Zamiany działek nie będzie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 maja 2015 07:45

Czy miasto kupi Zakrzówek?

Przyszłość jednego z najpiękniejszych zakątków naszego miasta nadal nie jest znana. Firma Gerium, właściciel większości działek na Zakrzówku, skłonna była wymienić z Miastem posiadane tereny, na zlokalizowane w innych rejonach Krakowa. Miały to być grunty pod zabudowę mieszkaniową w Bronowicach.
Jeszcze na początku roku wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba zapewniała, że do wymiany dojdzie. Jednak teraz okazuje się, że tak się nie stanie. Gerium oprócz wymiany działek oczekiwało dodatkowo m.in. inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, na co nie godzi się miasto.
Wobec braku porozumienia w kwestii wymiany, działania władz miasta zmierzać będą do odkupienia terenów od dewelopera. Jeśli transakcja doszłaby do skutku, możliwa byłaby realizacja utworzenia w tym rejonie parku, który powstałby na działkach wchodzących w zakres terenu objętego planem miejscowym „Park Zakrzówek”. W obszarze ulic św. Jacka – Twardowskiego – Zielna dopuszczona jest zabudowa przeznaczona wyłącznie pod małą gastronomię w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu wodnego. Zanim dojdzie do wykupu działek, Miasto musi dokonać wyceny ich wartości. Mówi się o kwotach od kilku do dwudziestu kilku milionów złotych.– Myślę, że istnieje realna szansa na zakup tych gruntów. Jeśli Miasto będzie miało taką możliwość, to z niej skorzysta – uważa Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
– Trudno oszacować ich wartość, z jednej strony to tylko woda i skały, dlatego Gerium chętnie by je zamieniło, z drugiej teren komercyjny pod małą gastronomię. Warto przypomnieć, że zgłosiłem do budżetu miasta poprawkę rezerwującą środki na przygotowanie prac nad utworzeniem parku miejskiego – dodaje radny Stawowy.
Gdyby działki na Zakrzówku udało się odkupić od Gerium jeszcze w tym roku, prace przy tworzeniu parku mogłyby zacząć się już w przyszłym.

źródło: