Jak ograniczyć tranzyt samochodów przez osiedle Podwawelskie? Drukuj
Wpisany przez Podwawelski.pl   
wtorek, 20 października 2015 14:50

Trzy warianty zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego, Dworskiej i Szwedzkiej. Pierwsza z zaprezentowanych koncepcji wydaje się być najlepszą to jednak nie oznacza, że nie można wprowadzić do niej pewnych modyfikacji. Zmiana układu ruchu na osiedlu Podwawelskim powinna iść w parze z działaniami na rzecz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3