Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Władze dzielnicy Zarząd dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5

Zarząd dzielnicyOstatnie pożegnanie

Email Drukuj

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 21 sierpnia 2013 r. zmarł w wieku 73 lat śp. Stanisław Rogoda - Członek Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11:40 we wtorek 27 sierpnia 2013 r. w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.

źródło: dzielnica8.krakow.pl

 

 

W setną rocznicę połączenia z Krakowem

Email Drukuj

Porozumienie Dzielnic Podgórskich
Z okazji setnej rocznicy połączenia Podgórza z Krakowem sześciu przewodniczących podgórskich dzielnic (przewodniczący Rad Dzielnic: VIII Dębniki – Arkadiusz Puszkarz, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki – Krzysztof Mucha, X Swoszowice – Maciej Nazimek, XI Podgórze Duchackie – Krzysztof Sułowski, XII Bieżanów-Prokocim – Zbigniew Kożuch oraz XIII Podgórze – Zygmunt Włodarczyk) zdecydowało się na rozpoczęcie współpracy. 5 czerwca, przed uroczystą sesją Rady Miasta w Magistracie, w obecności prezydenta Jacka Majchrowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, podpisali Porozumienie Dzielnic Podgórskich.

Inicjatorem porozumienia był Bogusław Kośmider – mieszkaniec jednej z podgórskich  dzielnic. Wzorując się na podpisanym już wcześniej Porozumieniu Dzielnic Nowohuckich, podgórskie dzielnice zamierzają wspólnie działać na rzecz rozwoju i ożywienia Podgórza, poprawy standardów życia mieszkańców, budowania tożsamości lokalnej i wspierania aktywności obywatelskiej. Sygnatariusze chcą, aby przewodniczący co kwartał zmieniali się rotacyjnie. Planowana jest wspólna organizacja imprez i przedsięwzięć, takich jak: Podgórska Jesień Kulturalna, Podgórskie Dyktando czy Spartakiada Sportowa.

Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII - Dębniki

źródło:

 

Wczoraj i dziś Dzielnicy VIII - Dębniki

Email Drukuj

Z Arkadiuszem Puszkarzem - przewodniczącym Rady i Zarządu naszej Dzielnicy od 2006 r. do dnia dzisiejszego rozmawia Maciej Wicherek

Maciej Wicherek:
Na początek mam pytanie o to czemu postanowił Pan zostać radnym i dlaczego chciał zostać przewodniczącym dzielnicy?

Arkadiusz Puszkarz: Tak naprawdę kiedyś nie przypuszczałem, że będę pełnił jakąkolwiek funkcję publiczną. W końcu nie pochodziłem stąd. Długo poznawałem dzielnicę, w której mieszkałem. Cały czas myślałem, aby zrobić coś pozytywnego, a swoje pomysły poddać weryfikacji sąsiadów. Od 2002 roku zasiadam w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki. W pierwszej kadencji byłem członkiem jej Zarządu. W dwóch następnych piastuję funkcję przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy. Działalność samorządowa to praca w zespole. Działania w zespole i poszanowania dla pracy innych  nauczyło mnie harcerstwo, stamtąd wyniosłem przekonanie, że zgrana drużyna może z łatwością osiągać wysoko postawione cele. W czasie studiów działałem w samorządzie studenckim. Również zawodowo jestem już prawie 20 lat związany z krakowskim samorządem. Myślę, że to doświadczenie zaważyło na tym, że moje koleżanki i koledzy radni obdarzyli mnie swoim zaufaniem i mogę pełnić funkcję przewodniczącego już drugą kadencję. To dla mnie duże wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność.

MW: Proszę z perspektywy tych już kilkunastu lat wymienić największe osiągnięcia Pana kadencji. 

AP: Kiedy po raz pierwszy obejmowałem stanowisko przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki miałem świadomość problemów i wyzwań, z jakimi będę musiał się zmierzyć. Pierwszym ważnym i trudnym problemem była sprawa obszarów Natura 2000. Staraliśmy się spełnić oczekiwania mieszkańców. Przybyło wiele inwestycji, które zapewne wpłyną na komfort życia. Niewątpliwie należą do nich lokalne drogi, chodniki, ogródki jordanowskie. Jako przykład mogę podać remont ulicy Dworskiej, ul. Ruczaj, ul. Grzegorzewskiej, ul. Rosistej, ul. Medalionów czy ul. Łany. Rozbudowaliśmy i doposażyliśmy ogródki jordanowskie. Powstały też nowe: przy ul. Sodowej  ul. Dziewiarzy oraz ul. Miłkowskiego. Wiele uwagi poświęciliśmy szkołom i przedszkolom m. in. przeznaczając środki na modernizację kuchni i stołówek szkolnych, remonty dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty sanitariatów i sal gimnastycznych oraz modernizację obiektów sportowych. Mówiąc o swoich osiągnięciach pragnę podkreślić, że w pojedynkę niewiele można osiągnąć. Osiągnięcia kadencji są wspólnym sukcesem wszystkich 21 radnych. Osiągnęliśmy wiele, ale mamy świadomość, że wiele zadań jeszcze przed nami.

Więcej…
 

Interwencje Rady i Zarządu Dzielnicy VIII

Email Drukuj

ZIKiT odpowiada:

•    Linia autobusowa 194 nie zmieni trasy

W związku z pojawiającymi się informacjami o działaniach Inicjatywy Górka Narodowa zmierzającymi do skrócenia trasy linii autobusowej nr 194 do Ronda Grunwaldzkiego Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zwróciła się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. W odpowiedzi ZIKiT poinformował, że dla linii autobusowej nr 194 aktualnie nie planuje wprowadzenia zmiany trasy, jak również jej skrócenia. Przedmiotowa linia funkcjonująca na trasie: Czerwone Maki – Krowodrza Górka, m. in. na odcinku ul. Bobrzyńskiego w kierunku Ronda Grunwaldzkiego zapewnia dodatkową ofertę przewozową, gdzie podstawowym środkiem transportu pozostaje komunikacja tramwajowa.
•    Nocna linia tramwajowa do pętli „Czerwone Maki”
ZIKiT w nawiązaniu do wniosku Rady Dzielnicy VIII w sprawie możliwości uruchomienia nocnej linii tramwajowej do pętli „Czerwone Maki”, informuje, że planuje uruchomienie tramwajowej linii nocnej obsługującej rejon Ruczaju. Obecnie mają miejsce obserwacje i analizy funkcjonowania dwóch linii nocnych obsługiwanych taborem tramwajowym (64 i 69). Wyniki obserwacji oraz planowanych badań napełnień na liniach, w tym również linii nocnych, będą stanowiły podstawę do opracowania przebiegu linii tramwajowej do/z pętli „Czerwone Maki”. Przeprowadzenie przedmiotowych badań zaplanowano na wiosnę br.
•    Korekta układu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa
W nawiązaniu do licznych wniosków mieszkańców Rada Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę nr XXXV/504/2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie korekty wprowadzonego w dniu 17.11.2012 r. układu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa. W odpowiedzi na ww. uchwałę ZIKiT przedstawił stanowisko odnośnie złożonych wniosków dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie tłumacząc, że prowadzone zmiany w organizacji komunikacji publicznej w Krakowie poprzedzone były m. in. analizą tzw. więźby ruchu pasażerskiego i w konsekwencji polegały na lepszym dostosowaniu oferty komunikacji miejskiej do występującej w poszczególnych rejonach miasta różnej wielkości potrzeb przewozowych, które uległy zmianie na przestrzeni ostatnich lat. W związku z powyższym ZIKiT nie planuje wprowadzenia wnioskowanych w ww. uchwale zmian oferty komunikacyjnej i na bieżąco monitoruje funkcjonowanie komunikacji miejskiej nie tylko w obrębie wprowadzanych zmian, jak również na całej sieci i jeśli będzie zachodzić uzasadniona potrzeba, wprowadzane będą dalsze niezbędne zmiany oraz korekty, z uwzględnieniem ww. ograniczonych środków finansowych oraz taborowych. Jednocześnie informuje, że otrzymywał pozytywne opinie wielu mieszkańców, odnośnie funkcjonowania nowej organizacji komunikacji autobusowej w przedmiotowym rejonie. Szczegóły uzasadnienia decyzji ZIKIt-u na www.dzielnica8.krakow.pl.
•    Wytyczenie ścieżki rowerowej na Bulwarze Wołyńskim
W odpowiedzi na pismo Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie wytyczenia ścieżki dla rowerów na Bulwarze Wołyńskim (odcinek od ul. Ludwinowskiej do Centrum Kultury Japońskiej „Manggha”  ZIKiT informuje, że jej wytyczenie wymaga wcześniejszego opracowania projektu organizacji ruchu. Zlecenie opracowania powyższej dokumentacji oraz jej realizacja uzależniona jest od wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na 2014 r. zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa” i wysokości środków przyznanych na to zadanie. W sprawie uwag dotyczących prędkości z jaką poruszają się rowerzyści po Bulwarze Wołyńskim, ZIKiT informuje, że zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) to kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W myśl art. 2 pkt 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym szczególna ostrożność polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Zapis art. 19 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że kierujący (rowerzysta jest również kierującym) jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem (tzw. prędkością bezpieczną), z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
•    Ruch pojazdów ciężarowych – ul. Wrony i ul. Działowskiego
W odpowiedzi na pismo Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki dotyczące poruszania się pojazdów ciężarowych ulicami Wrony i Działowskiego ZIKiT informuje, że firmy posiadające zezwolenie na przejazd samochodów ciężarowych po ulicach: Wrony i Działowskiego zostały pouczone i zobowiązane do przestrzegania warunków wydanych zezwoleń tzn. zakazu postoju na ww. ulicach oraz przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego. Z wyjaśnień otrzymanych od tych firm fakt wycofywania samochodów osobowych mógł zaistnieć wyłącznie z powodu zaśnieżenia ww. ulic, ponieważ szerokość obu ulic pozwala na wyminięcie się dwóch pojazdów. Powyższe firmy prowadzą działalność gospodarczą od wielu lat tzn. zanim zostało wprowadzone ograniczenie tonażowe i w chwili obecnej nie ma możliwości wyeliminowania ruchu ich pojazdów z ww. ulic.
(RDzVIII)

źródło:

 

Budżet partycypacyjny w dzielnicach Krakowa

Email Drukuj

Szansa na dialog między mieszkańcami a samorządowcami?
Wiosną 2013 roku, w trzech krakowskich dzielnicach, rozpocznie się cykl konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć część dzielnicowego budżetu. Remont ulicy, budowa ścieżki rowerowej czy naprawa sygnalizacji świetlnej? Każdy z mieszkańców będzie mógł przedstawić własną propozycję, jednak ostateczna decyzja o jej sfinansowaniu zostanie podjęta w drodze głosowania.
Celem pilotażowego projektu „Dzielnice się liczą!” jest zainicjowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a samorządem w sprawie wydatkowania części środków budżetowych. Jest on niezbędny do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, a więc pieniędzmi pochodzącymi z kieszeni nas wszystkich.
Taka forma konsultacji będzie nieść wiele korzyści. Radni dzielnic zdobędą wiedzę na temat faktycznych potrzeb mieszkańców i będą mieli możliwość bezpośredniego spotkania z nimi. Mieszkańcy zyskają większy wkład w podejmowanie decyzji o ich najbliższym otoczeniu, a ich udział powinien przełożyć się na zainteresowanie sprawami dzielnicy (aktualnie deklaruje je 9,4% mieszkańców Krakowa) i wiedzę o funkcjonowaniu miejskich jednostek pomocniczych. Dziś blisko 60% krakowian nie potrafi wymienić żadnego zajęcia, które mieści się w zakresie prac i kompetencji Rady Dzielnicy. Będąc nie tylko adresatami, ale też współtwórcami rozwiązań, zaangażowanie lokalnej społeczności będzie wyraźnie większe.
Mogę jedynie dodać, że jestem gorącym orędownikiem tego projektu, jak również wszelkich oddolnych inicjatyw.

Krzysztof Gacek
członek Zarządu Rady Dzielnicy VIII Dębniki

Więcej…
 
Więcej artykułów…
Strona 3 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?