Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Ko?cio?y

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
ul. Komandosw 18
30-334 Krakw
tel.: 012 266-62-82
fax: 012 266-62-82 wew. 101

Msze ?w. w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

Uwaga:
Msza ?w. o godzinie 16:00 jest odprawiana
od pierwszej Niedzieli pa?dziernika do Niedzieli Palmowej w??cznie.
Przerwa od Wielkanocy do ostatniej niedzieli wrze?nia.

W sobot?: o 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30


Nabo?e?stwa sta?e:
Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy - ?rody o 18:00
Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego - pi?tki o 18:00Wielki Tydzie? w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Zbli?aj? si? ?wi?ta Wielkanocne z tej okazji przedstawiamy poni?ej og?oszenia Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (os. Podwawelskie) - wi?cej bie??cych informacji znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej parafii z os. Podwawelskim /www. podwawelskie.pl/.

OG?OSZENIA PARAFIALNE NIEDZIELA PALMOWA M?KI PA?SKIEJ 13.04.2014 r.

Więcej…
 

Propozycja Benedyktynw z Ty?ca

Email Drukuj

Niezwyk?y Wielki Post na portalu PSPO

Tego jeszcze nie by?o Wielki Post z Ojcami Pustyni w prostej i krtkiej formie, jaka spodoba si? ka?demu (wystarczy po?wi?ci? 3 minuty) tak zach?caj? tynieccy Benedyktyni do prze?ywania okresu Wielkiego Postu.
Codziennie na portalu PSPO (http://ps-po.pl/niezwykly-wielki-post-na-portalu-pspo-wstep/) o godz. 18.00 mo?na znale?? ciekaw? grafi k? i fragment z nauczania Ojcw o praktykowaniu pokuty. Ca?o?? podzielona jest na 3 grupy tematyczne, ktre dotycz?: postu, modlitwy i ja?mu?ny.
Apoftegmaty (krtkie historie z ?ycia mnichw) publikowane na portalu w prosty i jasny sposb staraj? si? wyja?ni? zawi?e sprawy i pobudzi? do g??bszej refleksji nad ?yciem i obecno?ci? w Ko?ciele.
(rp)

 

?wiatowe Dni M?odzie?y

Email Drukuj

?wiatowe Dni M?odzie?y w Krakowie: 26-31 lipca 2016

Znamy dat? ?wiatowych Dni M?odzie?y w Krakowie. Spotkanie m?odzie?y z udzia?em papie?a Franciszka odb?dzie si? w Krakowie od 26 do 31 lipca 2016 roku. Taki termin spotkania z m?odymi zaakceptowa? Ojciec ?wi?ty a og?osi? go w pi?tek metropolita krakowski ksi?dz kardyna? Stanis?aw Dziwisz.

?rd?o: krakow.pl

 

SALTROM to sprawa serca

Email Drukuj

?wi?ty Jan Bosko by? przekonany,?e wychowywa? oznacza dociera? do serca wychowanka. Cz?sto powtarza?: wychowanie jest spraw? serca. Tylko ten, kto naprawd? kocha m?odego cz?owieka, pragnie jego szcz??cia i jest gotowy po?wi?ci? siebie, swoje zdolno?ci, swj czas w nie?atwym przecie? procesie wychowania dzieci i m?odzie?y. Od wielu ju? lat Saltrom wpisuje si? w wielkie dzie?o salezja?skie zainicjowane przez ksi?dza Bosko, stanowi?c jego ma??, aczkolwiek bardzo ?yw? cz?stk?. Salezjanie, pracownicy, wolontariusze, wsp?pracownicy, ludzie dobrej woli, m?odsi i starsi odbiorcy naszego pos?annictwa oto nasz Dom, ktry wsplnie tworzymy. Ciep?o, rado??, zrozumienie, wzajemna pomoc w pokonaniu trudno?ci, ciekawe inicjatywy i wiele wi?cej to wszystko, co mo?na odnale?? w gronie przyjaznych, ?yczliwych osb. ?wiat Dziecka, Oratorium dla m?odzie?y, Yacht Club, korepetycje, grupy taneczne, Gospel to jeszcze nie ca?y wachlarz propozycji, po?rd ktrych ka?dy mo?e znale?? co? ciekawego dla siebie.

Prze?ywamy trzeci rok przygotowania przed jubileuszem 200-lecia urodzin ?w. Jana Bosko w 2015 r. Pragniemy z zapa?em i gorliwo?ci? na?ladowa? Jego oddanie dla m?odego cz?owieka. Tak jak On polecamy si? opiece Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych, aby nasza praca przynosi?a owoce, by dzieci i m?odzie? korzystaj?ce z oferty naszego domu stawa?y si? w przysz?o?ci uczciwymi obywatelami i dobrymi chrze?cijanami.

Dom to ludzie, ktrzy w nim przebywaj?, wsplnota, ktra go tworzy. Salezja?ski Ruch Troski o M?odzie? SALTROM nie mg?by istnie?, gdyby nie by?o ?yczliwych osb i instytucji. Pragniemy wyrazi? s?owa podzi?kowania dla ka?dego, kto w jakikolwiek sposb czuje si? zwi?zany z naszym domem. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was Krakw, R?ana 5.

Ks. Piotr Basista sdb

?rd?o: KROPKA

 

12 pa?dziernika, wyruszymy po raz IX na szlak Pieszej Pielgrzymki ?ladami Karola Wojty?y Robotnika

Email Drukuj

W najbli?sz? sobot? 12 pa?dziernika, wyruszy ju? po raz IX piesza Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y Robotnika.

Pocz?tek o godzinie 9.00 w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Stanis?awa Kostki na Starych D?bnikach.

Msza ?wi?ta w Centrum b?ogos?awionego Jana Paw?a II Nie l?kajcie si? o godzinie 14.00.

Organizatorzy zach?caj? wiernych do licznego udzia?u w pielgrzymce i do ??czno?ci duchowej w dzi?kczynieniu za zbli?aj?c? si? uroczysto?? kanonizacji b?. Jana Paw?a II. W najbli?sz? sobot? po zako?czeniu pielgrzymki w auli b?. Jana Paw?a II w ?agiewnikach o godzinie 15.30 odb?dzie si? prezentacja najnowszego albumu przygotowuj?cego do uroczysto?ci kanonizacyjnych b?. Jana Paw?a II, z unikalnymi zdj?ciami Karola Wojty?y z lat 70-tych.

?rd?o: debnikikrakow.pl

 
Strona 4 z 7
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu