Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Domy kultury Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Stowarzyszenia i Domy Kultury

Stowarzyszenie Zwyk?e pod nazwa FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH powsta?o 25 pa?dziernika 2013 roku w Krakowie. Jest organizacj? NON PROFIT i opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onkw.

Celem dzia?ania FIO jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zrwnowa?onego rozwoju krakowskich osiedli (w tym: rewitalizacja i poprawa infrastruktury krakowskich osiedli, ochrony terenw zielonych, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zrwnowa?ony rozwj miasta, wspieranie sztuki street artu i m?odych twrcw, promocja i dzia?ania na rzecz bud?etu partycypacyjnego, rozwj spo?ecze?stwa obywatelskiego, wspieranie ma?ej i ?redniej przedsi?biorczo?ci, promowanie idei jednomandatowych okr?gw wyborczych do Rady Miasta Krakowa).

FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH realizuje swoje cele poprzez:
- zabieranie g?osu i wyra?anie swojego stanowiska na forum publicznym;
- wsp?prac? z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- wsp?prac? ze sp?dzielniami mieszkaniowymi, placwkami o?wiatowymi, domami kultury, klubami sportowymi, partiami politycznymi oraz organizacjami pozarz?dowymi;
- kierowanie postulatw do organw administracji publicznej i w?adz;
- organizowanie spotka?, prelekcji, konferencji, debat;
- opiniowanie i wydawanie poparcia (rekomendacji) dla kandydatw w wyborach samorz?dowych (w szczeglno?ci do Rad Dzielnic, Rady Miasta Krakowa);
- dzia?alno?? informacyjn? poprzez prowadzenie stron internetowych oraz wsp?prac? z mediami;
- organizacj? imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym i kulturowym.?miech, to zdrowie

Email Drukuj

?miechu mi trzeba na te dziwne czasy
W b?ogos?awie?stwach ksi?dza Tadeusza Fedorowicza znalaz?am taki fragment:
Szcz??liwi, ktrzy potrafi? ?mia? si? z samych siebie - b?d? mieli rado?? i zabaw? przez ca?e ?ycie.
Poczucie humoru, to jedna z cech dojrza?ej osobowo?ci wed?ug Maslowa. W teorii stresu traktowane jako jeden z zasobw chroni?cych nas przed nadmiernym przeci??eniem, a tym samym przed powa?nymi schorzeniami. Jest swego rodzaju drog? do zalezienia dystansu do wielu spraw, ktre nas otaczaj?.
Szczery ?miech natomiast uruchamia i ?wiczy liczne mi??nie naszego cia?a, a przede wszystkim wp?ywa na wydzielanie endorfin - hormonw szcz??cia. Kolejn? zalet? ?miechu jest to, ?e ma on charakter spo?eczny. Wsplny ?miech zbli?a, integruje, a przede wszystkim jest zara?liwy. Jest tak?e drog? do zdystansowania si? do siebie - miliony gaf, ktre pope?niamy, bywaj? mniej traumatyczne je?li stan? si? dla nas ?rd?em ?miechu. Trac? te? na znaczeniu kiedy zako?cz? si? szczerym ?miechem nie z nas, ale z sytuacji, ktra si? zdarzy?a, a na ktr? patrz?c z zewn?trz widzimy jej dowcip. Dlatego te?: B?ogos?awieni, ktrzy umiej? ?mia? si? z samych siebie - nie przestan? nigdy si? bawi?.

Katarzyna Lampa
Psycholog Saltromu

?rd?o: KROPKA

 

DK PODGRZE - program na stycze? 2013

Email Drukuj

DOM KULTURY PODGRZE
ul. Sokolska 13, 30-510 Krakw
www.dkpodgorze.krakow.pl
Tel. 12 656 36 70, 12 656 18 90
Fax. 12 656 45 43

FERIE AKCJA ZIMA bezp?atne zaj?cia dla dzieci w wieku 7-13 lat
Godziny zaj??: od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 9.00 (10.00) do 15.00

CK Ruczaj - ul. Rostworowskiego 13, tel. 12/266 09 73
10 stycznia godz. 18.30
Koncert kol?d w wykonaniu uczniw Marty Klimczyk.

14- 25 stycznia AKCJA ZIMA
Poniedzia?ki, ?rody i pi?tki:
10.00-12.15 plastyka i taniec nowoczesny
12.15-12.30 przerwa na dro?d?wk? i sok
12.30-15.00 program w zale?no?ci od dnia tygodnia (poniedzia?ki - animacje ruchowe; ?rody polskie tradycje kol?dnicze; pi?tki sportowe)
Wtorki: teatralnie i filmowo
Czwartki: wycieczki po Krakowie
* W przypadku z?ych warunkw atmosferycznych projekcja filmowa.
Dodatkowo, dzieci otrzymuj? od parafii pw. Zes?ania Ducha ?wi?tego
soki i dro?d?wki.

24 stycznia godz. 18.45
Kino Odkrywcw Historii. Ostatni Powstaniec. Scenariusz i realizacja - Artur Janicki. Projekcja filmu i dyskusja z udzia?em historyka IPN.
27 stycznia godz. 17.00 Ko?ci? parafialny p.w. Zes?ania Ducha ?wi?tego
En natus est Emmanuel, Dominus. Koncert kol?d w wykonaniu FLORIPARI, Zespo?u Muzyki Dawnej z Zamku Krlewskiego na Wawelu.
31 stycznia godz. 18.30
Klub Podr?nika: Po?udniowy Kaukaz z dzieckiem w plecaku. Film oraz wspomnienia z podr?y Beaty, Konrada i Miko?aja Tulejw. Ponadto: degustacja regionalnej potrawy oraz herbaty.

Warsztaty:
14, 21, 29 stycznia godz. 19.30
Makija? karnawa?owy. Warsztaty makija?u.
9, 17, 24, 30 stycznia godz. 17.00
Lampy witra?owe, aba?ury i podstawki. Warsztaty ma?ych form witra?owych.
9, 14, 21, 30 stycznia godz. 19.10
Karnawa?owe dekoracje i inspiracje. Warsztaty florystyczne.
10, 17, 24, 31 stycznia godz. 19.10
Filcowanie we?ny czesankowej z merynosw ameryka?skich. Warsztaty r?kodzie?a artystycznego.

KO KOSTRZE - ul. D?browa 3 tel. 12/267 56 29, 519 309 345
14- 25 stycznia AKCJA ZIMA W krainie Krlowej ?niegu
Bloki zabaw zimowych, wycieczki, zaj?cia edukacyjne na temat historii Krakowa.

DOK T?CZA - ul. Praska 52, tel. 12/266 90 80, 519 309 354
14-25 stycznia AKCJA ZIMA - T?CZOWE ZABAWY ZIMOWE
Zaj?cia na orientacj?, bloki zabaw zimowych i edukacji twrczej: Zimowe Warsztaty Teatralne, akademia plastyczna, warsztaty estetyczne, Vademecum Dobrego Wychowania, Zimowa Olimpiada Sportowa itp.
18 stycznia godz. 18.00
Maluj? ?wiat stopami - otwarcie wystawy prac plastycznych Stanis?awa Kmiecika

KO PYCHOWICE - ul. ?wik?owa 1 (budynek SP Nr 62), tel. 500 044 956
14-18 stycznia AKCJA ZIMA Poznaj miasto, w ktrym mieszkasz.
Wycieczki: Fabryka S?odyczy, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Teatr Ludowy, Opactwo Tynieckie. W podsumowaniu konkurs plastyczny oraz wystawa prac. Otwarte zaj?cia plastyczne, muzyczne.
28 stycznia godz. 17.00
Laurka dla moich najbli?szych impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka: koncert instrumentalistw oraz inscenizacja s?owno-muzyczna w wyk. dzieci; upominki
30 stycznia godz. 10.00
Pychowicki bal karnawa?owy dla dzieci - zabawy z wodzirejem i zespo?em muzycznym Ex-Corde, gry i konkursy z nagrodami (m.in. wybr krlowej i krla balu)

KO SKOTNIKI - ul. Batalionw Ch?opskich, tel. 12/262 51 06, 519 309 349
12 stycznia godz.15.00
Spotkanie op?atkowe dla Seniorw: Jase?ka grupy teatralnej Baju-Baj oraz koncert kol?d i pastora?ek zespo?w klubowych
14-25 stycznia AKCJA ZIMA - KARNAWA?, ZAPUSTY, OSTATKI
Otwarte zaj?cia literackie, muzyczne, plastyczne spotkania na temat staropolskich i wsp?czesnych tradycji karnawa?owych, zwiedzanie szopek w ko?cio?ach krakowskich oraz muzeach konkursy, gry i zabawy terenowe, zabawa karnawa?owa na zako?czenie ferii itp.
18 stycznia godz.12.00
Fina? konkursu plastycznego Zimowy witra?, otwarcie wystawy, og?oszenie wynikw, dyplomy,
20 stycznia godz.15.00
Kol?dowanie na strunach i klawiszach - przegl?d dla dzieci uzdolnionych muzycznie

TYNIECKI KLUB Kultury - ul. Dziewiarzy 7, 12/267 51 24, 519 309 354

12 stycznia godz.16.00
Kol?dy i pastora?ki koncert na fletni pana w wyk. Janusza Gajca oraz tradycyjny op?atek dla seniorw
14-25 stycznia AKCJA ZIMA Spotkania z H.Ch. Andersenem, ksi?ciem ba?ni.
Czytanie i prezentowanie ba?ni Andersena na DVD oraz cykl warsztatw teatralnych i zaj?? aktorskich zako?czonych wystawieniem ba?ni Choinka. Turniej tenisa sto?owego o puchar Przewodnicz?cego Rady Dzielnicy VIII. Zaj?cia plastyczne, konkursy, zabawy i gry terenowe, wycieczka do teatru Groteska itp.

?rd?o:

 

Biblioteka przy ul. Praskiej

Email Drukuj

Podgrska Biblioteka Publiczna Filia nr 6 przy ul. Praskiej 52 serdecznie zaprasza do korzystania ze zbiorw bibliotecznych. Ka?dy mo?e zosta? czytelnikiem.

Mo?na rwnie?poczyta? na miejscu (w czytelni) oraz skorzysta? z bezp?atnego internetu.

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GODZINY OTWARCIA:

PN., ?R., PT. 12.00 18.00

WT. 10.00 15.00

CZW. 12.00 15.00

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

Centrum Sportu i Kultury Sidzina: Program na grudzie? 2012

Email Drukuj

Centrum Sportu i Kultury Sidzina
ul. Dzia?owskiego 1, 30-399 Krakw
tel. 12 255 41 50 lub 535 533 557
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.csksidzina-krakow.pl

Program na grudzie?
7 grudnia (pi?tek) godz. 17.30-19.30
Warsztaty sztuki dekoracyjnej: decoupage ods?ona druga. Prosimy o wcze?niejsze zg?oszenia udzia?u. Koszt warsztatw: 20 z?.
8 grudnia (sobota) godz. 10.00
II Mistrzostwa Szk? Dzielnicy VIII w Szachach. Zapraszamy uczniw ze szk? podstawowych, gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych. Zapisy w dniu turnieju od godz. 9.30, udzia? bezp?atny. Czekaj? atrakcyjne nagrody!
9 grudnia (niedziela) godz. 18.00
Koncert duetu Kasia & Daniel czyli wokalistki Katarzyny St?pniowskiej i pianisty Daniela Doma?skiego prezentuj?cy znane klimatyczne piosenki z nurtw pop, funky, soul i jazz w nowych, cz?sto zaskakuj?cych aran?acjach. W repertuarze znane utwory m.in. Georga Michaela, Arethy Franklin, Michaela Jacksona, Phila Collinsa, Adele, Rihanny, Alici Keys, Chaka Khan i wielu innych. Rezerwacje biletw: tel. 12 255 41 50.
14 grudnia (pi?tek) godz. 17.30-19.30
Warsztaty tworzenia bi?uterii z filcu ods?ona trzecia. Zapraszamy panie i dziewcz?ta do Pi?tkowej Strefy Relaksu! Prosimy o wcze?niejsze zg?oszenia telefoniczne. Koszt zaj??: 20 z?.
15 grudnia (sobota)
godz. 10.00 14.00 - Sala gimnastyczna SP nr 133, ul. M. Wrony 115
III Otwarty Turniej Tenisa Sto?owego - podsumowanie punktacji z trzech turniejw, wr?czenie nagrd i dyplomw.
godz. 17.00
Fina? I Konkursu M?odych Talentw Wokalnych i Aktorskich Reflektory 2012. Wyst?py zostan? ocenione przez jury w sk?adzie: Jan Wojdak przewodnicz?cy, Marlena Janas aktorka, Dorota Do??ga nauczyciel muzyki i wydawca, i publiczno??. Tu? po wy?onieniu laureatw nast?pi og?oszenie werdyktu, wr?czenie nagrd i dyplomw wyst?p wokalny Marleny Janas, aktorki m?odego pokolenia z osi?gni?ciami: Absolwentka Szko?y Aktorskiej LART STUDIO, wokalistka w zespole muzycznym Grand Live Music Show, laureatka i finalistka turniejw teatralnych, konkursw piosenki aktorskiej i poezji ?piewanej, wsp?pracuje przy spektaklach Teatru Bagatela . Wst?p wolny!
31 grudnia (poniedzia?ek) godz. 20.00
Zabawa Sylwestrowa, powitanie Nowego Roku 2013. Rezerwacje biletw telefonicznie lub osobi?cie

Więcej…
 

SALTROM ZAPRASZA

Email Drukuj

Salezja?ski Ruch Troski o M?odzie?
ul. R?ana 5, 30-305 Krakw, tel. 12 269 30 00
www.saltrom.krakow.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zaprasza:
Na zaj?cia dla m?odzie?y
Saltrom zaprasza m?odzie? na zaj?cia taneczne (taniec towarzyski, hip-hop, breakdance, taniec jazzowy), sportowe (siatkwka, koszykwka) i muzyczne (chr Gospel). Zaj?cia prowadzone s? przez kompetentnych, wykwalifikowanych instruktorw i odbywaj? si? raz w tygodniu.
Sk?adka miesi?czna wynosi 20 z?otych miesi?cznie - zapisy na portierni Saltromu. Zaj?cia ruszaj? na pocz?tku pa?dziernika.
Bezp?atne korepetycje:
Je?li Twoje dziecko potrzebuje pomocy w nauce, a Ty nie masz czasu odrabia? z nim zada? lub zwyczajnie nie pami?tasz ju? wzorw na obj?to?? ostros?upa, a rwnania chemiczne nigdy nie by?y Twoj? mocn? stron? zg?o? dziecko do projektu KOREPETYCJE ZA JEDEN U?MIECH.
S? to bezp?atne, indywidualnie umwione spotkania dostosowane do mo?liwo?ci czasowych ucznia i korepetytora-wolontariusza. Odbywaj? si? od poniedzia?ku do pi?tku od godzin porannych do p?nego popo?udnia. Program z skierowany jest do uczniw, ktrzy maj? trudno?ci z nauk?, a tak?e do osb, ktre mog? dzieli? si? swoj? wiedz? nieodp?atnie. Korepetycje prowadzone s? od wielu lat, anga?uj?c blisko 80 wolontariuszy i 100 uczniw.
Je?li masz godzin? czasu w tygodniu (lub znasz kogo?, kto ma) i chcia?by? w tym czasie pomc komu? w nauce w ramach wolontariatu, pami?taj o Korepetycjach za jeden u?miech! Ka?dy wolontariusz jest dla nas bezcenny!

I Ty mo?esz pomc w korepetycjach!
5 NA 5
Wystarczy Twoje 5 z?otych, aby sfinansowa? 1 godzin? bezp?atnych korepetycji dla ucznia (ka?de 5 z? = 1 lekcja; 20 z? = 4 lekcje; 100 z? = lekcje dla 1 ucznia przez semestr):
- wp?ata on-line www.saltrom.krakow.pl
- wp?ata na konto BPH Grupa GE Capital 27-10600076-0000-3300-0064-2116 (tytu?: Korepetycje)

?rd?o; KROPKA

 
Strona 4 z 6
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu