Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy

Zarz?d dzielnicyZarz?d i Rada Dzielnicy VIII - D?bniki (7 kadencji)

Email Drukuj

Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki (7 kadencja, 2014-2018)

1. Arkadiusz Puszkarz - Przewodnicz?cy Zarz?du

2. Krzysztof Gacek - Zast?pca Przewodnicz?cego Zarz?du

3. Pawe? Bystrowski - Cz?onek Zarz?du

4. S?awomir Siekacz - Cz?onek Zarz?du

5. Urszula Twardzik - Cz?onek Zarz?du

Rada Dzielnicy VIII D?bniki (7 kadencja, 2014-2018)

1. ?ukasz Balon

2. Wioletta Bereziewicz

3. Pawe? Bystrowski

4. Marek Dziarmagowski

5. Krzysztof Gacek

6. Halina Krawczak

7. Krzysztof Laskowski

8. Aneta Pa?ka

9. Bartosz Paszkowski

10. Renata Pi?tka

11. Arkadiusz Puszkarz

12. Piotr Rusocki

13. S?awomir Siekacz

14. Pawe? Skrzypiec

15. Marek Sobieraj

16. Antoni Stawarz

17. Piotr Szewczyk

18. Rafa? Torba

19. Piotr Turcza

20. Urszula Twardzik

21. Wies?aw Wyrwa

?rd?o: bip.krakow.pl

 

Zarz?d Dzielnicy VIII ju? w komplecie!

Email Drukuj

Urszula Twardzik - nowym cz?onkiem zarz?du!

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Dzielnicy VIII - D?bniki uzupe?niono sk?ad Zarz?du Dzielnicy. Nowym cz?onkiem zarz?du zosta?a Pani Urszula Twardzik - z osiedla Ruczaj. Za kandydatur? radnej Twardzik opowiedzia?o si? 12 osb, 8 by?o przeciw. Ponadto radni powo?ali komisje merytoryczne.

 

Zarz?d Dzielnicy VIII rozpoczyna prac?...

Email Drukuj

Na II sesji (30.12.2014r.) Rady Dzielnicy VIII - D?bniki, radni dokonali wyboru zast?pcy przewodnicz?cego, ktrym zosta? Pan Krzysztof Gacek - radny z os. Podwawelskiego. Na cz?onkw zarz?du powo?ano S?awomira Siekacza (radnego z os. Skotniki) i Paw?a Bystrowskiego (radnego ze Starych D?bnik). Nie uda?o si? natomiast wybra? pi?tego cz?onka zarz?du, zg?oszony przez Arkadiusza Puszkarza (przewodnicz?cego rady) kandydat nie uzyska? wystarczaj?cej liczby g?osw! Pierwsze posiedzenie nowego zarz?du zaplanowane jest na poniedzia?ek 5 stycznia br.

 

?wi?teczne i noworoczne ?yczenia...

Email Drukuj

W oczekiwaniu na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i Nowy Rok ?egnamy minione miesi?ce i pe?ni nadziei spogl?damy w przysz?o??. Pragniemy prze?y? niepowtarzalne ?wi?teczne chwile w pokoju i wzajemnej blisko?ci. Serdeczne ?yczenia: zdrowia, pogody ducha, spe?nienia wszystkich marze?, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesw

sk?ada

Arkadiusz Puszkarz
Przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki

 

Nadszed? czas podsumowa?

Email Drukuj

Arkadiusz Puszkarz przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki

Zbli?aj? si? wybory samorz?dowe. Ju? 16 listopada wybierzemy przedstawicieli, ktrym na nast?pne 4 lata oddamy stery naszej dzielnicy. To oni b?d? kszta?towa? lokaln? rzeczywisto??. Z Arkadiuszem Puszkarzem, przewodnicz?cym Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki, jednocze?nie radnym z rejonu os. Ruczaj, sprbujemy podsumowa? dokonania ko?cz?cej si? ju? kadencji.

Jak ocenia Pan ostatnie cztery lata?
S?dz?, ?e by?a udana kadencja, chocia? pocz?tek tego nie zapowiada?. Pomimo, ?e obfitowa?a w wiele trudnych sytuacji, to jej bilans wychodzi zdecydowanie na du?y plus. Do najwa?niejszych zada?, ktrymi zajmowali?my si? nale?y zaliczy? systematyczne remonty ulic, chodnikw, parkingw, o?wietlenie ulic, remonty budynkw szk? i przedszkoli, modernizacj? szkolnej infrastruktury sportowej, doposa?enie placw zabaw. Nale?y te? wspomnie? o uruchomieniu w tej kadencji bezp?atnych kursw komputerowych przeznaczonych dla seniorw naszej dzielnicy. W ka?dej cz??ci Dzielnicy VIII dzia?o si? du?o dobrego.
Jest Pan do?wiadczonym samorz?dowcem. Czy w zwi?zku z tym nasuwaj? si? Panu jakie? refleksje?
To moja trzecia kadencja. Nie ukrywam, ?e pocz?tki w Radzie by?y trudne. Przez pierwsze miesi?ce prbowa?em si? odnale?? w nowej roli. Teraz, kiedy mam ju? dwunastoletnie do?wiadczenie, staram si? by? aktywny i wykorzystywa? swoj? wiedz?. Jestem dumny, mog?c reprezentowa? mieszka?cw Ruczaju w lokalnym samorz?dzie i ufam, ?e byli oni z mojej pracy zadowoleni. Mam nadziej?, ?e sumienno?? i ch?? dzia?ania pozwoli?a cho? odrobin? pozytywnie wp?yn?? na rozwj naszej dzielnicy.
Co w ogle sk?oni?o Pana by zosta? radnym?
Zawsze interesowa?em si? sprawami publicznymi, a z czasem z obserwatora zmieni?em si? w aktywnego uczestnika ?ycia samorz?dowego. Nale?? do grupy ludzi posiadaj?cych specyficzny gen, ktry sprawia, i? w aktywno?ci spo?ecznej odnajduj? oni swoj? pasj? i szans? na samorealizacj?. Praca w charakterze radnego by?a i jest dla mnie swego rodzaju wyzwaniem, to konsekwentna realizacja narzuconych sobie celw, ktre zawsze rozliczaj? mieszka?cy. My?l?, ?e jestem radnym, do ktrego mo?na zwrci? si? z ka?dym problemem, staram si? zawsze pomc w jego rozwi?zaniu. Lubi? pomaga? innym.

Więcej…
 
Strona 1 z 4
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu