Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Ko?cio?y

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
ul. Komandosw 18
30-334 Krakw
tel.: 012 266-62-82
fax: 012 266-62-82 wew. 101

Msze ?w. w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

Uwaga:
Msza ?w. o godzinie 16:00 jest odprawiana
od pierwszej Niedzieli pa?dziernika do Niedzieli Palmowej w??cznie.
Przerwa od Wielkanocy do ostatniej niedzieli wrze?nia.

W sobot?: o 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30


Nabo?e?stwa sta?e:
Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy - ?rody o 18:00
Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego - pi?tki o 18:00Adwentowy dzie? skupienia

Email Drukuj

Opactwo Benedyktynw w Ty?cu serdecznie zaprasza wszystkich starszych, m?odszych, samotnych, ma??onkw na adwentowy dzie? skupienia do. To dobry powd, ?eby wyj?? z domu, przyj?? lub przyjecha? do pi?knego miejsca, w ktrym na nowo mo?na odnale?? spokj i harmoni?, spotka? si? z innymi lud?mi, ktrzy cz?sto maj? podobne problemy, rwnie? s? samotni i zagubieni.

Więcej…
 

Kardyna? Franciszek Macharski konsekrowa? ko?ci? na Ruczaju

Email Drukuj

Parafia pw. Zes?ania Ducha ?wi?tego na Ruczaju
Kardyna? Franciszek Macharski konsekrowa? ko?ci?

W sobot? 22 pa?dziernika w parafii pod wezwaniem Zes?ania Ducha ?wi?tego przy ul. Rostworowskiego na Ruczaju odby?a si? konsekracja ko?cio?a i o?tarza. Podczas uroczystej mszy ?wi?tej tego donios?ego aktu dokona? ks. kardyna? Franciszek Macharski.

Konsekracja oznacza zastrze?one dla biskupa uroczyste po?wi?cenie ?wi?tyni. Ceremonia sk?ada si? z trzech cz??ci. W pierwszej poprzez pokropienie ?cian budynku i wn?trza ko?cio?a wod? ?wi?con?, biskup obejmuje go w posiadanie. W drugiej nast?puje wyznanie wiary i odprawiana jest liturgia s?owa , natomiast w ostatniej cz??ci dokonuje si? w?a?ciwa konsekracja ko?cio?a poprzez namaszczenie ?wi?tym olejem krzy?ma o?tarza i ?cian ko?cio?a w miejscach tzw. zacheuszkw, krzy?ykw symbolizuj?cych dwunastu aposto?w (w uzasadnionych przypadkach pozwala si? ograniczy? liczb? namaszcze? do czterech). Po namaszczeniu o?tarza, w czterech rogach i po?rodku spala si? na nim kadzid?o.

Więcej…
 

Relikwie Jan Paw?a II s? w naszej dzielnicy

Email Drukuj

Ko?ci? Matki Bo?ej Cz?stochowskiej w Kobierzynie. Relikwie Jan Paw?a II s? w naszej dzielnicy!

() Dzisiaj cz?sto cz?owiek nie wie, co kryje si? w jego wn?trzu, w g??boko?ci jego duszy i serca. Tak cz?sto niepewny sensu ?ycia na tej ziemi i ogarni?ty zw?tpieniem, ktre zamienia si? w rozpacz. Pozwlcie wi?c, prosz? was, b?agam was z pokor? i zaufaniem! Pozwlcie Chrystusowi mwi? do cz?owieka! On jeden ma s?owa ?ycia, tak, ?ycia wiecznego. [22. 10. 1978 r.]

- Tym s?owom Jan Pawe? II pozosta? wierny poprzez wszystkie lata swojego pos?ugiwania mwi rektor ko?cio?a Matki Bo?ej Cz?stochowskiej ks. Jan Klimek, ktry zabiega? o przekazanie tej wyj?tkowej relikwii, jak? jest kropla krwi b?ogos?awionego Jana Paw?a II. - Szpital im. dra Jzefa Babi?skiego w Krakowie to szczeglne miejsce, bo w najwy?szym punkcie tego kompleksu, w ko?ci?ku pe?ni?cej te? rol? kaplicy szpitalnej, modli si? wiele osb tak cz?sto niepewnych sensu ?ycia na tej ziemi i ogarni?tych zw?tpieniem, ktre zamienia si? w rozpacz. Wielu pacjentw naszego szpitala l?ka si? w?asnego ?ycia, a ich serca zatrza?ni?te s? chorob?. Dla nich kaplica to miejsce szczeglne, to ?wi?ta przestrze?, w ktrej rozpaczliwie poszukuj? nadziei. To sanktuarium cierpienia, jak nazwa? kaplic? kard. Wojty?a odprawiaj?c tu wielokrotnie msze ?wi?te dodaje ks. Jan. - Staraniem moich poprzednikw w naszym ko?ciele posiadamy ju? przeznaczone do publicznego kultu i uroczy?cie czczone relikwie ?w. Brata Alberta i ?w. Siostry Faustyny. B?ogos?awiony Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II to trzecia Osoba, ktrej w sposb szczeglny przekaza? Bg bogaty w mi?osierdzie skarb tajemnicy mi?osierdzia i st?d moja pro?ba o przekazanie nam tej bezcennej relikwii, ktrych jest raptem tylko 150.

Od maja br. kropla krwi Ojca ?wi?tego (ampu?ka krwi pobranej podczas zabiegu w 2005 roku przez lekarzy z kliniki Gemelli do bada? przed zabiegiem tracheotomii przekazana zosta?a ks. Stanis?awowi Dziwiszowi, wczesnemu papieskiemu sekretarzowi) znajduje si? w Kobierzynie, w tej ponad 100-letniej zabytkowej kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Uroczysto?ci zwi?zane z przyj?ciem relikwii odb?d? si? przysz?ym roku. Zaplanowane zosta?y na niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego, b?d?c? jednocze?nie rocznic? beatyfikacji Jana Paw?a II.

- G??boko wierz?, ?e dar relikwii b?dzie czytelnym znakiem mi?osiernej troski Pasterza Ko?cio?a, a w naszym ko?ci?ku duchowe wsparcie otrzymaj? nie tylko nasi parafianie czy pacjenci, ale wszyscy, ktrzy go potrzebuj? mwi z wielk? wiar? i nadziej? ks. Klimek.

(rp)

 

Ko?ci? ?w. Bart?omieja

Email Drukuj

Przypominamy, i? w okresie wakacji (lipiec-sierpie?) Msze ?wi?te nie b?d? odprawiane w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Bart?omieja na os. Podwawelskim.

Msze ?wi?te w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

W soboty: 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30

Nabo?e?stwa sta?e:

W ?rody o godz 180:00 Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy

W pi?tki o godz. 18:00 Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego 

Uroczysto?ci Bo?ego Cia?a na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Dzi? (23 czerwca), obchodzimy uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pa?skiej, Bo?e Cia?o. Ze wszystkich ko?cio?w wyrusz? procesje z Naj?wi?tszym Sakramentem. W ko?ciele Matki Boskiej Fatimskiej na os. Podwawelskim uroczysta Msza ?wi?ta z kazaniem okoliczno?ciowym zostanie odprawiona o godz 17. Po Mszy ?wi?tej wyruszy procesja z Naj?wi?tszym Sakramentem do czterech o?tarzy po ulicach naszego Osiedla. O?tarze jak co roku zosta?y przygotowane przez Rodzicw Dzieci pierwszokomunijnych, Harcerzy z "fioletowej trjki", R?e R?a?cowe i Siostry Serafitki.

Uprasza si? w?a?cicieli samochodw, aby usun?li pojazdy z trasy procesji na czas jej trwania.

 
Więcej artykułów…
Strona 6 z 7
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu