Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Rada Dzielnicy VIII

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII D?BNIKI mie?ci si? w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

Biuro Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII czynne jest:
wtorek, ?rod?, czwartek i pi?tek - od 9:00 do 15:00,
poniedzia?ek - dzie? bez przyjmowania stron.

tel./fax 12 267 03 03

Pierwsze pi?tro (jest winda).



os. RUCZAJ: Zamkni?cie ulicy Lipi?skiego

Email Drukuj

Interwencja Rady Dzielnicy VIII - D?bniki w/s ul. Lipi?skiego

W odpowiedzi na pisma Rady Dzielnicy VIII - D?bniki dotycz?ce zamkni?cia przejazdu przez ul. Lipi?skiego Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Wydzia? Skarbu Miasta UMK udzieli?y nast?puj?cych informacji:

Więcej…
 

RUCZAJ: T?umy na spotkaniu z prezydentem Majchrowskim

Email Drukuj

T?umy na spotkaniu z Prezydentem Krakowa... w czwartek kolejne spotkanie w Pychowicach

Infrastruktura drogowa, a w szczeglno?ci budowa ulicy 8 Pu?ku U?anw, przebudowa ulic Lubostro? i Pszczelnej na ktrych brakuje chodnikw - to tematy ktre zdominowa?y wczorajsze spotkanie prezydenta Jacka Majchrowskiego z mieszka?cami osiedla Ruczaj.

O ograniczenie liczby ca?odobowych sklepw alkoholowych, rozwi?zanie problemu ?mietnikw przy ul. Kobierzy?skiej i przywrcenie linii autobusowej 114 - apelowali zgromadzeni i radna Urszula Twardzik z Ruczaju.

Kolejne spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy VIII - D?bniki

- 29 maja 2014 r. (godz. 18:00) Szko?a Podstawowa nr 62 przy ul. ?wik?owej 1 (os. Pychowice)

- 9 czerwca 2014 r. (godz. 18:00) Szko?a Podstawowa nr 133 przy ul. Wrony 115 (os. Sidzina)

- 17 czerwca 2014 r. (godz. 18:00) Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej (STARE D?BNIKI)

 

Cykl spotka? Prezydenta J. Majchrowskiego z mieszka?cami

Email Drukuj

Tematem spotka? b?d? plany zagospodarowania przestrzennego, infrastruktura drogowa i bezpiecze?stwo. Pierwsze spotkanie odby?o si? na Ruczaju (27 maja) i zjawi?o si? na nim ponad 200 mieszka?cw. Ostatnie z cyklu spotka? prezydenta planowane jest 17 czerwca na D?bnikach. Serdecznie zapraszamy (na spotkanie ktre odb?dzie si? w Gimnazjum nr 22 przy ulicy Skwerowej - red.) nie tylko mieszka?cw Starych D?bnik ale rwnie? os. Podwawelskiego i Zakrzwka - mwi? radni dzielnicy VIII Maciej Lewandowski i Krzysztof Gacek.

TERMINY SPOTKA? Z MIESZKA?CAMI DZIELNICY VIII:

- 27 maja 2014 r. (godz. 18:00) Zesp? Szkl nr 2 przy ul Lipi?skiego 2 (os. Ruczaj)

- 29 maja 2014 r. (godz. 18:00) Szko?a Podstawowa nr 62 przy ul. ?wik?owej 1 (os. Pychowice)

- 9 czerwca 2014 r. (godz. 18:00) Szko?a Podstawowa nr 133 przy ul. Wrony 115 (os. Sidzina)

- 17 czerwca 2014 r. (godz. 18:00) Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej 3 (STARE D?BNIKI)

 

Bud?et Obywatelski

Email Drukuj

Decyduj co zmieni? w dzielnicy


Krakw przeznaczy? na bud?et obywatelski ??cznie 4,5 mln z?. Ka?da z dzielnic otrzyma po 100 tys. z?, pozosta?a kwota, tj. 2,7 mln z? trafi na projekty oglnomiejskie. Wnioski o dofinansowanie b?d? przyjmowane od 5 maja do 16 czerwca. P?niej nast?pi ich weryfikacja, ktra potrwa do 20 sierpnia. 1 wrze?nia og?oszona zostanie lista zakwalifikowanych projektw. W dniach 27 wrze?nia 5 pa?dziernika przeprowadzone zostanie g?osowanie. Potem b?dzie ju? tylko czas na realizacj? zwyci?skich projektw.

- Zadania finansowane z bud?etu obywatelskiego mog? mie? charakter lokalny (dzielnicowy) lub oglnomiejski. Zadania lokalne to takie, ktre odpowiadaj? potrzebom mieszka?cw danej dzielnicy i realizowane s? w ramach ?rodkw wydzielonych do ich dyspozycji (100 000 z?). Na realizacj? zada? o charakterze oglnomiejskim (czyli takich, ktre s?u?y? b?d? mieszka?com ca?ego miasta) przeznaczono kwot? 2 700 000 z?. Projekt sk?ada si? na specjalnym formularzu, ktry mo?na pobra? ze strony internetowej naszej dzielnicy www.dzielnica8.krakow.pl oraz www.budzet.krakow.pl wyja?nia Krzysztof Gacek, cz?onek Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki.

- Chcieliby?my dotrze? do wszystkich zainteresowanych mieszka?cw naszej dzielnicy, dlatego te? spotkania b?d? organizowane w r?nych terminach i rejonach dzielnicy. Szczeg?owy plan dost?pny jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy. Do przedstawiania swoich pomys?w zach?camy zarwno poszczeglnych mieszka?cw, jak i lokalne stowarzyszenia, szko?y czy kluby sportowe. Liczymy tak?e na m?odzie?, poniewa? pomys?y mog? zg?asza? ju? 16-latkowie mwi Magdalena Suder, przewodnicz?ca Komisji ds. Bud?etu Obywatelskiego.

Spotkania informacyjne dotycz?ce bud?etu obywatelskiego:

15 maja godz. 18.30 Centrum Kultury Ruczaj, ul. Rostworowskiego 13,
19 maja godz. 18.00 - Szko?a Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13.

?rd?o:

 

Konsultacje spo?eczne w/s budowy metra, monitoringu oraz drg rowerowych

Email Drukuj

Gmina Miejska Krakw rozpoczyna proces konsultacji spo?ecznych dotycz?cy trzech zagadnie? b?d?cych przedmiotem referendum lokalnego w istotnych sprawach dotycz?cych mieszka?cw Krakowa, a mianowicie:

budowy metra w Krakowie,

rozbudowy miejskiej sieci monitoringu

oraz wieloletniego programu budowy drg rowerowych.

Spotkanie z mieszka?cami Dzielnicy VIII - D?bniki odb?dzie si? 8 maja 2014 r., godz. 18.00 w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 2, ul. Lipi?skiego 2 (os. RUCZAJ)

Termin zako?czenia konsultacji spo?ecznych zosta? ustalony na 23 maja 2014 roku.

Więcej…
 
Strona 9 z 25
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu