Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 06 lipca 2014 09:50

Bezpłatne szczepienia dla najmłodszych

Miasto kontynuuje Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli w Krakowie.
Programem szczepień przeciw pneumokokom mogą być objęte dzieci do 3 lat, które uczęszczają w Krakowie do żłobków i przedszkoli. Z kolei program zakażeń meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy. Dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania na terenie Krakowa (za
meldowanie na pobyt stały lub czasowy, trwający przez okres co najmniej trzech miesięcy w dniu szczepienia).
Program jest realizowany przez:
1) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 – tel. (12) 614-22-37
2) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 – tel. (12) 430-34-72
3) Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4-6 – tel. tel. (12) 630 49 28.
4) Scanmed Multimedis S.A., ul. Armii Krajowej 18 – tel. (12) 629 88 00.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz. Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie termin szczepienia, zgłaszając się do szczepienia z „książeczkami zdrowia i szczepień dziecka”. Niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość dziecka (oświadczenie rodzica) wraz z Nr PESEL (datą urodzenia), wskazaniem miejsca zamieszkania oraz zawarta umowa o korzystanie z usług żłobka lub przedszkola (do wglądu).
Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń dzieci, do wyczerpania ilości szczepionek – nie później niż do 28 listopada br. Prowadzona będzie lista dzieci oczekujących na udział w Programie (lista rezerwowa do szczepień z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).
W razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z Referatem Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pokój Nr 404/411, tel.(12) 616-94-92. Więcej informacji na www.bip.krakow.pl

źródłó: UMK i KROPKA
Meningokoki
Meningokoki to bakterie – dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Dzieli się je na wiele grup serologicznych, jednak w Polsce najczęściej występują meningokoki z grupy B i C, ale to te z grupy C częściej wywołują epidemie i są odpowiedzialne za groźniejsze przypadki choroby menigokokowej – przypisać im można zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę. Znajdują się w gardle i nosie, nie powodując żadnych dolegliwości i objawów. Jeśli jednak napotkają podatny grunt, czyli utratę odporności, działają błyskawicznie! Meningokoki przenoszą się drogą kropelkową.
Meningokoki nie zawsze sieją w organizmie spustoszenie, ale jeśli już do niego dochodzi, to mamy do czynienia z tzw.  Inwazyjną Chorobą Meningokokową (IChM), przebiegającą dwojako: albo jako  ostre zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, albo jako  posocznica, czyli sepsa. Jeśli dojdzie do jednego lub drugiego, trzeba działać szybko i zdecydowanie, aby nie doszło do trwałych uszkodzeń w organizmu (skutkiem przebycia IChM może być np. utrata słuchu, amputacje).
Pneumokoki
Pneumokoki to również dwoinki. W przeciwieństwie do bakterii meningokoki posiadają specjalną otoczkę polisacharydową, która utrudnia ich zwalczenie. Otoczka sprawia również, że układ immunologiczny z opóźnieniem zaczyna reagować na drobnoustroje. Zwykle występują w jamie nosowej i gardle dzieci oraz zdrowych dorosłych. Szczególnie u małych dzieci, z uwagi na ich niedojrzały układ odpornościowy, bardzo łatwo dochodzi do zasiedlenia (nosicielstwa) śluzówki nosa i gardła pneumokokami. Nosiciel nie musi zachorować, ale może zarazić kogoś z bliskiego otoczenia.
Pneumokoki powodują dwa typy zakażeń. Zakażenia nieinwazyjne, łagodniejsze, np. zapalenie zatok czy zapalenie ucha środkowego oraz zakażenia inwazyjne, np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc z bakteriemią lub posocznicę. Zapalenie opon może być więc meningokokowe i pneumokokowe, tak samo sepsa.