PROGRAM WSPARCIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Drukuj
Wpisany przez Paweł   
wtorek, 17 marca 2015 10:51

„AKTYWNY SAMORZĄD” – PROGRAM WSPARCIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
To ważna informacja dla niepełnosprawnych studentów! Do 30 marca mogą zgłaszać wnioski o pomoc do opłaty czesnego oraz uzyskać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu "Aktywny Samorząd". Przyjmuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Z pomocy mogą skorzystać studenci, którzy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uczą się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na www.mops.krakow.pl

źródło: KROPKA