteresowa? w celu wykorzystania ich do budowy w?asnej kariery zawodowej. Portal ma wspomaga? rozwój ludzi kreatywnych i utalentowanych, a tak?e dawa? inspiracje osobom, które wci?? szukaj? natchnienia w interesuj?cym ich rodzaju aktywno?ci. U?ytkownicy serwisu mog? dzieli? si? z innymi swoj? wiedz?, talentem, zainteresowaniami, maj? równie? mo?liwo?? publikowania w?asnych artyku?ów, tworzenia albumów, sprzedawania w?asnych wyrobów oraz promowania swojej us?ugi w dziale „Og?oszenia". Ponad to ka?dy u?ytkownik mo?e bra? udzia? w licznych konkursach oraz zapozna? si? z ofertami firm szkoleniowych i instytucji kulturalnych, które od lat wspieraj? ludzi na drodze odkrywania pasji.

Najpi?kniejsze w idei omawianego portalu jest to, ?e tutaj ka?dy jest traktowany na równi. Bez wzgl?du na to czy maluje, robi na drutach czy te? kocha stare kino - tutaj ka?dy mo?e si? poczu? wyj?tkowy. Wszystkich u?ytkowników ??czy jedno: pasja, a ca?a reszta nie ma znaczenia. Razem tworz? spo?eczno??, do której przyjmuj? ka?dego i z ch?ci? poznaj? jego histori?.

Na mamycel.pl mo?na spotka? osoby, które interesuj? si? wieloma dziedzinami ?ycia: pocz?wszy od r?kodzie?a, decoupage, dekoracji wn?trz, poprzez fotografi?, ?piew, gr? na instrumentach, taniec, sport, aktorstwo, modeling, wiza?, stylizacj? i wiele, wiele innych.

Dzi?ki portalowi mo?e skusisz si? na nowe wyzwania, co? lub kto? na tej stronie by? mo?e obudzi w Tobie nowy talent. Nigdy nie jest za pó?no, aby zacz?? stawia? przed sob? nowe wyzwania.

A czy Ty masz swoj? pasj?? Spe?niasz si? robi?c co?, czym chcia?by? si? podzieli?? A mo?e jeszcze tego szukasz? Bez wzgl?du na odpowied?, portal www.mamycel.pl jest miejscem, w którym b?dziesz móg? zobaczy? jak inni robi? to, co kochaj?.

mamycel.pl – Pasja sposobem na ?ycie na facebooku http://www.facebook.com/MamyCel
/informacja prasowa/

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu