Co grozi za złamanie ciszy wyborczej? Drukuj
Wpisany przez Paweł   
piątek, 23 maja 2014 12:42

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej? Nawet 1 milion złotych grzywny!

Choć w dzisiejszych czasach cisza wyborcza wydaje się absurdem, należy jednak pamiętać jakie sankcje grożą za jej złamanie. W Krakowie zabroniona jest także agitacja dotycząca referendum. W trakcie ciszy wyborczej, która zacznie obowiązywać od północy i potrwa do zakończenia głosowania, zabroniona jest wszelka agitacja wyborcza, również ta prowadzona w internecie! Za jej złamanie grożą bardzo wysokie grzywny. Mogą ją otrzymać także internauci przykładowo "lajkujący" po północy posty na facebook-u związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego lub Referendum. Może okres ciszy wyborczej to właściwy moment aby odpocząć trochę od portali społecznościowych?

Artykuł 107 kodeksu wyborczego § 1. wyraźnie mówi: "W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione".


Kodeks wyborczy - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. -

Art. 104.
Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
Art. 105.
§ 1. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.
§ 2. Agitację wyborczą można prowadzić od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach i w miejscach, określonych przepisami kodeksu.

Art. 107.
§ 1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.
§ 2. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Art. 498.
Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą
– podlega karze grzywny.
Art. 499.
Kto, w związku z wyborami, bez pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego prowadzi agitację wyborczą
– podlega karze grzywny albo aresztu.
Art. 500.
Kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania
– podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.