Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietGabinet stworzony z my?l? o dzieciach

Email Drukuj

Studio Stomatologii Skrzat obchodzi 10-te urodziny

Obecnie dzieci coraz ch?tniej przychodz? do dentysty, traktuj?c wizyt? jako dobr? zabaw?, atrakcj? dnia czy ciekaw? przygod?. Du?? rol? odgrywaj? tu rodzice, ktrzy poprzez rozmow?, zabaw? w dentyst?, czytanie ksi??eczek o z?bach i wizytach u dentysty, a tak?e w?asn? pozytywn? postaw? potrafi? odpowiednio przygotowa? swoj? pociech?. Studio Stomatologii Skrzat to gabinet stworzony przede wszystkim z my?l? o dzieciach. Pierwszy zosta? otwarty 10 lat temu na os. O?wiecenia w Nowej Hucie, natomiast drugi ponad trzy lata temu na Ruczaju przy ul. Mi?kowskiego. W 2009 roku jako jedyny gabinet stomatologiczny uzyska? certyfikat akcji Krakw przyjazny maluchom. Bajkowy wystrj gabinetu i specjalnie przeszkolony do pracy z dzie?mi personel, a tak?e odpowiedni sprz?t sprawiaj?,?e wizyta u nas jest dla maluchw ?wietn? zabaw? mwi lek. stom. Anna Freyer, twrczyni Studia Stomatologii Skrzat. Pierwsza wizyta dziecka u dentysty powinna mie? miejsce w przedziale wiekowym 18 miesi?cy do 2 lat. Wa?ne te?, aby nie odbywa?a si?, gdy z?bek ju? boli, ale wtedy, gdy jeszcze nic si? nie dzieje. Wwczas malutki pacjent nie b?dzie obawia? si? nast?pnego spotkania z dentyst?. U dzieci prchnica pojawia si? i rozwija bardzo szybko, dlatego wizyty kontrolne nie powinny odbywa? si? rzadziej ni? co 3 miesi?ce zach?ca do profilaktyki dentystka.

W poczekalni Skrzata jest k?cik do zabawy oraz biblioteczka z ksi??kami dla dzieci obja?niaj?cymi przebieg wizyty u dentysty. Przed wizyt? rodzic powinien przeczyta? tak? ksi??eczk? dziecku, po to aby wiedzia?o czego si? mo?e spodziewa? radzi Anna Freyer. A po wizycie w naszym gabinecie maluch zawsze mo?eliczy? na nagrod? za odwag?, natomiast po zako?czeniu leczenia otrzymuje dyplom oraz gratulacje od personelu.

(red)

 

Skuteczny i bezpieczny w leczeniu

Email Drukuj

Laser w dermatologii

Blizny, przebarwienia, rozszerzone naczynka krwiono?ne to problemy, z ktrymi najcz??ciej zg?aszaj? si? pacjenci do centrw laseroterapii. Obecnie, dzi?ki post?powi medycyny estetycznej, lasery s? coraz cz??ciej stosowane w praktyce lekarskiej. Nazwa laser jest akronimem od LightAmplification by StimulatedEmission of Radiation i oznacza wzmocnienie ?wiat?a poprzez wymuszon? emisj? promieniowania. Promieniowanie lasera jest spjne w czasie i przestrzeni, spolaryzowane oraz ma posta? wi?zki o bardzo ma?ej rozbie?no?ci. Energia emitowana przez laser jest odpowiednio dobierana przez lekarzy, w zale?no?ci od stopnia uszkodzenia skry. Istotne jest to, ?e zabieg jest bezpieczny i bezinwazyjny.

Wychodz?c naprzeciw problemom pacjentw, na rynek medyczny zosta? wprowadzony laser Harmony XL, za pomoc? ktrego mo?na zniwelowa? wiele jednostek chorobowych i niedoskona?o?ci skry, jak tr?dzik i blizny po nim pozosta?e, zmiany naczyniowe i pigmentacyjne, hypopigmentacj?, zmarszczki. System ??czy ?wiat?o UV, IPL (IntensePulsedLight) i tradycyjnych laserw, posiada wymienialne modu?y pozwalaj?ce na rezultaty w bezfarmakologicznej terapii.

Więcej…
 

Zio?a kontra jesienne przezi?bienie

Email Drukuj

Chocia? pa?dziernik mia? wiele pi?knych, ciep?ych dni, musimy liczy? si? z nadej?ciem jesiennej s?oty i niskich temperatur. I tak, szykuj?c kalosze, parasole dbamy o zewn?trzn? os?on? naszego cia?a, tak warto rwnie? zatroszczy? si? o jego wewn?trzn? ochron?, czyli odporno??. Zanim si?gniemy po sztuczne witaminy w tabletkach, wykorzystajmy bogactwo tego, co daje nam Natura czyli zio?a. Stosowane od wiekw przez nasze babcie, teraz wracaj? do ?ask. Dzi?ki zio?om i naturalnym owocowym ?rd?om witamin (szczeglnie witaminy C, ktra w najwi?kszym stopniu odpowiada za system immunologiczny) zmobilizujemy nasz organizm do walki z atakuj?cymi zewsz?d wirusami grypy i przezi?bienia bez negatywnych skutkw przyjmowania lekarstw, ktre obci??aj? w?trob? i inne narz?dy wewn?trzne. Tej jesieni pos?uchajmy nauk bab? i wykorzystajmy zbawienn? moc zi?!

Więcej…
 

X KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA Bia?a Sobota 29 wrze?nia 2012 r.

Email Drukuj
W dniach 29 wrze?nia i 30 wrze?nia 2012 r. odb?d? si? X Krakowskie Dni Zdrowia.

W dniu 29 wrze?nia br. w ramach Bia?ej Soboty we wskazanych przychodniach w godzinach przedpo?udniowych, mieszka?cy Miasta Krakowa b?d? mogli skorzysta? z bezp?atnych bada? profilaktycznych oraz porad specjalistw na terenie Miasta Krakowa (wykaz przychodni oraz godziny przyj?? dost?pne b?d? pod numerem ca?odobowej informacji medycznej: 12 661 22 40 oraz na stronie internetowej BIP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=52587).

W drugim dniu Krakowskich Dni Zdrowia (30 wrze?nia br. niedziela) na Rynku G?wnym w ramach oglnopolskich Obchodw ?wiatowego Dnia Serca mieszka?cy b?d? mogli skorzysta? z bezp?atnych bada? kardiologicznych (poziom cholesterolu, pomiar ci?nienia krwi, pomiar BMI, pomiar wagi cia?a) oraz porad specjalistw w godz. 10.00 do 18.00. Imprezie b?d? towarzyszy? wyst?py artystyczne.

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

Na co chorujemy i umieramy w Krakowie

Email Drukuj

Najwi?kszym zagro?eniem ?ycia w Polsce s? choroby uk?adu kr??enia (46% og?u zgonw, 40,2% m??czyzn i 51,8% kobiet). Drugim w kolejno?ci s? nowotwory z?o?liwe (25% og?u zgonw, 26,1% m??czyzn i 23,3% kobiet tu g?wnie: rak sutka i rak szyjki macicy). Podobnie jest w Krakowie, gdzie od lat g?wn? przyczyn? zgonw s? choroby uk?adu kr??enia (41% m??czy?ni i 51% kobiety) a drug? nowotwory (w 2006 roku na nowotwory zmar?o 29% kobiet i 31% m??czyzn). W 2005 roku w?rd m??czyzn w Krakowie najwy?szy odsetek zachorowa? to nowotwory p?uc - 22%, dalej gruczo?u krokowego - 10,7%, najmniej zachorowa? odnotowano dla nowotworw z?o?liwych mzgu - 2,4%. Natomiast w?rd kobiet prym wiod? nowotwory z?o?liwe piersi - 21,9%, najrzadziej wyst?puj? nowotwory z?o?liwe ?o??dka - 2,3% . W najm?odszej grupie wieku od 0 do 19 lat w?rd panw stwierdzono najwy?szy odsetek zachorowa? na bia?aczki - 27,3% i nowotwory z?o?liwe mzgu - 18,2%. U pa? w wieku od 0 do 19 lat to nowotwr z?o?liwy mzgu - 42,9% i bia?aczki - 21,4%. W Krakowie liczba zarejestrowanych przypadkw zachorowania na choroby zaka?ne lub zatrucia zwi?zkami chemicznymi wynosi?a 18 489 przypadkw 2007 roku. W tym te? roku zaobserwowano wyst?powanie tendencji spadkowej we wsp?czynnikach zapadalno?ci na wirusowe zapalenie w?troby - 3,96 w stosunku do 2006 r. - 4,63 oraz na osp? wietrzn?, ?wink?, odr?, toksoplazmoz? i salmonellozy. Natomiast wy?sza by?a zapadalno?? na gryp?, r?yczk?, borelioz?, bakteryjne i wirusowe zaka?enia jelitowe, krztusiec, p?onic?, chorob? meningokokow?, posocznic? oraz wirusowe zapalenie opon mzgowych. W roku 2007 w stosunku do 2006 r. odnotowano te? wy?sz? liczb? zachorowa? na gryp?. W roku 2010 w wojewdztwie ma?opolskim zanotowano 51 000 zachorowa? na gryp?, dwukrotnie mniej w porwnaniu z 2009 rokiem (113313 przypadkw). Ta diagnoza powsta?a w zwi?zku z konsultacjami dotycz?cymi opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Krakw na okres 2013 - 2015 II etap i jest dost?pna wraz z innymi materia?ami na stronie www.bip.krakow.pl w zak?adce Konsultacje Miejski Program Zdrowy Krakw 2013 - 2015. Uwagi, opinie i propozycje wraz z uzasadnieniem mo?na przesy?a? w wersji pisemnej na adres Biura lub drog? elektroniczn? (email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do dnia 28 wrze?nia 2012 r.

Maciej Lewandowski

radny Dzielnicy VIII D?bniki

?rd?o:

 
Strona 8 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu