Drukuj
Wpisany przez Pawe?   
czwartek, 12 paĆșdziernika 2017 09:03

Rada Dzielnicy VIII D?bniki zaprasza do udzia?u w kolejnej edycji kursów komputerowych, które b?d? si? odbywa?y w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Komandosów 29 oraz w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Pszczelnej 13.

Zaj?cia obejmuj? podstawy obs?ugi komputera, korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Do udzia?u w zaj?ciach zapraszamy mieszka?ców Dzielnicy VIII (osoby w wieku 50+) - informuje radny Krzysztof Gacek jeden z pomys?odawców tej inicjatywy. Celem kursów jest przeciwdzia?anie tzw wykluczenia cyfrowego w?ród seniorów - dodaje K. Gacek.

Zapisy pod nr tel. 12 267 03 03 lub w biurze Rady Dzielnicy VIII - D?bniki przy ul. Praskiej 52 (w godzinach urz?dowania).

?ród?o: krzysztofgacek.pl