Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych

Sylwetki radnychKrtki wywiad z Piotrem Stzeleckim

Email Drukuj

O kilka s?w podsumowania zako?czonej niedawno kadencji Rady Dzielnicy poprosili?my architekta Piotra Strzeleckiego - przewodnicz?cego komisji planowania przestrzennego Dzielnicy VIII, cz?onka zarz?du krakowskiego Stowarzyszenia Architektw RP.

Jak ocenia Pan ostatnie 4 lata pracy dzielnicy? Co uda?o si? zrobi? i jak wygl?da?a wsp?praca w dzielnicy. Pana komisja planowania przestrzennego opiniowa?a na pewno wiele inwestycji, ktre b?d? lub nie realizowane w naszej dzielnicy.

Wsp?praca przebiega?a sprawnie, starali?my si? dochodzi? do kompromisu w najwa?niejszych dla dzielnicy kwestiach. Wchodz?c w sk?ad rady podzielili?my si? obowi?zkami i zasiadali?my w komisjach tematycznych wzajemnie si? wspieraj?c w pomys?ach nad polepszeniem naszego otoczenia. Przewodnicz?c Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa mieli?my wraz z kolegami niejednokrotnie bardzo trudne zadania do rozstrzygni?cia. W obecnej kadencji by?y prowadzone prace nad du?ymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego opracowywane przez Biuro Planowania. Nale?y tu wspomnie? o Planach dla Ruczaju, D?bnik czy wyj?tkowo specyficznego z punktu widzenia krajobrazu Planu Zakrzwek.

Więcej…
 

Kandydaci w wyborach do Rady Dzielnicy VIII

Email Drukuj

Kandydaci w wyborach do Rady Dzielnicy VIII PREZENTUJEMY PE?N? LIST? KANDYDATW

Więcej…
 

Radni Dzielnicy VIII obecnej kadencji

Email Drukuj

rz?d grny od lewej: Mieczys?aw K?osowski, Lucjan Micha?owski, Mateusz Skowron, Karol Szymeczko (najm?odszy radny dzielnicy)

rz?d ?rodkowy od lewej: Pani Beata (sekretarka Dzielnicy VIII), Bogdan Ziarko, Iga Lipiec (rwnie? radna miasta), Zbigniew Paleczny, Piotr Turcza, Marta Szczypczyk, Anna Ni?a?ska-Story

rz?d dolny od lewej: Piotr Kowalski, Maria Potempa, Krzysztof Migda, Piotr Strzelecki, Arkadiusz Puszkarz (przewodnicz?cy dzielnicy VIII), Krzysztof Gacek, Maciej Wicherek, Antoni Stawarz, Maciej Ma?asi?ski

SK?AD RADY DZIELNICY (w porz?dku alfabetycznym)


1. Firlej Micha?
os. Ruczaj
Gwie?dzista, Torfowa, Kobierzy?ska, Obozowa, Chmieleniec, Szuwarowa, Drukarska, Jahody, prof. Wi?niewskiego, Przemiarki, Zalesie, Bu?garska, Magnolii, Podhala?ska, Raciborska, S?siedzka, Studzianki, Zalesie, Zbrojarzy

2. Gacek Krzysztof
os. Podwawelskie
Barska, Komandosw, Konopnickiej, Ludwinowska, Swoboda, Turecka, Zatorska

3. Keler ?ukasz
os. Ruczaj
Norymberska, Grota-Roweckiego, Kamieniarska, Kobierzy?ska, Pychowicka, Rostworowskiego

4. K?osowski Mieczys?aw
os. Tyniec
Kozienicka, Bagienna, Benedykty?ska, Bogucianka, Boles?awa ?mia?ego, Br, Browarniana, Danusi Jurandwny, Dziewiarzy, Grodzisko, Heligundym, Janaswka, Juranda ze Spychowa, Lutego Tura, Ma?ka z Bogda?ca, Nad Czern?, Obrony Ty?ca, Podgrki Tynieckie, Promowa, Sko?czanka, St?pice, Szczygielskiego, ?wi?toja?ska, Toporczykw, Walgierza Wda?ego, Wielogrska, Zagrze, Zakle?ni

5. Kowalski Piotr
Zakrzwek
Tyniecka, Bia?a Droga, Boczna, Czechos?owacka, D?bnicka, Dworska, Jaworowa, ks. Pawlickiego, Mitkowskiego, Monte Cassino, Nowaczy?skiego, Obro?cw Poczty Gda?skiej, Praska, Szwedzka, Twardowskiego, Zagonw, Ceglarska, Kapelanka, Salezja?ska, ?w. Jacka, Twardowskiego, Szwedzka, Rozdro?e

6. Lipiec Iga
Pychowice
Drukarska, Gutenberga, Jahody, Przemiarki, Gronostajowa, Ba?anki, ?wik?owa, Ekielskiego, Harasymowicza, Jemio?owa, Krasowa, Ksi??arskiego, Moraczewskiego, Na Leszczu, Odrzywolskiego, Pokuty?skiego, Pryli?skiego, Prze?om, Rodzinna, Skalica, S?o?skiego, Sodowa, ?w. Piotra, Talowskiego, Tyniecka, Wzgrze, Zakrzowiecka, Zielna

7. Ma?asi?ski Maciej
D?bniki
Mieszcza?ska, Monte Cassino, Twardowskiego, Wierzbowa, Wygrana, Ba?uckiego, D?bowa, Pu?askiego, Tyniecka, Wasilewskiego, Barska, Kili?skiego, Konopnickiej, Madali?skiego, Powro?nicza, Pu?askiego, R?ana, Rynek D?bnicki, Sandomierska Zamkowa, Zdu?ska Na Ustroniu, Komandosw

8. Micha?owski Lucjan
os. Ruczaj
Zachodnia, Zalesie, Dereniowa, Li?ciasta, ?any, Pastelowa, Pszczelna, S?siedzka, Kobierzy?ska

9. Migda Krzysztof
os. Ruczaj, Skotniki
Chmieleniec, Czerwone Maki, Lubostro?, prof. Bobrzy?skiego, Szwai, dr Piltza, Gronostajowa, Dobrowolskiego, Domowa, Grzegorzewskiej, Hufcowa, Skotnicka, Szymonowica, Batalionw Ch?opskich, Braterstwa Broni, Czwartakw, Dworski Ogrd, Krajobrazowa, Kresowa, Krlwka, majora S?abego, Mochnaniec, Obro?cw Helu, por. Emira, Unruga, Winnicka, Zelwerowicza

10. Ni?a?ska-Story Anna
os. Ruczaj
Gronostajowa, Grota-Roweckiego

11. Paleczny Zbigniew
D?bniki
?osiwka, Patynw, Pietrusi?skiego, Praska, Tyniecka, Czarodziejska, gen. Zieli?skiego, ks. Pawlickiego, Nowaczy?skiego, Praska, Zielna

12. Potempa Maria
Skotniki
Czerwone Maki , dr Babi?skiego, dr Piltza, Baczy?skiego, Balanwka, Barycza, Br?cknera, Dobrowolskiego, dr Babi?skiego, Grzegorzewskiej, Hm. Orszy-Broniewskiego, Jasienicy, Kozienicka ks. Wujka, ?ukowiec, Obro?cw Tobruku, Ojca Boche?skiego, Paska, Porfirowa, Rosista, Skotnicka, Starzy?skiego, Szerokie ??ki, Szymonowica, Unruga, Skotnicka

13. Puszkarz Arkadiusz
os. Ruczaj
Pszczelna, Kobierzy?ska, Grota-Roweckiego, Kapelanka, Lipi?skiego, Mi?kowskiego, Rostworowskiego

14. Skowron Mateusz
os. Ruczaj
Bu?garska, Krokusowa, Ruczaj, Turonia, Zbrojarzy, Kobierzy?ska, Lipi?skiego, Mi?kowskiego

15. Stawarz Antoni
os. Podwawelskie
Komandosw, S?omiana, Szwedzka, Rozdro?e

16. Strzelecki Piotr
os. Podwawelskie
Komandosw

17. Szczypczyk Marta
Kostrze, Bodzw
Fedkowicza, Bobrowa, Bodzowska, Bojanwka, Brzask, D?browa, Falista, Fosa, Jachimeckiego, Kolna, Kostrzecka, Krzewowa, Nierwna, prof. ?laskiego, Pustelnia, Tyniecka, Wid?akowa, Wielkanocna, Zaciernie, Jemio?owa, Rodzinna

18. Szymeczko Karol
D?bniki
Monte Cassino, Obro?cw Poczty Gda?skiej, Szwedzka, Ba?uckiego, D?bowa, Konfederacka, Pu?askiego, Rolna, Skwerowa, Szwedzka, Tyniecka, Wasilewskiego, Zagrody

19. Turcza Piotr
os. Podwawelskie
Kapelanka, S?omiana

20. Wicherek Maciej
Kliny, Kobierzyn
Anusi, Babinicza, Billewiczw, Braci Kiemliczw, Burgundzka, Butrymw, D?boroga, Kamieniecka, Ketlinga, Kobierzy?ska, Korpala, Koszarwka, Krymska, Lauda?ska, Normandzka, Obozowa, Pod D?bami, Pod Strug?, prof. Bieniarzwny, prof. Wicherkiewicza, pu?k. Spychalskiego, Sko?na, Soroki, Wandejska, Zaporoska, Zawi?a, Zbaraska, Chmieleniec, Lubostro?, Arktyczna, Biesiadna, Centkiewiczw, dra Babi?skiego, Drozdowskich, Kolista, Komuny Paryskiej, Krum?owskiego, Kwiecista, Macierzanki, Orlea?ska, Paw?a z Krosna, Polarna, prof. Czeppe, Sidzi?ska, Spacerowa, Tymotkowa, Zamiejska, dr Babi?skiego

21. Ziarko Bogdan
Sidzina
prof. Bartla, prof. Wicherkiewicza, Spacerowa, B?otniska, Chlebiczna, Dzia?owskiego, Hollendra, Kochma?skiego, Ko?aczkowskiego, Medalionw, Na Kli?cu, Na?kowskiej, Petra?yckiego, Podgrki Tynieckie, Pra?mowskiego, prof. Opa?ka, Rad?owa, Sapalskiego, Skotnicka, Topografw, Tretwka, Wapowskiego, Warcha?owskiego, Wrony, Zagumnie, Zientary, ?yzna

?rd?o: strona internetowa dzielnicy VIII

 
Strona 4 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu