Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Domy kultury Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Stowarzyszenia i Domy Kultury

Stowarzyszenie Zwyk?e pod nazwa FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH powsta?o 25 pa?dziernika 2013 roku w Krakowie. Jest organizacj? NON PROFIT i opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onkw.

Celem dzia?ania FIO jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zrwnowa?onego rozwoju krakowskich osiedli (w tym: rewitalizacja i poprawa infrastruktury krakowskich osiedli, ochrony terenw zielonych, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zrwnowa?ony rozwj miasta, wspieranie sztuki street artu i m?odych twrcw, promocja i dzia?ania na rzecz bud?etu partycypacyjnego, rozwj spo?ecze?stwa obywatelskiego, wspieranie ma?ej i ?redniej przedsi?biorczo?ci, promowanie idei jednomandatowych okr?gw wyborczych do Rady Miasta Krakowa).

FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH realizuje swoje cele poprzez:
- zabieranie g?osu i wyra?anie swojego stanowiska na forum publicznym;
- wsp?prac? z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- wsp?prac? ze sp?dzielniami mieszkaniowymi, placwkami o?wiatowymi, domami kultury, klubami sportowymi, partiami politycznymi oraz organizacjami pozarz?dowymi;
- kierowanie postulatw do organw administracji publicznej i w?adz;
- organizowanie spotka?, prelekcji, konferencji, debat;
- opiniowanie i wydawanie poparcia (rekomendacji) dla kandydatw w wyborach samorz?dowych (w szczeglno?ci do Rad Dzielnic, Rady Miasta Krakowa);
- dzia?alno?? informacyjn? poprzez prowadzenie stron internetowych oraz wsp?prac? z mediami;
- organizacj? imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym i kulturowym.Grudzie? w Centrum Kultury RUCZAJ

Email Drukuj

W grudniu CK "Ruczaj" zaprasza y na nast?puj?ce wydarzenia:

4 grudnia (niedziela), godz. 17.00 List w butelce.
Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Otwartego.
Po spektaklu zabawa z Miko?ajem.
Bezp?atne wej?ciwki do odebrania w biurze!

8 grudnia (czwartek), godz. 18.30 Jakie s? anio?y?
Wystawa pokonkursowa.
Wst?p wolny!

11 grudnia (niedziela), godz. 10.00 18.00 Festiwal Rzeczy Dobrych.
Oglnopolski przegl?d rzemios?a artystycznego: kiermasz, warsztaty, wyk?ady i degustacje.
www.festiwalrzeczydobrych.pl

13 grudnia (wtorek), godz. 18.30 ?wiadectwo.
Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w XXX rocznic? wprowadzenia stanu wojennego, w wykonaniu Tria ?dzko - Chojnowskiego.
Wst?p wolny!

15 grudnia (czwartek), godz. 18.30 Inka 1946.
Kino Odkrywcw Historii. Projekcja filmu i dyskusja z udzia?em dr. Paw?a Skoruta.
Wst?p wolny!

22 grudnia (czwartek), godz. 18.30 W ojczy?nie Jezusa.
Projekcja filmu, wspomnienia W?adys?awa Grodeckiego, degustacja oraz herbata serwowana przez Czajowni? Krakw. Spotkanie Klubu Podr?nika.
Wst?p: 10 z? za jedno spotkanie lub 7 z? przy zakupie karnetu na min. 5 spotka?.

WARSZTATY:
1, 8, 15, 22, 29 grudnia (czwartki), godz. 19.00-21.00 Warsztaty r?kodzie?a artystycznego.
Op?ata za 1 zaj?cia - 30 z?, za 5 zaj?? - 125 z?

3 grudnia (sobota), godz. 10.00-13.00 Warsztaty technik papierowych.
Op?ata: 50 z?

7, 14, 21 grudnia (?rody), godz. 17.30-19.00 Podr? przez krain? przedsi?biorczo?ci.
Warsztaty przedsi?biorczo?ci dla dzieci 10 12 lat.
Op?ata za 10 warsztatw (90 min.) - 300 z?

7, 14 grudnia (?rody), godz. 19.10-21.10 Warsztaty florystyczne.
Op?ata za 1 zaj?cia - 40 z?, za 2 spotkania - 70 z?

7, 14, 21, 28 grudnia (?rody), godz. 17.00-19.00 Warsztaty ceramiki.
Op?ata za 1 zaj?cia - 30 z?, za 4 zaj?? - 100 z?

Wi?cej informacji na stronie internetowej www.ckruczaj.pl

 

PLACWKI DK Podgrze w naszej Dzielnicy program listopad 2011 r.

Email Drukuj

PLACWKI Domu Kultury Podgrze w Dzielnicy VIII - D?bniki

DOM KULTURY PODGRZE
ul. Krasickiego 18/20, 30-515 Krakw
www.dkpodgorze.krakow.pl
Tel. 12 656 36 70, 12 656 18 90
Fax. 12 656 45 43

PROGRAM NA LISTOPAD 2011 r.

CK Ruczaj - ul. Rostworowskiego 13, tel. 12/266 09 73
3 listopada godz. 18.30
Barwy D?bnickiej Jesieni. Wernisa? wystawy pokonkursowej EKO I MY.
10 listopada godz. 18.30
Spotkanie z Adamem Macedo?skim - synem legionisty, artyst?, ?o?nierzem podziemia niepodleg?o?ciowego. W programie ponadto: promocja ksi??ki Zapami?tane oraz autorskie piosenki Go?cia wieczoru. Prowadzenie: Beata Anna Symo?on.
17 listopada godz. 18.30
Kino Odkrywcw Historii. Bitwa Warszawska w 3D. re?. H. Polak i R. Swoboda. Projekcja filmu i dyskusja z udzia?em twrcw filmu.
24 listopada godz. 18.30
Wschodnie Indie. Projekcja filmu, wspomnienia W?adys?awa Grodeckiego oraz degustacje. Spotkanie Klubu Podr?nika.
27 listopada godz. 18.00
Wieczr pie?ni romantycznej Ludmi?a Staro? sopran, Agnieszka Ignaszewska Magiera - fortepian , Jerzy ?ysi?ski prowadzenie.

WARSZTATY
16, 23, 26 listopada godz. 17.30-19.00
Podr? przez krain? przedsi?biorczo?ci. Warsztaty przedsi?biorczo?ci dla dzieci 10 13 lat.
9, 16, 23, 30 listopada (?rody)
godz. 17.00-19.00 Warsztaty ceramiki.
godz. 19.10-21.10 Warsztaty florystyczne.
3, 10, 17, 24 listopada (czwartki) godz. 19.00-21.00
Warsztaty r?kodzie?a artystycznego. Bi?uteria i ozdoby z filcu.

DOK T?CZA ul. Praska 52, tel. 12/266 90 80, 519 309 358

15 listopada godz. 10.00
Niech moc warzyw b?dzie z wami - przedstawienie edukacyjne dla najm?odszych w wykonaniu grupy teatralnej Maska.
22 listopada godz. 9.30
Impresjonizm muzyczna paleta barw, koncert filharmonikw krakowskich - prowadzenie Joanna Trafas.
29 listopada godz. 10.00
Andrzeju, Andrzeju panien dobrodzieju, zabawa andrzejkowa dla dzieci z grami, konkursami, zabaw? taneczn? z wodzirejem, laniem wosku i innymi wr?bami.

KO KOSTRZE ul. D?browa 3, tel. 12/267 56 29, 519 309 345
3 listopada godz. 10.00
Prelekcja multimedialna pt. Odlatuj?ce ptaki oraz wyk?ad ornitologiczny Krzysztofa Kusa.
17 listopada godz. 10.00
Konkurs spektakl edukacyjno-profilaktyczny w wyk. Artystw teatru Moralitet o przeciwdzia?aniu agresji w?rd dzieci i m?odzie?y.
24 listopada godz. 16.30
Andrzejkowy bal integracyjny w programie: zabawa taneczna, konkursy z nagrodami, wr?by, lanie wosku, stawianie kaba?y oprawa muzyczna i prowadzenie: Ziemowit Palisz.

KO PYCHOWICE - ul. ?wik?owa 1 (budynek SP Nr 62), tel. 500 044 956
8 listopada godz. 08.50
Na polsk? nut? - polskie ta?ce ludowe i narodowe, koncert Filharmonii Krakowskiej.
24 listopada godz. 9.50
La Dolce Vita - spektakl profilaktyczno-edukacyjny teatru dla dzieci i m?odzie?y Moralitet.
30 listopada godz. 10.00
Impreza andrzejkowa dla dzieci przedstawienie Doktor Dolittle i przyjaciele oraz ta?ce, zabawy i wr?by z zespo?em Ex Conde.

KO SKOTNIKI ul. Batalionw Ch?opskich, tel. 12/262 51 06, 519 309 349

21 listopada godz. 17.00
Indie - kultura, tradycja, obyczaje, religie - spotkanie z podr?nikiem Januszem Kolas?,
wyk?ad, prezentacja pami?tek, r?ne sposoby u?ywania zi? i przypraw, parzenie herbaty.

TYNIECKI KLUB Kultury ul. Dziewiarzy 7, 12/267 51 24, 519 309 354
24 listopada godz. 09.45
Muzyczna Paleta, koncert Filharmonii Krakowskiej.
25 listopada godz. 16.00
W poszukiwaniu skarbw jesieni- otwarcie pokonkursowej wystawy plastycznej oraz koncert Ewy Widerskiej na obj i flet.
30 listopada godz. 16.00
Andrzejki - listopadowy dzie? wr?b z postaciami bajkowymi i zabaw?, prowadzenie teatr Kanon.

?rd?o:

 

Stowarzyszenie Zakrzwek

Email Drukuj

Od kilku lat na terenie zalewu Zakrzwek dzia?a stowarzyszenie nurkw. Od dnia 10.08.2011 r. jak informuje portal Ruczaj.net swoj? dzia?alno?? rozpoczyna Stowarzyszenie Zakrzwek. Ma ono na celu umo?liwienie dost?pu do zalewu wszystkim ch?tnym. W?a?ciciel terenu, portugalska firma Gerium zgodzi?a si? udost?pni? teren zbiornika oraz obszary wspinaczkowe dla cz?onkw stowarzyszenia.

Wszyscy cz?onkowie stowarzyszenia zobowi?zani b?d? do zachowania czysto?ci i kultury podczas pobytu na terenie zalewu oraz podpisania o?wiadczenia, i? wchodz? na teren by?ego kamienio?omu na w?asn? odpowiedzialno??. Do stowarzyszenia mo?na zapisa? si? poprzez stron? internetow? www.zakrzowek.com.pl

Stowarzyszenie proponuje nast?puj?ce zasady korzystania z akwenu:

Więcej…
 

Skuteczny Tyniec

Email Drukuj

O problemach i sprawach bie??cych dotycz?cych Ty?ca mo?na przeczyta? na stronie internetowej www.skutecznytyniec.pl.

Stowarzyszenie wydaj?ce rwnie? biuletyn pod t? sam? nazw? jest obywatelsk? inicjatyw? maj?c? na celu prze?amanie braku skutecznych dzia?a? na rzecz rozwoju Ty?ca. Misj? stowarzyszenia jest propagowanie walorw Ty?ca i dzia?anie na rzecz mieszka?cw tego urokliwego zak?tka naszej dzielnicy.

Osiedle Tyniec jest podobnie jak Skotniki, Sidzina czy Kostrze cz??ci? dzielnicy VIII o czym wielu nie pami?ta lub po prostu nie wie (cz?sto w mass mediach Opactwo Benedykty?skie lokalizowane jest w podkrakowskim Ty?cu).

KPJG

 

Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej "Scena My?li"

Email Drukuj

MASZ G?OS MASZ WYBR

Jak wygl?da komunikacja mi?dzy Rad? Dzielnicy VIII a jej mieszka?cami? W jaki sposb mo?na usprawni? t? komunikacj?? Czym jest Rada Dzielnicy i jakie s? jej kompetencje? Na te pytania odpowiedzi wsplnie z mieszka?cami Dzielnicy VIII poszukiwa?o Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej Scena My?li w ramach swojego udzia?u w oglnopolskiej akcji Masz g?os, masz wybr.

Stowarzyszenie Scena My?li ktrego celem jest m.in. szerzenie idei spo?ecze?stwa obywatelskiego i dzia?ania zwracaj?ce uwag? na przejrzysto?? i jawno?? ?ycia publicznego.
Jednym z projektw Stowarzyszenia by? udzia? w akcji Masz g?os, masz wybr. W 2009 odby?a si? czwarta edycja tej akcji, ktrej organizatorami s? Fundacja im. Stefana Batorego i Szko?a Liderw. Jej zadaniem jest wspieranie wsp?pracy mi?dzy samorz?dem a przedstawicielami lokalnej spo?eczno?ci. Podejmuj?c si? realizacji dzia?a? w ramach akcji "Masz g?os, masz wybr", skoncentrowali?my swoj? uwag? na Dzielnicy VIII - samorz?dzie oraz organizacjach dzia?aj?cych na terenie tej dzielnicy. Akcja trwa?a od lutego do grudnia 2009 roku.

Więcej…
 
Strona 6 z 6
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu