Bud?et Obywatelskii 2017... g?osujmy na nasz? dzielnic?! Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 czerwca 2017 09:19

Ruszy?o g?osowanie w kolejnej edycji Bud?etu Obywatelskiego potrwa ono do 30 czerwca 2017 r. Serdecznie zach?cam do wzi?cia udzia?u i wsparcia projektów zwi?zanych z nasz? dzielnic?. Jak ju? g?osowa?em oto moje wybory:
Projekty ogólnomiejskie

3 punkty – Parki s?siedzkie dla Krakowa
2 punkty – Zaziele?my Bulwar Wo?y?ski!
1 punkt – Bulwarami na kó?kach

Projekty dzielnicowe

3 punkty – Zielona Aleja Twardowskiego
2 punkty – „NOWOCZESNA BIBLIOTEKA W OSIEDLU PODWAWELSKIM”
1 punkt – Ziele? w parku linearnym na Ruczaju

?ród?o: www.krzysztofgacek.pl