Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 września 2014 22:22

Oddział Neurologiczny do likwidacji?

O Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego znów mówi się i pisze w krakowskich mediach. Tym razem chodzi o plan likwidacji Oddziału Neurologicznego. Podczas sierpniowej sesji sejmiku małopolskiego radni nie podjęli ostatecznej decyzji w tej sprawie, ale ma ona powrócić na sesji wrześniowej.
Od 2012 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego trwa proces restrukturyzacji. Jego celem jest stworzenie jednoprofilowej placówki opieki medycznej wyspecjalizowanej w obszarze psychiatrii, która odpowiadałaby na zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia na obszarze województwa Małopolskiego (rozwój specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych, w tym szczególnie psychiatrii sądowej, psychogeriatrii, uzależnień oraz leczenia środowiskowego). Jednocześnie celem restrukturyzacji jest zbilansowanie przychodów pochodzących z zawartych z NFZ kontraktów na świadczenie usług medycznych z wydatkami związanymi z ich realizacją. Kolejnym etapem tych przekształceń jest zaprzestanie udzielania świadczeń w zakresie neurologii (w zakresie hospitalizacji) i przekształcenie Oddziału Neurologicznego w Pododdział Psychogeriatryczny dla pacjentów ze schorzeniami dementywnymi.

 

– Szpital im. dr J. Babińskiego nie jest w stanie zapewnić kompleksowej opieki pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, u których wystąpią powikłania lub stany zagrożenia życia, gdyż nie posiada w swojej strukturze oddziałów: udarowego, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji neurologicznej oraz bloku operacyjnego – informuje Maciej Bóbr, rzecznik szpitala.– Placówka nie zapewnia również całodobowych konsultacji internistycznych. Nie ma możliwości natychmiastowego wykonania na terenie szpitala badań: rezonansu magnetycznego, EMG, badań endoskopowych oraz tomografii wielonarządowej. Wykonanie tej standardowej i niezbędnej dla tego typu schorzeń diagnostyki wymaga przetransportowania pacjenta znajdującego się nierzadko w ciężkim stanie do innej placówki, czego skutki dla jego zdrowia trudno przewidzieć – dodaje Maciej Bóbr.

Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt finansowy. Oddział nie jest rentowny, tylko w pierwszym kwartale br. przyniósł około 100 tys. zł straty.
Narodowy Fundusz Zdrowia deklaruje, że likwidacja liczącego około 30 łóżek Oddziału Neurologicznego w Szpitalu im. dr J. Babińskiego nie spowoduje utrudnień lub ograniczeń w dostępie do tego typu usług, gdyż ilość miejsc dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi jest wystarczająca. Szpital zapewnia też, że przekształcenia uwzględniają ochronę stanowisk pracy zdecydowanej większości pracowników – w nowym pododdziale zatrudnionych zostanie ok. 85% pracowników przekształcanego oddziału.
– W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na świadczenia psychogeriatryczne Szpital im. J. Babińskiego, jako jeden z nielicznych podmiotów w województwie małopolskim podjął zadanie poprawy dostępności pacjentów do tego rodzaju świadczeń – uzasadnia plany władz placówki Maciej Bóbr.
– Należy podkreślić, że udzielanie tego rodzaju świadczeń wpisuje się w koncepcję jednoprofilowej działalności placówki, jako specjalistycznego szpitala psychiatrycznego – kontynuuje. Jednak nie wszyscy podzielają argumenty władz szpitala. Pod protestem przeciwko likwidacji Oddziału Neurologicznego zebrano ponad 2 700 podpisów. Przeciwnicy tego projektu stoją na stanowisku, że każda likwidacja, czy to całej placówki, czy oddziału, ogranicza pacjentom dostęp do świadczeń. O losach Oddziału Neurologicznego zadecydują radni sejmiku małopolskiego.

 

źródło: KROPKA