POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE?STWIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 października 2017 09:26

Rada Dzielnicy VIII D?bniki i KOMISARIAT POLICJI V zapraszaj? mieszka?cw osiedla Podwawelskiego na debat? spo?eczn?

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE?STWIE


tematem spotkania b?dzie poprawa bezpiecze?stwa na terenie osiedla Podwawelskiego i okolicy
czwartek / 26 pa?dziernika 2017 / godz. 17:30
miejsce debaty: SZKO?A PODSTAWOWA nr 25
ul. Komandosw 29 (?wietlica szkolna)