Szkoła Podstawowa 30 - Stare Dębniki Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 września 2015 10:30

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. K. Pułaskiego w Krakowie

Motto:

Non scholae, sed vitae discimus.

Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia.

I oto rozpoczął się nowy rok szkolny. 1 IX uczennice i uczniowie z roześmianymi buziami wkroczyli w mury szkoły, gdzie czekali już pełni zapału do pracy nauczyciele: i ci, dobrze znani z poprzednich lat, i nowi pracownicy szkoły, specjaliści w różnych dziedzinach dydaktyki i wychowania. Warto podkreślić, że nasza „Trzydziestka” została w czasie wakacji wyposażona w dodatkowe zestawy multimedialne i obecnie w każdej sali znajduje się nowoczesna tablica interaktywna, która znacznie wzbogaca proces nauczania. Tym samym szkoła ma znakomite warunki, by uczyć różnorodnymi metodami w klasach integracyjnych i tradycyjnych. Trwają też prace remontowe dodatkowych salek przeznaczonych do indywidualnej pracy z uczniami.

W roku szkolnym 2015/2016 SP 30 otworzyła dodatkową klasę pierwszą oraz oddział przedszkolny – obecnie jest tu 13 oddziałów szkolnych (w tym 7 integracyjnych) oraz integracyjna „zerówka”. Dzieci i młodzież mają możność uczenia się każdego dnia języka angielskiego, ponieważ szkoła przystąpiła do inicjatywy programowej „ANGIELSKI 5 RAZY W TYGODNIU”, finansowanej z Budżetu Obywatelskiego. Tajniki tego języka można także zgłębiać w czasie zajęć dodatkowych, które prowadzą wszystkie panie anglistki. Szeroki wachlarz innych zajęć pozalekcyjnych oferuje na przykład rozwijanie talentów artystycznych czy sportowych; można na nich także uzupełnić braki spowodowane dłuższą chorobą. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie!

Szkoła Podstawowa nr 30 już trzeci rok prowadzi nauczanie języka polskiego jako obcego, którym objęte są dzieci pochodzące z innych krajów, a obecnie mieszkające w naszym mieście. Placówka otwarta jest też na ideę nauczania domowego (realizowanego przez rodziców) oraz na nauczanie  indywidualne (np. w przypadku przewlekłej choroby dziecka). W tej kwestii należy podkreślić współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie.

 

Nasza szkolna społeczność tradycyjnie obchodzi ważne uroczystości wespół z lokalnym środowiskiem. I tak w pierwszym półroczu zaplanowane zostały m.in.: ślubowanie klas pierwszych i wybory do Samorządu Uczniowskiego (14 X) oraz Dzień Patrona ze zwiedzaniem kościoła Kapucynów, gdzie znajdują się liczne pamiątki historyczno-patriotyczne (także w październiku). Listopad to czas tradycyjnego konkursu recytatorskiego dla oddziału przedszkolnego, klas I-III oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli pt. „Podróże małe i duże”; konkursu recytatorskiego dla klas starszych oraz wieczornicy dla uczniów,  rodziców i nauczycieli, na której – prócz przedstawionego programu artystycznego – zostało zaplanowane wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Wszystkim uczniom życzymy energii i konsekwencji w dążeniu do celu, jakim jest zdobywanie wiedzy i umiejętności – wszak nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia; rodzicom – by wspierali swoje pociechy w tej drodze; a nauczycielom i innym pracownikom szkoły – cierpliwości i radości w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu.

Mirela Rubin-Lorek
Szkoła Podstawowa nr 30