Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Rada Dzielnicy VIII

Zarz?d i Rada Dzielnicy VIII D?BNIKI mie?ci si? w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

Biuro Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII czynne jest:
wtorek, ?rod?, czwartek i pi?tek - od 9:00 do 15:00,
poniedzia?ek - dzie? bez przyjmowania stron.

tel./fax 12 267 03 03

Pierwsze pi?tro (jest winda).STARE D?BNIKI: Spotkanie z Prezydentem J. Majchrowskim i... w sprawie SPP

Email Drukuj

Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa i w sprawie strefy p?atnego parkowania (Stare D?bniki)

17 czerwca 2014 r. o godzinie 16:30 spotkanie mieszka?cw w sprawie strefy p?atnego parkowania w D?bnikach a o godzinie godz. 18:00 spotkanie z Jackiem Majchrowskim - Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie planw zagospodarowania, infrastruktury drogowej i bezpiecze?stwa.

Miejscem obu spotka? jest Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej (STARE D?BNIKI)

Maciej Lewandowski

Radny Dzielnicy VIII D?bniki

/?rd?o: debnikikrakow.pl/

 

Dni Otwarte Magistratu 2014

Email Drukuj

MAGISTRAT OTWIERA PODWOJE JU? W NAJBLI?SZ? NIEDZIEL?

Zwiedzania gabinetw Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodnicz?cego Rady Miasta Krakowa, zwiedzania Magistratu z przewodnikiem (o godz. 11:00, 13:00 i 16:00), liczne wystawy, warsztaty dla dzieci i wyst?py artystyczne na dziedzi?cu UMK znalaz?y si? w programie Dnia Otwartego Magistratu, na ktry odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel? 15 czerwca w godz. 10.45-18.00.

?rd?o: KROPKA

 

Czeski b??d

Email Drukuj

LIST DO REDAKCJI: B??d w artykule

Dzie? dobry,

Pisz? do Pa?stwa z powodu wymienionego w temacie. Mianowicie w artykule z dnia 6 czerwca " Cykl spotka? z prezydentem Jackiem Majchrowskim" autor artyku?u poda? z?? dat? spotkania w Sidzinie w SP nr 133. Autor napisa? dat? 6 czerwca, a spotkanie mia?o miejsce 9 czerwca. Chcia?bym prosi? o rzetelne sprawdzanie tego typu informacji, poniewa? ja oraz mo?liwe kilka innych osb nie by?o na spotkaniu, przez t? dezinformacj?. A mo?liwo?? tego typu spotka? odbywa si? g?wnie przed wyborami i na nast?pny cykl tego typu spotka? trzeba b?dzie czeka? pewnie 4 lata.

Pozdrawiam Marcin W.

Odpowied? Redakcji Podwawelski.pl:

Nasz Czytelnik ma absolutn? racj?, rzeczywi?cie w informacji z dnia 6 czerwca 2014 r. b??dnie podali?my i? termin spotkania z mieszka?cami os. Sidzina zamiast 9 czerwca napisali?my b??dnie 6 czerwca. W pozosta?ych publikowanych informacjach o "Cyklu spotka? z Prezydentem Jackiem Majchrowskim z mieszka?cami Dzielnicy VIII" termin spotkania by? prawid?owy. Niemniej jednak za zaistnia?a sytuacj? i ten czeski b??d PRZEPRASZAMY!

.................................................................................

Kolejne spotkanie z prezydentem Jackiem Majchrowskim odb?dzie si? 17 czerwca w Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej (Stare D?bniki) godz. 18:00

 

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w Dzielnicy VIII

Email Drukuj

Cykl spotka? z prezydentem Jackiem Majchrowskim

Plan zagospodarowania, infrastruktura drogowa i bezpiecze?stwo to temat przewodni cyklu spotka? prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z mieszka?cami Dzielnicy VIII D?bniki. Pierwsze mia?o miejsce 27 maja w ZSOI nr 2 przy ul. Lipi?skiego 2 na Ruczaju, kolejne 29 maja w Szkole Podstawowa nr 62 przy ul. ?wik?owej 1 w Pychowicach.
Pozosta?e odb?d? si? w nast?puj?cych terminach:
9 czerwca SIDZINA: Szko?a Podstawowa nr 133 przy ul. Wrony 115, (pierwotnie b??dnie podali?my dat? dzienn? spotkania)
17 czerwca STARE D?BNIKI: Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej 3.
Pocz?tek wszystkich spotka? o godz. 18:00.


Rada i Zarz?d Dzielnicy VIII D?bniki zapraszaj? mieszka?cw do udzia?u w spotkaniach, gdy? niecz?sto zdarza si? mo?liwo?? bezpo?redniej rozmowy z prezydentem naszego miasta, przekazania mu uwag i wnioskw oraz uzyskania odpowiedzi na nurtuj?ce pytania.

W pierwotnej wersji og?oszenia pope?nili?my czeski b??d dotycz?cy terminu spotkania w Sidzinie spotkanie zamiast 9 czerwca b??dnie podali?my 6 czerwca.

Jednocze?nie informujemy, i? pozosta?ych informacjach o spotkaniach z Prezydentem Krakowa na terenie dzielnicy VIII wszystkie daty s? poprawne!

 

Spotkania konsultacyjne w semce

Email Drukuj

Ciekawe projekty mieszka?cw

8 maja w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 2, przy ul. Lipi?skiego 2 odby?o si? spotkanie mieszka?cw Dzielnicy VIII D?bniki w ramach konsultacji spo?ecznych dotycz?cych budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy drg rowerowych. Wzi??o w nich udzia? siedmiu urz?dnikw miejskich oraz razem ze mn? pi?ciu mieszka?cw dzielnicy informuje Krzysztof Gacek, cz?onek Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki. Wydaje si?, ?e zawiod?a polityka informacyjna Urz?du Miasta. O spotkaniu dowiedzie? si? mo?na by?o w zasadzie g?wnie z internetu i nielicznych plakatw.

Wi?kszym zainteresowaniem cieszy?y si? konsultacje w sprawie Bud?etu Obywatelskiego. Uczestniczy?o w nich kilkadziesi?t osb, zg?oszono wiele ciekawych projektw. W tym akurat przypadku kampania informacyjna by?a widoczna. W??czy?y si? w ni? aktywnie dzielnice, a materia?y o Bud?ecie Obywatelskim znalaz?y si? m.in. w telewizji i prasie lokalnej. 15 i 19 maja odby?y si? spotkania organizowane przez Rad? Dzielnicy VIII w sprawie Bud?etu Obywatelskiego. Pierwsze mia?o g?wnie charakter informacyjny, drugie warsztatowy mwi Urszula Twardzik, radna Dzielnicy VIII D?bniki.

W sumie oko?o 50 osb przysz?o zaproponowa? do realizacji swoje projekty, dowiedzie? si? o zasadach dzia?ania koncepcji Bud?etu Obywatelskiego, jak wype?ni? wniosek, czy pozna? sposb g?osowania na poszczeglne zadania dodaje Urszula Twardzik.

Więcej…
 
Strona 8 z 25
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu