Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Domy kultury Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Stowarzyszenia i Domy Kultury

Stowarzyszenie Zwyk?e pod nazwa FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH powsta?o 25 pa?dziernika 2013 roku w Krakowie. Jest organizacj? NON PROFIT i opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onkw.

Celem dzia?ania FIO jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zrwnowa?onego rozwoju krakowskich osiedli (w tym: rewitalizacja i poprawa infrastruktury krakowskich osiedli, ochrony terenw zielonych, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zrwnowa?ony rozwj miasta, wspieranie sztuki street artu i m?odych twrcw, promocja i dzia?ania na rzecz bud?etu partycypacyjnego, rozwj spo?ecze?stwa obywatelskiego, wspieranie ma?ej i ?redniej przedsi?biorczo?ci, promowanie idei jednomandatowych okr?gw wyborczych do Rady Miasta Krakowa).

FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH realizuje swoje cele poprzez:
- zabieranie g?osu i wyra?anie swojego stanowiska na forum publicznym;
- wsp?prac? z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- wsp?prac? ze sp?dzielniami mieszkaniowymi, placwkami o?wiatowymi, domami kultury, klubami sportowymi, partiami politycznymi oraz organizacjami pozarz?dowymi;
- kierowanie postulatw do organw administracji publicznej i w?adz;
- organizowanie spotka?, prelekcji, konferencji, debat;
- opiniowanie i wydawanie poparcia (rekomendacji) dla kandydatw w wyborach samorz?dowych (w szczeglno?ci do Rad Dzielnic, Rady Miasta Krakowa);
- dzia?alno?? informacyjn? poprzez prowadzenie stron internetowych oraz wsp?prac? z mediami;
- organizacj? imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym i kulturowym.V edycja Festiwalu Ma?ych Form Artystycznych Inspiracje

Email Drukuj

Kochaj i rb co chcesz

Katolickie Stowarzyszenie M?odzie?y Archidiecezji Krakowskiej ju? po raz pi?ty organizuje Festiwal Ma?ych Form Artystycznych Inspiracje. Tegoroczna edycja Festiwalu opiera? si? b?dzie na s?owach ?w. Augustyna Kochaj i rb co chcesz. Przes?uchania uczestnikw odb?d? si? 25 maja na Scenie salezja?skiej, przy ul. Tynieckiej 39 w godz. 9.00-15.00, a zwyci?zcy zostan? nagrodzeni podczas Gali Fina?owej o godz. 16.00

W festiwalu mog? uczestniczy? wy??cznie amatorzy. Zach?camy do uczestnictwa dzieci i m?odzie? nie tylko ze stowarzysze?, grup i ruchw ko?cielnych, ale rwnie? niezrzeszon? oraz osoby indywidualne. Zg?oszenia nale?y dos?a? do 10 maja 2013r. Udzia? w FMFA jest bezp?atny.

Poni?ej mo?na zapozna? si? regulaminem Festiwalu

Festiwal koordynuj? i wszelkich informacji udzielaj?:

Karolina Mazurkiewicz rzecznik prasowy Zarz?du KSM AK, tel. 793508500

Magdalena Twardowska dyrektor biura KSM AK, tel.: 12628 82 29

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 

Artystyczne wakacje we Francji

Email Drukuj

Centrum M?odzie?y im. dr. Henryka Jordana w Krakowie to najwi?ksza publiczna placwka wychowania pozaszkolnego w Ma?opolsce, za?o?ona w 1952roku. G?wnym celem jej dzia?alno?ci jest wsparcie szk? oraz rodzicw w m?drym, twrczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i m?odzie?y: rozwijaniu zainteresowa?, piel?gnowaniu pasji, poszukiwaniu talentw. W ofercie Centrum znajduj? si? m.in. zaj?cia muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, filmowe, sportowe, naukowe czy z zakresu edukacji obywatelskiej. Placwka organizuje tak?e oko?o 150 imprez artystycznych, naukowych i sportowych w ci?gu roku, a z bogatej oferty atrakcji przygotowanych na czas ferii zimowych i wakacji korzysta corocznie kilka tysi?cy m?odych krakowian.

W ramach Centrum M?odzie?y dzia?aj? m.in.: znane i lubiane Ma?e S?owianki, Akademia Twrczego Przedszkolaka, kultowe kino studyjne Paradox, grupa ta?ca wsp?czesnego Agitatus, Zesp? Teatralny Studio T, sekcja judo MKS CM Jordan Krakw oraz jedyne takie w Polsce Krakowskie M?odzie?owe Towarzystwo Przyjaci? Nauk i Sztuk, dzia?aj?ce pod patronatem Uniwersytetu Jagiello?skiego.
Wi?cej informacji: www.cmjordan.krakow.pl lub www.facebook.pl/CentrumMlodziezy

Artystyczne wakacje we Francji
Plenery malarskie i fotograficzne w przepi?knej scenerii Doliny Loary pod okiem do?wiadczonych instruktorw, poznawanie kultury i sztuki Francji, wycieczki krajoznawcze
(zwiedzanie m.in. Blois, Chambord, Sully sur Loire), ca?odniowy wyjazd do Pary?a, zaj?cia tematyczne i sportowe, zabawy integracyjne oraz konkursy - to tylko cz??? atrakcji, ktre czekaj? na uczestnikw wakacyjnych warsztatw artystycznych we Francji, organizowanych przez Centrum M?odzie?y. Do udzia?u zapraszamy m?odzie? w wieku 12-19 lat zarwno uczestnikw indywidualnych, jak i grupy z placwek wychowania pozaszkolnego lub szk? pod opiek? nauczycieli.
Zaplanowano trzy turnusy warsztatw: 13-23 lipca, 30 lipca-9 sierpnia oraz 8-18 sierpnia.
Koszt udzia?u to 1600 z?/os. (istnieje mo?liwo?? wp?aty w ratach). W przypadku wyjazdu grupy m?odzie?y z nauczycielem (8 uczestnikw + opiekun) - udzia? opiekuna w warsztatach jest bezp?atny. Cena zawiera: koszty podr?y, noclegi, pe?ne wy?ywienie, opiek? pilota t?umacza oraz wychowawcw, zaj?cia warsztatowe z instruktorami merytorycznymi, ubezpieczenie NNW. Szczeg?y mo?na znale?? na stronie http://www.cmjordan.krakow.pl/banner/artystyczne-wakacje-we-francji.
Zg?oszenia s? przyjmowane do 30 kwietnia 2013 r.
Szczeg?owych informacji udziela O?rodek Wsp?pracy Mi?dzynarodowej Centrum M?odzie?y
(Anna S?k, tel. 12 430 00 15 w. 241 lub sekretariat CM - tel. 12 430 00 15 w. 202).
?rd?o: dzielnica8.krakow.pl
 

Drugi semestr w Saltromie

Email Drukuj

Salezja?ski Ruch Troski o M?odzie?
ul. R?ana 5, 30-305 Krakw, tel. 12 269 30 00
www.saltrom.krakow.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Drugi semestr w Saltromie
KOREPETYCJE ZA JEDEN U?MIECH
Saltrom zaprasza zarwno uczniw, jak i korepetytorw: s? to indywidualnie umwione spotkania dostosowane do mo?liwo?ci czasowych ucznia i korepetytora. Korepetycje odbywaj? si? od poniedzia?ku do pi?tku od godzin porannych do p?nego popo?udnia. Jest to inicjatywa skierowana do tych uczniw, ktrych rodzicw nie sta? na p?atne korepetycje.
ORATORIUM PRZY R?ANEJ
Zaprasza m?odzie? w wieku 14 18 lat od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 15 20. Po feriach wznowione zosta?y zaj?cia taneczne (jazz, hip-hop, breakdance, taniec towarzyski) i sportowe (siatkwka).
21-24 marca - Kurs Wychowawcy Kolonijnego

Szczeg?y oraz wszelkie informacje o dzia?alno?ci Saltromu s? dost?pne na stronie www.saltrom.krakow.pl oraz pod numerem tel. 12 269 30 00.
Twj 1% wspiera: codzienny ciep?y posi?ek, dzia?alno?? ?wietlic i korepetycji, wypoczynek dzieci i m?odzie?y.

?rd?o:

 

DOM KULTURY PODGRZE - LUTY 2013

Email Drukuj

PROGRAM NA LUTY

CK Ruczaj - ul. Rostworowskiego 13, tel. 12/266 09 73
14 lutego godz. 18.30
Moja lekcja baletu. Wernisa? wystawy pokonkursowej.
21 lutego godz. 18.45
Kino Odkrywcw Historii. Pod pr?d. Projekcja filmu, po?wi?conego Konfederacji Polski Niepodleg?ej,
raz spotkanie z jego twrc? - Maciejem Gawlikowskim.
24 lutego godz. 19.00
Wok? poezji ks. Jana Twardowskiego. Koncert w wykonaniu Janusza Sa?ugi.
28 lutego godz. 18.30
Klub Podr?nika: Wietnam pola ry?owe i s?omkowy kapelusz. Film oraz wspomnienia z podr?y Moniki Szybowskiej. Ponadto: degustacja regionalnej potrawy oraz herbaty.
Warsztaty:
19, 26 lutego godz. 19.30-21.00
W poszukiwaniu w?asnego stylu. Warsztaty makija?u.
13, 20, 27 lutego godz. 17.00-19.00
Koty witra?owe i trjwymiarowe formy Tiffanyego. Warsztaty ma?ych form witra?owych.
13, 20, 27 lutego godz. 19.10-21.10
Nie tylko dla zakochanych! Warsztaty florystyki.
14, 21, 28 lutego godz. 19.00-21.00
Warsztaty r?kodzie?a artystycznego. Filcowanie we?ny czesankowej.

KO KOSTRZE - ul. D?browa 3 tel. 12/267 56 29 519 309 345
21 lutego godz. 08.00
A Cappella koncert oraz audycja umuzykalniaj?ca Filharmonii krakowskiej

DOK T?CZA ul. Praska 52, tel. 12/266 90 80, 519 309 358
15 lutego godz.18.00
Nasza kolekcja - otwarcie wystawy malarstwa plastykw wsp?pracuj?cych
z Fundacj? Sztuki Osb Niepe?nosprawnych
22 lutego godz.19.00
Lunatyczne canto - poezja Urszuli Edyty Mastek w wokalnej interpretacji autorki
z udzia?em Ma?gorzaty Mastek - wokal, fortepian

KO PYCHOWICE - ul. ?wik?owa 1 (budynek SP Nr 62), tel. 500 044 956
20 lutego godz.08.50
koncert Filharmonii krakowskiej dla dzieci i m?odzie?y

KO SKOTNIKI ul. Batalionw Ch?opskich, tel. 12/262 51 06, 519 309 349
20 lutego godz.17.30
Podr?e z herbatk? - wyk?ad oraz pokaz parzenia z degustacj?, prow. Bart?omiej Chody?, prezes Stowarzyszenia Smaki ?wiata

?rd?o:

 

Centrum Sportu i Kultury Sidzina - LUTY 2013

Email Drukuj

PROPOZYCJE NA LUTY
14 lutego (czwartek) godz. 17.00 - sala konferencyjna
Walentynkowy pokaz taneczny cheerleaderek oraz wystawa prac plastycznych i ceramicznych uczestnikw zaj?? w Centrum,
15 lutego (pi?tek) godz. 17.30-19.30 - sala lustrzana
Warsztaty r?kodzie?a artystycznego,
Uwaga!!!
To ostatni dzie? zg?aszania kandydatw do tytu?u M?odego Sportowca Roku Dzielnicy VIII. Karta kandydata i regulamin wyboru do pobrania na stronie internetowej www.csksidzina-krakow.pl
23 lutego (sobota)
- godz.10.00 - sala konferencyjna CSiK "Sidzina"
OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
- godz. 10.00 - SP Nr 133, ul. M. Wrony 115 - sala gimnastyczna
OTWARTY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO
9 marca (sobota) godz. 15.00-19.00
Warsztaty Rozwoju Osobistego dla kobiet pn.: Marzenia s? do spe?nienia!. W programie: budowanie mapy marze?, sztuka afirmacji i relaksacji, formu?owanie celw ?yciowych, droga do samorozwoju. Prowadzenie: Ewa Nagraba, trenerka rozwoju osobistego. Koszt: 50 z?

Centrum Sportu i Kultury Sidzina
ul. Dzia?owskiego 1, 30-399 Krakw
tel. 12 255 41 50 lub 535 533 557
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.csksidzina-krakow.pl

?rd?o: KROPKA

 
Strona 3 z 6
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu