Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych

Sylwetki radnychKrzysztof Gacek - kandydat do Rady Dzielnicy VIII

Email Drukuj

Kolejnym kandydatem do Rady Dzielnicy VIII D?bniki z osiedla Podwawelskiego jest Krzysztof Gacek, startuj?cy w okr?gu wyborczym nr 5. Z programem kandydata w ktrym najwi?kszy nacisk k?adzie m.in. na budow? sali gimnastycznej dla Gimnazjum 21 przy ul. Komandosw, mo?na zapozna? si? na jego stronie stronie internetowej www.krzysztofgacek.pl.

Więcej…
 

Antoni Stawarz - autoprezentacja kandydata do Rady Dzielnicy

Email Drukuj

Szanowni mieszka?cy !

Zdaj? sobie spraw?, ?e maj? Pa?stwo do?? pustych hase? i obietnic podczas kolejnych wyborw. Dlatego w wyborach do Rad Dzielnic, warto wybra? ludzi sprawdzonych i uczciwych, z do?wiadczeniem w dzia?alno?ci spo?ecznej. Kieruj? kilka s?w, bo nie z ka?dym z Was mia?em lub b?d? mia? okazj? porozmawia? osobi?cie. To dzi?ki Wam w minionej kadencji zosta?em wybrany do Rady Dzielnicy VIII D?bniki. Moje wieloletnie do?wiadczenie w samorz?dzie zosta?o docenione i w tej kadencji pe?ni?em funkcj? cz?onka Zarz?du.

Więcej…
 

Urszula Twardzik - autoprezentacja kandydata do Rady Dzielnicy VIII z okr?gu 10

Email Drukuj

Nazywam si? Urszula Twardzik i jestem kandydatk? do Rady Dzielnicy VIII z okr?gu 10.
Uko?czy?am Wydzia? Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz studia podyplomowe z pedagogiki opieku?czo-wychowawczej, a tak?e zarz?dzania w o?wiacie. Jestem nauczycielem chemii i wychowawc? w jednej z krakowskich burs dla uczniw szk? ponadpodstawowych. Od wielu lat dzia?am w Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, pomagaj?c ludziom pracownikom o?wiaty i ich rodzinom. Praca na rzecz innych oraz ?rodowiska jest dla mnie wa?na.

Więcej…
 

Maciej Wicherek kandydat z osiedla Kliny

Email Drukuj

Bardzo dzi?kujemy p. Maciejowi Wicherkowi za przes?anie swojej autoprezentacji wyborczej i zach?camy pozosta?ych kandydatw.

Maciej Wicherek

Kandydat na radnego z os. Kliny Zacisze (okr?g nr 15)

Mam 39 lat, od prawie 9 lat mieszkam na os. Kliny Zacisze, sko?czy?em prawo i politologi? na Uniwersytecie Jagiello?skim, pracuje w Urz?dzie Marsza?kowskim, mam ?on? Agnieszk?. By?em radnym Dzielnicy VIII D?bniki minionej kadencji, cz?onkiem nast?puj?cych komisji: Planowania Przestrzennego, Informacji i ??czno?ci z Mieszka?cami (przewodnicz?cym), Bud?etowej, Rewizyjnej oraz Zespo?u Redakcyjnego Kuriera Podwawelskiego (przewodnicz?cym).

Więcej…
 

Rozmowa zarazem po jak i przedwyborcza

Email Drukuj

Ja jestem bardzo zadowolony z wyniku osi?gni?tego przede wszystkim na o?. Podwawelskim. Uzyska?em najwi?ksz? liczb? g?osw i mam z tego tytu?u wielk? satysfakcj?. Mieszka?cy pozytywnie ocenili moj? poprzedni? kadencj? w Radzie Dzielnicy. Chcia?bym jeszcze raz wszystkim gor?co podzi?kowa? Rozmowa z Krzysztofem Gackiem by?ym Radnym Dzielnicy VIII z os. Podwawelskiego obecnie ponownie ubiegaj?cym si? o mandat.

Więcej…
 
Strona 3 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu