Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Ko?cio?y

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
ul. Komandosw 18
30-334 Krakw
tel.: 012 266-62-82
fax: 012 266-62-82 wew. 101

Msze ?w. w niedziele:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:30 i 20:00.
W ko?ci?ku ?w. Bart?omieja o 10:00 (z wyj?tkiem wakacji).

Uwaga:
Msza ?w. o godzinie 16:00 jest odprawiana
od pierwszej Niedzieli pa?dziernika do Niedzieli Palmowej w??cznie.
Przerwa od Wielkanocy do ostatniej niedzieli wrze?nia.

W sobot?: o 18:30

Msze ?w. w dni powszednie:
7:00 i 18:30


Nabo?e?stwa sta?e:
Nowenna do Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy - ?rody o 18:00
Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego - pi?tki o 18:00Uroczyste po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego

Email Drukuj

12 czerwca 2016 roku na placu g?wnym przed Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II odb?dzie si? uroczyste po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza ?wi?ta dla rodzin celebrowana przez Metropolit? Krakowskiego Ksi?dza Stanis?awa Kardyna?a Dziwisza. Tego dnia na b?oniach przed ?wi?tyni? rozpocznie si? tak?e impreza plenerowa Akademii Rodzinnej. Atrakcj? tego dnia b?dzie koncert Majki Je?owskiej.

5 lat temu 11 czerwca 2011 roku Metropolita Krakowski ks. Stanis?aw kard. Dziwisz uroczy?cie erygowa? Sanktuarium b?ogos?awionego ju? wwczas Jana Paw?a II. Tego dnia relikwie Ojca ?wi?tego wprowadzono procesyjnie do Ko?cio?a Relikwii oficjalnie inauguruj?c w tym miejscu kult Jana Paw?a II.

W rocznic? tego wydarzenia w Ko?ciele Grnym o godzinie 11.00 rozpocznie si? msza ?wi?ta. Wydarzeniu b?dzie towarzyszy? Akademia Rodzinna, ktra przez ca?y rok szkolny organizowa?a niedzielne spotkania i warsztaty dla dzieci oraz rodzicw. Nie zabraknie tak?e LOLKA i TOLI pilnych uczniw Akademii. Na dzieci czekaj? tak?e liczne atrakcje, m.in. nauka chodzenia na szczud?ach czy gigantyczne ba?ki mydlane.

PROGRAM:
11.00 uroczysta msza ?wi?ta dla rodzin i po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego
12.30 piknik rodzinny zako?czenie roku w Akademii Rodzinnej
13.15 koncert Majki Je?owskiej

Organizatorami wydarzenia s?: Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II w Krakowie i Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie.
Patronat medialny nad wydarzeniem obj?li: czasdzieci.pl, franciszkanska3.pl i Radio Plus Krakw.


informacja prasowa:
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie

 

?wi?teczne ?yczenia...

Email Drukuj

Dzi?kujemy za ?yczenia!

Podwawelski.pl

 

Nowy proboszcz na osiedlu Podwawelskim

Email Drukuj

Od 1 wrze?nia br proboszczem parafii na osiedlu Podwawelskim b?dzie Ksi?dz Kanonik Marian Wanat. Liturgicznie obejmie probostwo w niedziel? 6 wrze?nia na Mszy ?wi?tej o godz. 10:30.

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku Ksi?dz Kardyna? (Stanis?aw Dziwisz) przyj?? rezygnacj? Ksi?dza Pra?ata Mariana Rapacza z urz?du proboszcza parafii Matki Boskiej Fatimskiej (os. Podwawelskie) z uwagi na stan zdrowia i zamianowa? penitencjarzem w parafii MB Fatimskiej.

?rd?o: OG?OSZENIA PARAFIALNE (22 NIEDZIELA ZWYK?A 30. 08. 2015 r.)

Na fotografii Ko?ci? ?w. Bart?omieja

 

V Ma?opolskie Dni Jana Paw?a II

Email Drukuj

To ju? pi?ta edycja Dni ?w. Jana Paw?a II w Ma?opolsce. Mottem przewodnim tegorocznych wydarze? jest has?o ?wiatowych Dni M?odzie?y 2016: B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi?.

Rok ?w. Jana Paw?a II obfituje w liczne wydarzenia zwi?zane z Ojcem ?wi?tym. Tegoroczne uroczysto?ci rozpocz??y si? ju? w kwietniu.

Bukowina Tatrza?ska zainaugurowa?a Ma?opolskie Dni spektaklem muzycznym SANTO SUBITO w wykonaniu Teatru Prowincja z Miko?owa. Bukowia?skie Centrum Kultury "Dom Ludowy" przygotowa?o tak?e wernisa? wystawy obrazw z wizerunkiem Ojca ?wi?tego malowanych na szkle i p?tnie autorstwa ks. W?adys?awa Podhala?skiego. Realizacj? wydarze? Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie we wsp?pracy z samorz?dami lokalnymi przygotowa? liczne atrakcje dla ca?ych rodzin. W tym roku koncerty, wystawy, pikniki rodzinne i konkursy b?d? organizowane tak?e w: Dobczycach, Chrzanowie, Makowie Podhala?skim, Podobinie, Limanowej i Skawicy oraz Rzezawie. Wyst?pi?: Magda Steczkowska, Krystyna Gi?owska oraz zesp? Abba Tribute.

Ma?opolskie Dni ?w. Jana Paw?a II zosta?y zainicjowane z okazji beatyfikacji Jana Paw?a II. Celem projektu jest przybli?enie osoby ?w.Jana Paw?a II poprzez r?norodne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W programie Dni przewidziane s? koncerty plenerowe, wystawy, projekcje, animacje dla dzieci i m?odzie?y, festyny rodzinne oraz zwiedzanie klasztorw i ko?cio?w z przewodnikami.

Tegoroczne obchody zako?cz? si? 21 czerwca br. Zapraszamy do zapoznania si? z informacj? na stronie www.idmjp2.pl w zak?adce: projekty.

informacja prasowa:
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Krakw

 

Sko?czy? 85 lat

Email Drukuj

Jubileusz ojca Leona Knabita

26 grudnia 2014 r. w Opactwie Benedyktynw w Ty?cu uroczy?cie obchodzono 85 urodziny o. Leona Nabita
Urodzony w Bielsku Podlaskim, absolwent seminarium duchownego diecezji siedleckiej i kap?an tej?e, pracowa? jako ksi?dz do roku 1958, gdy przyj?to go do nowicjatu opactwa Benedyktynw w Ty?cu. W klasztorze pe?ni? rozliczne funkcje: proboszcza, mistrza nowicjatu, podprzeora, przeora, a tak?e przeora klasztoru w Lubiniu.
Jego dzia?alno?? rekolekcyjno-duszpasterska z czasem obj??a tradycyjne i nowoczesne media. O. Knabit jest autorem wielu ksi??ek o tematyce religijnej, od 2009 r. prowadzi bloga, prowadzi? te? programy telewizyjne, g?osi rekolekcje, udziela wywiadw, publikuje artyku?y w prasie i internecie. Da? si? pozna? jako znakomity kaznodzieja, przyjaciel Karola Wojty?y
i popularyzator jego my?li. Jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Ecce Homo, a w 2007 r. zosta? wyr?niony Laurem Krakowa XXI Wieku.

?rd?o: KROPKA

 
Strona 1 z 7
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu