7 października – spotkanie dla seniorów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 września 2014 11:14

Nie jesteś sam wobec przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Krakowie Filia Nr 5 ul. Praska 52 serdecznie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa – na spotkanie „SENIORZE, nie jesteś sam wobec przemocy”, które odbędzie się 7 października br. w Klubie Sportowym PODWAWELSKI przy ul. Komandosów 21 (os. Podwawelskie), rozpoczęcie godz. 15.00
Celem spotkania jest wzrost wiedzy seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa w zakresie udzielanej pomocy instytucjonalnej w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie. Podczas spotkania pokrótce zaprezentowany zostanie Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy miejskiej Kraków na lata 2014-2020. Ponadto zostaną przedstawione kompetencje instytucji świadczących pomoc rodzinom z problemem przemocy. Informacje te zaprezentują przedstawiciele w/w instytucji będących członkami Zespołu ds. Działań Lokalnych Nr 6 Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewidziany jest także poczęstunek oraz występ artystyczny.
(MOPS)

źródło: