Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy

W?adze dzielnicyPoznaj kandydatw w wyborach do Rady Dzielnicy VIII

Email Drukuj

OBWIESZCZENIE

w sprawie danych o kandydatach na cz?onkw Rady w poszczeglnych okr?gach wyborczych,

W WYBORACH DO RAD DZIELNIC DZIELNICA VIII D?BNIKI

Wybory niedziela 16 listopada 2014 roku

Lokale wyborcze czynne w godzinach od 7.00 do 21.00

Informacje na temat wyborw do Rad Dzielnic dost?pne s? na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

KLIKNIJ I POZNAJ KANDYDATW

Więcej…
 

Kolejne spotkanie przedstawicieli MPEC z mieszka?cami Krakowa ju? w listopadzie!

Email Drukuj

Spotkanie przedstawicieli Miejskiego Przedsi?biorstwa Energetyki Cieplnej z mieszka?cami dzielnicy Krowodrza odb?dzie si? 6 listopada 2014 roku o godzinie 18.00 w Zespole Szk? Specjalnych nr 4 przy ulicy Zak?tek 2.
MPEC kontynuuje cykl spotka? z przedstawicielami Rad Dzielnic i mieszka?cami Krakowa w ramach akcji propaguj?cej likwidacj? piecw w?glowych i przy??czanie budynkw do miejskiej sieci cieplnej. Stare Miasto i Zwierzyniec to jedne z pierwszych dzielnic, w ktrych zorganizowano tego typu konsultacje. Teraz przedstawiciele Miejskiego Przedsi?biorstwa Energetyki Cieplnej, przy wparciu cz?onkw Rady Dzielnicy, b?d? odpowiada? na pytania mieszka?cw Krowodrzy o mo?liwo?? przy??czenia do miejskiej sieci.
Inicjatywa MPEC polega przede wszystkim na tym, aby w pierwszej kolejno?ci dotrze? do mieszka?cw tych budynkw, ktre zlokalizowane s? nieopodal infrastruktury MPEC. Wwczas czas przy??czenia jest stosunkowo krtki, bo nie ma potrzeby rozbudowy ruroci?gw. Przy??czenie do budynku jest finansowane przez MPEC, natomiast wykonanie instalacji wewn?trznej dofinansowywane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przez Urz?d miasta Krakowa.

Więcej…
 

Spotkanie z Prezydentem Majchrowskim

Email Drukuj

Zaproszenie na spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Prof. Jackiem Majchrowskim, ktre odb?dzie si? w dniu 03.11.2014. o godz. 19-tej na terenie Rodzinnych Ogrodw Dzia?kowych D?bniki wej?cie od ul. gen. Zieli?skiego.

Organizatorzy planuj? m.in. zg?osi? postulaty dotycz?ce rozwi?za? komunikacyjnych i parku na Ska?ach Twardowskiego.

Spotkanie organizuje Zarz?d Rodzinnych Ogrodw Dzia?kowych D?bniki i Wsplnoty Wojskowe przy ul. Ceglarskiej (Zakrzwek).

Podobne spotkanie z kandydatami PO do Rady Miasta Krakowa odby?o si? w pi?tek 24 pa?dziernika br.

 

Centrum Handlowe Tesco Kapelanka 54

Email Drukuj

Punkt Obs?ugi Mieszka?cw UMK


Nowy Punkt Obs?ugi Mieszka?cw powstanie w Centrum Handlowym Tesco przy ulicy Kapelanka 54. Tesco udost?pni miastu powierzchni? po?o?on? w pasa?u handlowym, trwaj? rozmowy w sprawie szczeg?w wsp?pracy, wiadomo jednak, ?e punkt ma rozpocz?? dzia?alno?? w I kwartale 2015 roku.
- Olbrzymie zainteresowanie mieszka?cw punktem dzia?aj?cym w Galerii Bronowice sprawi?o, ?e zdecydowali?my si? utworzy? kolejne takie miejsce. Chcemy by? jak najbli?ej krakowian i skrci? do niezb?dnego minimum formalno?ci, ktre za?atwiaj? w urz?dzie. Mam nadziej?, ?e nowe miejsce oka?e si? rwnie pomocne, jak to dzia?aj?ce od ubieg?ego roku w Bronowiczach mwi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Więcej…
 

KROPKA: Wywiad z radnym dzielnicy VIII Krzysztofem Gackiem

Email Drukuj

O mijaj?cej kadencji, zrealizowanych zadaniach, pracy radnego oraz planach na przysz?o?? rozmawiam z Krzysztofem Gackiem, cz?onkiem Zarz?du Rady Dzielnicy VIII D?bniki, radnym z osiedla Podwawelskiego.

Zbli?a si? koniec kadencji w samorz?dzie, czas na podsumowania. Jakie wed?ug Pana by?y dla dzielnicy te ostatnie cztery lata?
Pomimo ograniczonych ?rodkw, jakimi dysponowali?my uda?o si? zrealizowa? znacz?c? cz??? zaplanowanych zada?. W Radzie Dzielnicy wszyscy dzia?ali?my na rzecz poprawy jako?ci ?ycia na wielu p?aszczyznach. Wa?ne s? chodniki, stan drg, ale i bezpiecze?stwo mieszka?cw, czy warunki lokalowe, w jakich przebywaj? i ucz? si? nasze dzieci oraz wiele innych spraw, z ktrymi musimy si? upora?.

Rozpoczynaj?c ko?cz?c? si? w?a?nie kadencj? okre?li? Pan sobie pewne priorytety. W jakim stopniu przyj?te za?o?enia uda?o si? zrealizowa??

Interesuj? mnie konkretne zadania, dlatego du?? uwag? przywi?zywa?em do remontw i budowy drg, chodnikw, o?wietlenia, placw zabaw, modernizacji boisk sportowych, gdy? z moich obserwacji wynika, ?e na tego typu inwestycji istnieje du?e zapotrzebowanie. Uda?o si? wymieni? nawierzchni? asfaltow? w rejonie osiedla Podwawelskiego na ulicach S?omianej, Na Ustroniu, Mieszcza?skiej, a na Starym Ludwinowie na ulicach Swoboda, Tureckiej czy Zatorskiej. Cieszy przebudowane przez prywatnego inwestora skrzy?owanie ulic Twardowskiego i Kapelanka (dwa wyjazdy z osiedla), o ktre zabiegali?my jeszcze w poprzedniej kadencji. Podobnej modernizacji wymaga skrzy?owanie ulicy Kobierzy?skiej, od strony rzeki Wilgi i wybudowanie dodatkowego pasa do prawoskr?tu. Dzi?ki przebudowie uk?adu drogowego w rejonie Centrum Kongresowego zyskali?my m.in. dwa wyjazdy z ulicy Bu?haka, z czego jeden przeznaczony jest dla komunikacji. Powsta? rwnie? nowy terminal autobusowy na osiedlu Podwawelskim.

Od niedawna mo?emy korzysta? z przej?cia podziemnego pod ulicy Konopnickiej.

To wielki sukces. Starania na rzecz ponownego otwarcia przej?cia prowadzi?em praktycznie od 2010 roku i wreszcie si? uda?o. Przej?cie u?atwi ?ycie wielu osobom, szczeglnie starszym. Nie b?dzie trzeba ju? przechodzi? a? do Ronda Grunwaldzkiego, ani te? pod dawny Hotel Forum, aby przej?? na drug? stron? bardzo ruchliwej ulicy.

O?wiata, remonty szk? podstawowych i gimnazjw to zadania powierzone dzielnicy. Co w tej sferze?

Wa?nym krokiem jest przeprowadzona termomodernizacja w Zespole Szk? przy ulicy Lipi?skiego na osiedlu Ruczaj. Dzi?ki staraniom Rady Dzielnicy termomodernizacj? przejd? te? Szko?a Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21. Nie s? to tanie remonty, taka operacja to ponad 800 tysi?cy z?otych, ale inwestycja zwraca si? w postaci ni?szych rachunkw za ogrzewanie, nie mwi?c ju? o estetyce. W ramach programu Radosna Szko?a powsta? plac zabaw dla dzieci na terenie SP nr 25 oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Komandosw.

Więcej…
 
Strona 7 z 36
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu