Łączy ulice Obozową i Skośną Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 maja 2015 07:34

,,Dróżka” zyska asfaltową nawierzchnię

Od lipca 2014 r. mieszkańcy ulicy Obozowej skarżą się na dewastację drogi publicznej, a precyzyjniej ujmując „dróżki” pozostającej w zarządzie ZIKiT (dz. nr 321, obręb 43 Podgórze) przez dewelopera realizującego inwestycję budowlaną na działkach sąsiednich. Zważywszy na podział ulicy Obozowej stanowi ona istotny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców tamtego rejonu.
– „Dróżka” prowadzi do budynków 38b i 38c, ale korzystają z niej również mieszkańcy około dziesięciu innych budynków znajdujących się w sąsiedztwie wymienionych. Łączy zabudowę mieszkaniową z obiektami użyteczności publicznej, tj. szkołą podstawową, przedszkolami, żłobkiem znajdującymi się przy ulicy Skośnej, Wandejskiej, Obozowej oraz kościołem – informuje Halina Krawczak, radna Dzielnicy VIII Dębniki z rejonu ulicy Obozowej.
– Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury podjęto decyzję o wystosowaniu do ZIKiT-u pisma w sprawie o objęcie przez ZIKiT zadania bieżącego utrzymywania tej ,,dróżki”. Powinna istnieć możliwość wykonania utwardzenia tego chodnika.
Z pytaniem o przyczyny obecnego stanu „dróżki” i jej przyszłość zwróciliśmy się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
- Ta „dróżka” to droga technologiczna. Deweloper ma decyzję na korzystanie z niej. W tym czasie ją utrzymuje. Po zakończeniu prac – pod koniec kwietnia, droga uzyska nawierzchnię asfaltową – zapewnia Michał Pyclik z ZIKiT-u.

źródło: