Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator Domy kultury Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Stowarzyszenia i Domy Kultury

Stowarzyszenie Zwyk?e pod nazwa FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH powsta?o 25 pa?dziernika 2013 roku w Krakowie. Jest organizacj? NON PROFIT i opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onkw.

Celem dzia?ania FIO jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zrwnowa?onego rozwoju krakowskich osiedli (w tym: rewitalizacja i poprawa infrastruktury krakowskich osiedli, ochrony terenw zielonych, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zrwnowa?ony rozwj miasta, wspieranie sztuki street artu i m?odych twrcw, promocja i dzia?ania na rzecz bud?etu partycypacyjnego, rozwj spo?ecze?stwa obywatelskiego, wspieranie ma?ej i ?redniej przedsi?biorczo?ci, promowanie idei jednomandatowych okr?gw wyborczych do Rady Miasta Krakowa).

FORUM INICJATYW OSIEDLOWYCH realizuje swoje cele poprzez:
- zabieranie g?osu i wyra?anie swojego stanowiska na forum publicznym;
- wsp?prac? z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- wsp?prac? ze sp?dzielniami mieszkaniowymi, placwkami o?wiatowymi, domami kultury, klubami sportowymi, partiami politycznymi oraz organizacjami pozarz?dowymi;
- kierowanie postulatw do organw administracji publicznej i w?adz;
- organizowanie spotka?, prelekcji, konferencji, debat;
- opiniowanie i wydawanie poparcia (rekomendacji) dla kandydatw w wyborach samorz?dowych (w szczeglno?ci do Rad Dzielnic, Rady Miasta Krakowa);
- dzia?alno?? informacyjn? poprzez prowadzenie stron internetowych oraz wsp?prac? z mediami;
- organizacj? imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym i kulturowym.Bud?et Obywatelski 2015

Email Drukuj

G?osowanie od 20 do 28 czerwca 2015 Wi?cej informacji znajdziecie na www.krakow.pl/budzet

ZACH?CAMY DO G?OSOWANIA PRZEZ INTERNET

WKRTCE OPUBLIKUJEMY LIST? PROPOZYCJI DO BUD?ETU OBYWATELSKIEGO, KTRE B?DZIEMY PA?STWU REKOMENDOWALI...

 

Rada Krakowskich Seniorw

Email Drukuj

Rada Krakowskich Seniorw od marca w nowej lokalizacji!

Od marca Rada Krakowskich Seniorw ma now? siedzib? i korzysta z pomieszcze? Rady Dzielnicy II mieszcz?cych si? przy ulicy Daszy?skiego 22.
Dy?ury cz?onkw Rady Krakowskich Seniorw:
wtorki godz. 11.00-13.00
Ka?dy, kto chce listownie skontaktowa? si? z Rad? mo?e pisa? na adres:
RKS, 31-534 Krakw, ul. Daszy?skiego 22 lub
RKS, 31-004 Krakw, pl. Wszystkich ?wi?tych 3-4.
Ponadto w godz. 8.30 15.30 od poniedzia?ku do pi?tku, w siedzibie Rady Dzielnicy II czynne jest Biuro Rady Dzielnicy telefon 12 431 25 00.
Przypomnijmy, to 25-osobowe zgromadzenie ma za zadanie zg?asza? inicjatywy, doradza? i konsultowa? z prezydentem oraz radnymi wszelkie miejskie dzia?ania dotycz?ce osb starszych.

?rd?o: KROPKA

 

Spektakl charytatywny na rzecz Stowarzyszenia "Dar Serca Dla Serc Wielu"

Email Drukuj

Samobjca to kolejny spektakl podarowany przez PWST w Krakowie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Dar Serca dla Serc Wielu - wychowankw Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie przy ulicy Praskiej 64.
Dzi?ki uprzejmo?ci w?adz PWST oraz studentw V roku Wydzia?u Aktorskiego 9 pa?dziernika mogli?my uczestniczy? w artystycznym wydarzeniu i podziwia? talent m?odych aktorw. By? to wieczr pe?en humoru, zadumy i refleksji.
Po spektaklu w gronie przyjaci? mogli?my dzieli? si? wra?eniami, a tak?e podziwia? prace plastyczne podarowane przez malark? King? Chromy, absolwentw ASP oraz uczniw Liceum Plastycznego w Nowym Wi?niczu. Dope?nieniem wieczoru by? degustacja wykwintnego pocz?stunku przygotowanego przez krakowsk? restauracj? Karmnik.
Zebrane podczas spektaklu fundusze zostan? przeznaczone na zakup specjalistycznego podno?nika do przenoszenia dzieci niepe?nosprawnych ruchowo, a tak?e pomog? sfinansowa? kolejn? cz??? prac zwi?zanych z powstaniem ogrodu sensorycznego.

Więcej…
 

AKCJA KRWIODAWSTWA

Email Drukuj

AKCJA KRWIODAWSTWA

Samorz?d Studencki WSE zaprasza 20 maja, w godzinach 10.00 - 14.00 na Akcj? Krwiodawstwa organizowan? w Wy?szej Szkole Europejskiej (ul. Westerplatte 11).
Wszyscy krwiodawcy dostan? czekolady od RCKiK oraz kupony zni?kowe (Elikart M, Forteca, Paintball Center, Pink Bowling&Club, Renisport).

Wi?cej informacji dla zainteresowanych na stronie www.rckik.krakow.pl oraz pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pogodnych ?wi?t Wielkiej Nocy

Email Drukuj

 
Strona 1 z 6
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu