Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietApplikuj leki rozwa?nie, czyli pi?? krokw do zdrowia

Email Drukuj

Kampania informacyjno-edukacyjna Applikuj leki rozwa?nie to inicjatywa twrcw aplikacji Appteka, ktrej celem jest wskazanie pacjentom dobrych praktyk oraz korzy?ci zdrowotnych, wynikaj?cych z odpowiedzialnego stosowania lekw.
Wyniki badania Jak Polacy bior? leki, przeprowadzonego przez Millward Brown dla sp?ki Pharma Partner, wskazuj? piln? potrzeb? edukacji pacjentw w zakresie odpowiedzialnego stosowania lekw. Alarmuj?ce s? dane dotycz?ce wojewdztwa ma?opolskiego, gdzie co sidmy mieszkaniec przyzna? si? do niewykupywania wszystkich przepisanych przez lekarza lekw. A? 44% badanych zdarza?o si? nie realizowa? zalece? lekarza, a 7% nie realizowa?o ich cz?sto.
Polacy niestety maj? tendencj? do rezygnowania z cz??ci lub ca?o?ci terapii przepisanej przez lekarzy. Cz?sto z posiadanej recepty wykupuj? tylko jeden, dwa leki. Powody s? prozaiczne koszt preparatw lub ich brak w konkretnej aptece powiedzia? dr n. med. Krzysztof Kuszewski, Kierownik Zak?adu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa w NIZP-PZH.
Mieszka?cy wojewdztwa ma?opolskiego informacji na temat lekw zazwyczaj poszukuj? u lekarzy (76%) i farmaceutw (49%, w skali kraju odpowiednio: 77% i 54%). Niepokoi jednak fakt, ?e relatywnie du?a grupa korzysta z niefachowych porad w Internecie (47%) lub pyta rodziny (38%) i znajomych (32%), a 6% zwykle w ogle nie czyta ulotek do??czonych do lekw.

Odpowiedzialne leczenie w pi?ciu krokach

Misj? i ambicj? kampanii informacyjno-edukacyjnej Applikuj leki rozwa?nie jest wskazanie Polakom dobrych praktyk w zakresie stosowania lekw. Wsplnie z ekspertami opracowane zosta?o pi?? krokw podstawowych zasad, ktrych przestrzeganie jest podstaw? bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Więcej…
 

Mid Manuka

Email Drukuj

Skuteczny w walce bakteriami, wirusami i grzybami

Zalety miodu by?y znane ju? 4 tys lat temu przez Egipcjan, ktry u?ywali go nie tylko w kuchni, ale rwnie? przy gojeniu ran i leczeniu owrzodze?. W dzisiejszych czasach, coraz wi?cej osb cierpi na lekooporno?? i woli nie za?ywa? antybiotykw, powraca do sprawdzonych, naturalnych specyfikw, w tym miodu. Przestaje on by? jedynie smacznym dodatkiem do kanapek i wypiekw. Powraca do ?ask, jako ?rodek wspomagaj?cy r?nego rodzaju terapie. Szczeglnie interesuj?cy pod tym wzgl?dem jest nowozelandzki mid Manuka.

Więcej…
 

Laser w okulistyce

Email Drukuj

Zmierzch ery okularw?

O nadziei na normalne widzenie i szansie dla osb maj?cych problemy ze wzrokiem rozmawiam z Piotrem Voigtem, optometryst? z wieloletnim do?wiadczeniem, absolwentem Wy?szej Szko?y Optycznej w Jenie, w?a?cicielem VOIGT MEDICA Centrum Mikrochirurgii Oka.

Wzrok, to chyba najbardziej ceniony ze zmys?w. Jego brak, b?d? wady ograniczaj? nasze ?ycie, niejednokrotnie te? utrudniaj? prac?. Okulistyka rozwija si? jednak dynamicznie, a stosowane w niej najnowocze?niejsze osi?gni?cia naukowe i techniczne daj? nadzieje na skuteczne leczenie chorb oczu oraz trwa?e skorygowanie niektrych wad. Mam tu na my?li laser.

- Lasery masowo wesz?y do okulistyki w latach 80. ubieg?ego wieku, cho? pierwsze prby robiono ju? w latach 60. Wtedy laser zajmowa? p? pokoju, by? ch?odzony wod? i mo?na by?o z niego odda? tylko kilkana?cie "strza?w" naraz, bo tak si? rozgrzewa?. Oczywi?cie precyzja zabiegu i gwarancja bezpiecze?stwa te? by?y na innym poziomie ni? obecnie. Centrum Mikrochirurgii Oka, jako jedyne centrum laserowe w Polsce posiada najszybszy zestaw laserowy na ?wiecie, gwarantuj?c pacjentowi pe?ny sukces zabiegu.

Więcej…
 

Funkcjonowanie opieki medycznej

Email Drukuj

W jaki sposb mo?emy wezwa? zesp? ratownictwa medycznego?

Aby wezwa? Zesp? Ratownictwa Medycznego nale?y zadzwoni? z telefonu stacjonarnego lub komrkowego na numer 999 lub 112

Ka?dy mo?e wezwa? pomoc rwnie? dziecko!

Pomoc medyczna ?wiadczona przez Zespo?y Ratownictwa Medycznego zawsze jest bezp?atna!

Nie musimy okazywa? ?adnego dokumentu ubezpieczenia.

Je?li zagro?one jest czyje? ?ycie i zdrowie nie nale?y si? waha?, tylko natychmiast dzwoni? na numer alarmowy 999.

Pami?tajmy, ?e obowi?zkiem osoby b?d?cej ?wiadkiem powstania nag?ego zagro?enia ?ycia lub zdrowia innego cz?owieka jest zawiadomienie s?u?b udzielaj?cych pomocy medycznej oraz zgodnie z posiadanymi umiej?tno?ciami udzielenie pierwszej pomocy. W takim przypadku osobie ratuj?cej przys?uguje ochrona prawna jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialno?ci za szkody maj?tkowe spowodowane konieczno?ci? ratowania ?ycia lub zdrowia w stanie nag?ym.

Kiedy wezwa? Pogotowie lub uda? si? do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mie? miejsce wy??cznie w sytuacjach bezpo?redniego zagro?enia ?ycia lub stanach nag?ych mog?cych prowadzi? do istotnego uszczerbku zdrowia

Sugerowa? je mo?e obecno?? jednego z poni?szych objaww:

 • Utrata przytomno?ci
 • Zaburzenia ?wiadomo?ci
 • Drgawki
 • Nag?y, ostry bl w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszno??
 • Nag?y ostry bl brzucha
 • Uporczywe wymioty, zw?aszcza z domieszk? krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z drg rodnych
 • Gwa?townie post?puj?cy pord
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszno??) b?d?ce efektem za?ycia leku, uk?szenia, czy u??dlenia przez jadowite zwierz?ta
 • Zatrucia lekami, ?rodkami chemicznymi czy gazami
 • Rozleg?e oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyzi?bienie organizmu
 • Pora?enie pr?dem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorob? psychiczn?
 • Dokonana prba samobjcza
 • Upadek z du?ej wysoko?ci
 • Rozleg?a rana, b?d?ca efektem urazu
 • Urazy ko?czyny dolnej, uniemo?liwiaj?ce samodzielne poruszanie si?
Więcej…
 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem: Lekkie ?wi?ta

Email Drukuj

?wi?ta Bo?ego Narodzenia, to jeden z najbardziej rodzinnych okresw w roku. Zgodnie z wielowiekow? tradycj?, bliscy spotykaj? si?, by wsplnie prze?y? ten wyj?tkowy czas i ?yczy? sobie w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze. A c? mo?e by? bardziej po??danego od zdrowia i dobrego samopoczucia?

Zamiast zrzuca? spe?nienie tych ?ycze? na karb pierwszej gwiazdki, we? sprawy w swoje r?ce i samodzielnie zatroszcz si? o swoich bliskich, wprowadzaj?c niewielkie, lecz istotne zmiany ju? na wigilijnym stole. Niech ?wi?ta bez dodatkowych kilogramw i uczucia ci??ko?ci stanowi? nie tylko preludium do wybornej zabawy sylwestrowej, ale tak?e pierwszy krok na drodze do lepszego od?ywiania (a co za tym idzie zdrowia) w nadchodz?cym Nowym Roku!

Lekkostrawna Wigilia

Niewielu z nas mia?oby ochot? sprzeniewierzy? si? polskiej tradycji i zrezygnowa? ze ?wi?tecznych pecja?w: sma?onego karpia, pierogw, grochu z kapust?, kutii na rzecz ich l?ejszych odpowiednikw. Wystarczy uzmys?owi? sobie kilka grzeszkw, ktre pope?niamy przy przygotowaniu wigilijnych da?, ?eby z ?atwo?ci? przygotowa? bardziej lekkostrawn? wieczerz?. ? bia?y cukier, ktry jest ?rd?em pustych kalorii i nie ma ?adnych warto?ci od?ywczych, zast?p miodem, b?d? jego innymi zdrowymi substytutami: ksylitolem, stewi?, syropami zbo?owymi

? nie popijaj posi?kw zimn? wod? mineraln? to spowolni trawienie i wydzielanie si? ??ci. Postaw na ciep?e herbatki zio?owe, najlepiej na bazie mi?ty, melisy. ?wietnym wsparciem mo?e by? rwnie? czerwona herbata lub napar z imbiru

? je?li obawiasz si? o swj cholesterol postaw na ryby morskie prawdziwe bogactwo nienasyconych kwasw t?uszczowych, ktre pomog? zast?pi? z?y cholesterol tym dobrym

? ?mietan? w daniach (lub chocia? jej cz???- to w ko?cu ?wi?ta!) zast?p jogurtem naturalnym, a najlepiej postaraj si? ograniczy? spo?ycie nabia?u, ktry ma w?a?ciwo?ci wych?adzaj?ce organizm, zdecydowanie niepo??dane w okresie jesienno zimowym

? nie zapomnij o kompocie z suszu wraz z ca?ymi owocami podgotowane b?d? lekkostrawnym ?rd?em b?onnika, ktry nie tylko zapewni zdrowe uczucie syto?ci, ale pomo?e upora? si? ze wszelkimi dolegliwo?ciami ze strony uk?adu trawiennego dnia nast?pnego

? ogranicz sl na rzecz zio?owych przypraw, ktre nie tylko nie przyczyni? si? do zwalczania problemw z uk?adem kr??enia, ale nie wywo?aj? rwnie? uczucia sucho?ci w ustach

? do gotowania ci??kostrawnych potraw (grochu, kapusty) zawsze dodawaj ziele angielskie, li?? laurowy i kminek, ktre pomagaj? regulowa? prac? jelit i niwelowa? wzd?cia.

Więcej…
 
Strona 7 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu