Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator

Podr?czny informator

Dzielnica VIII D?bniki dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Krakw. Do 1990 r. wchodzi?a w sk?ad dzielnicy Podgrze. Ze wzgl?du na stosunkowo du?? ilo?? wolnych terenw do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijaj?cym si? obszarem Krakowa. Szczeglnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, po?o?onego pomi?dzy ulic? Kobierzy?sk?, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzy?skiego, gdzie w ostatnich latach powsta?o wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, du?o nowych inwestycji powstaje rwnie? na terenie Starych D?bnik, Pychowic, Zakrzwka i osiedla Podwawelskiego. Na terenie tej dzielnicy znajduje si? m.i. Centrum Kongresowe ICE, III Kampus UJ, Szpital Specjalistyczny im. Babi?skiego w Kobierzynie oraz Zesp? Szk? ??czno?ci.Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej "Scena My?li"

Email Drukuj

MASZ G?OS MASZ WYBR

Jak wygl?da komunikacja mi?dzy Rad? Dzielnicy VIII a jej mieszka?cami? W jaki sposb mo?na usprawni? t? komunikacj?? Czym jest Rada Dzielnicy i jakie s? jej kompetencje? Na te pytania odpowiedzi wsplnie z mieszka?cami Dzielnicy VIII poszukiwa?o Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej Scena My?li w ramach swojego udzia?u w oglnopolskiej akcji Masz g?os, masz wybr.

Stowarzyszenie Scena My?li ktrego celem jest m.in. szerzenie idei spo?ecze?stwa obywatelskiego i dzia?ania zwracaj?ce uwag? na przejrzysto?? i jawno?? ?ycia publicznego.
Jednym z projektw Stowarzyszenia by? udzia? w akcji Masz g?os, masz wybr. W 2009 odby?a si? czwarta edycja tej akcji, ktrej organizatorami s? Fundacja im. Stefana Batorego i Szko?a Liderw. Jej zadaniem jest wspieranie wsp?pracy mi?dzy samorz?dem a przedstawicielami lokalnej spo?eczno?ci. Podejmuj?c si? realizacji dzia?a? w ramach akcji "Masz g?os, masz wybr", skoncentrowali?my swoj? uwag? na Dzielnicy VIII - samorz?dzie oraz organizacjach dzia?aj?cych na terenie tej dzielnicy. Akcja trwa?a od lutego do grudnia 2009 roku.

Więcej…
 
Strona 29 z 29
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu