Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietBezp?atne badania i konsultacje lekarskie 23 listopada Bia?a Sobota

Email Drukuj

23 listopada br. mieszka?cy Dzielnicy VIII D?bniki b?d? mogli skorzysta? z bezp?atnych bada?, porad oraz wzi?? udzia? w prelekcjach w ramach Bia?ej Soboty Dnia Edukacji dla Zdrowia, ktra odb?dzie si? w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II przy ul. Pr?dnickiej 80.Dojazd bezpo?redni z rejonu Dzielnicy VIII: tramwaj nr 18 i autobus nr 194.
Bardzo si? ciesz?, ?e uda?o si? zorganizowa? tego typu akcj? mwi Maciej Lewandowski, radny Dzielnicy VIII D?bniki. Dzi?kuj? Annie Prokop-Staszeckiej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw?a II za umo?liwienie jej zorganizowania. Serdecznie zapraszam mieszka?cw Dzielnicy VIII do skorzystania, w imieniu w?asnym i dyrektor szpitala dodaje.

BADANIA I KONSULTACJE LEKARSKIE rejestracja: tel. 12 614 35 15 w godz. 8.00-18.00

BUDYNEK O?RODKA DIAGNOSTYKI:
badania (cholesterol, cukier, ci?nienie, ekg), Konsultacje lekarzy (po badaniach, konsultacje lekarzy pediatrw-hepatologw (po k. B1): dr med. Maria Rokitka pediatra, hepatolog (9.0010.30), dr Joanna Bobrzy?ska pediatra, specjalista chorb zaka?nych (10.3012.00)

PAWILON A:
spirometria (badania) pok. nr 5, Konsultacje lekarzy pulmonologw: dr Zbigniew Stankiewicz (pok. nr 21), dr Barbara Sikora (pok. nr 14)

BUDYNEK CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO EDUKATORIUM: prelekcje dla pacjentw, po??czone z mo?liwo?ci? zadawania pyta?:
9.00 Najwa?niejsze czynniki ryzyka chorb serca dr med. Izabela Grkiewicz-Kot
9.30 Jak ?y? z przewlek?? obturacyjna choroba p?uc i astm?? dr med. Anna Prokop-Staszecka
10.00 Prawid?owa dieta w chorobach serca Maria Sapek, dietetyk
10.30 Trening oddechowy metod? SpiroTiger w kardiologii i pulmonologii dr med. Krzysztof Gryglicki
11.00 Jak ?y? po zawale serca? dr med. Grzegorz Kope?
11.30 Higiena jamy ustnej w wieku senioralnym Dorota Ga??zk

?rd?o: KROPKA

 

Ros? z kurkum? na jesienne s?oty i smutki

Email Drukuj

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Nadesz?a jesie?. Dla wielu z nas to okres obni?onej aktywno?ci oraz gorszego samopoczucia, zarwno fizycznego, jak i psychicznego. Jednak istnieje remedium na oba aspekty naszej kondycji. Domowy ros? nie tylko rozgrzeje po spacerze w deszczu i ch?odzie, ale rwnie? mo?e poprawi? nasz nastrj. Fili?anka gor?cego, tre?ciwego bulionu uspokaja i dodaje si?. Pozwala w b?yskawiczny sposb uzupe?ni? energi?, ktr? organizm zu?ywa do ogrzania si?. Nie bez kozery od wiekw ros? stanowi? podstaw? diety rekonwalescentw. Bazuj?c na wiedzy naszych bab?, wci?? niezmiennie podajemy go przy przezi?bieniu i grypie. Przyprawy korzenne i kurkuma wzmacniaj? jeszcze jego w?a?ciwo?ci rozgrzewaj?ce.

Więcej…
 

?yj aktywnie sport to zdrowie!

Email Drukuj

Aktywno?? po studencku
Nie istnieje chyba osoba, ktrej s?owa ?ycie studenckie kojarzy?yby si? z racjonalnym od?ywianiem, regularn? aktywno?ci? fizyczn? i za?ywaniem dzie? w dzie? snu odpowiedniej d?ugo?ci. ?ycie studenckie to w mniemaniu wi?kszo?ci przede wszystkim szalone imprezy, juwenalia, parwki gotowane w czajniku elektrycznym i... piwo, hektolitry piwa. Na szcz??cie systematycznie powi?ksza si? grono osb, ktre udowadniaj?, ?e mo?e by? inaczej.

Aktywno?? w studenckim wydaniu
Najcz?stsze wymwki studentw to nie mam czasu na ?wiczenia i aktywno?? fizyczna jest droga. Obydwa te zdania nie maj? pokrycia w rzeczywisto?ci. Po pierwsze, nie trzeba ?wiczy? codziennie po kilka godzin. Wystarczy robi? to kilka razy w tygodniu. Ka?da aktywno?? si? liczy, a 30 minut ?wicze? jest zdecydowanie lepsze ni? nic. Co do ceny, tu jest podobnie. Zakup karnetu open do klubu fitness nie jest ogromnym wydatkiem. Min??y czasy, kiedy trzeba by?o p?aci? za niego 150 z?! Przyk?adowo, karnet student open do klubu Fitness Platinium kosztuje jedyne 69 z?, a przy wykupieniu opcji trzymiesi?cznej 59 z?. Kto? powie, ?e ?wiczenia w domu s? przecie? darmowe. Owszem, ale w domu nikt nie uchroni nas przed kontuzj?, nie skoryguje b??dw i nie dopasuje treningu do naszych potrzeb. Nie oszukujmy si? tzw. dywanowe programy treningowe do wykonywania w zaciszu domowym to nie to samo, co trening z profesjonalistami przy u?yciu najlepszej jako?ci sprz?tu.

Najlepszy i... najta?szy sport
To oczywi?cie bieganie. Wystarczy mie? wygodne buty (niekoniecznie takie za kilkaset z?otych) i wybra? przyjemn? tras?. Bieganie to najprostszy, najbardziej naturalny i jeden z najefektywniejszych sportw. Ka?dy mo?e biega? wystarczy wykrzesa? z siebie odrobin? zapa?u. Najtrudniej zrobi? pierwszy krok. Dla wszystkich, ktrzy dopiero zaczynaj? przygod? z bieganiem powsta? projekt Run Krakw, stworzony przez AWF Krakw i Fitness Platinium . To dziesi?? ?cie?ek biegowych, a na ka?dej z nich w konkretne dni grupowy bieg prowadz? profesjonalni trenerzy AWF. Wi?cej o projekcie Run Krakw dowiecie si? ze strony www.run-krakow.fitnessplatinium.pl http://www.run-krakow.fitnessplatinium.pl/.

Zdrowa dieta nie musi by? droga
Zdrowa ?ywno?? to niekoniecznie to samo, co ?ywno?? ekologiczna, ktrej ceny faktycznie mog? by? wysokie. Ka?dy jest w stanie od?ywia? si? racjonalnie rezygnuj?c ze spo?ywania produktw eko. Najwa?niejsze, to uwa?nie czyta? sk?ady produktw, wybiera? te jak najmniej przetworzone, unika? s?odyczy i fast foodw. Nie ka?dy musi si? od razu czu? jak ryba w wodzie w g?szczu nakazw i zakazw dotycz?cych zdrowego od?ywiania. Dlatego warto zastanowi? si? nad zasi?gni?ciem rady specjalisty. Wizyty w poradniach dietetycznych nie nale?? do najta?szych, ale te? nie s? jedyn? opcj?. Najlepiej uda? si? do swojego klubu fitness i zapyta? o mo?liwo?? otrzymania porady dietetycznej.

Zasada nr 1 efektywnych treningw brzmi...
Trenuj tak, aby sprawia?o Ci to przyjemno??. Ci??ko sobie wyobrazi? zmuszanie si? do wysi?ku fizycznego. Na d?u?sz? met? taka strategia przyniesie marne rezultaty. Trzeba wi?c wybra? taki rodzaj treningu, ktry b?dzie nie tylko efektywny, ale stanie si? jedn? z najprzyjemniejszych chwil w ci?gu dnia. Wybr jest na szcz??cie szeroki: od klasycznych ?wicze? si?owych oraz zaj?? fitness czy Spinning, a? po te nowsze lub bardziej nietypowe: trening funkcjonalny, Masala Bhangra Workout (po??czenie tradycyjnego ta?ca indyjskiego z ruchami Bollywood), MMA, Bokwa i wiele innych.

Twj Fitness Platinium

 

Lakierowanie, lakowanie, lapisowanie

Email Drukuj

Profilaktyka i leczenie z?bw u dzieci
Co to jest lakierowanie, lakowanie i lapisowanie z?bkw? Na czym polegaj? zabiegi i w jakich przypadkach si? je wykonuje? Czy d?ugo trwaj?, czy s? bezpieczne dla ma?ych dzieci? Jakie daj? korzy?ci? Kiedy nale?y je wykona?? Rozmawiam z Ann? Freyer lekarzem stomatologiem, w?a?cicielk? Studia Stomatologii Skrzat posiadaj?cego gabinety przy ul. Mi?kowskiego 23 na Ruczaju i na os. O?wiecenia 44.

Czym r?ni? si? te zabiegi od siebie?

Lakierowanie i lakowanie s? zabiegami profilaktycznymi, maj? ochrania? z?bki i zapobiec rozwojowi prchnicy, czy demineralizacji. Natomiast lapisowanie mo?na ju? zaliczy? do zabiegw leczniczych, bo s?u?y zatrzymaniu prchnicy, ktra rozwija si? w obr?bie szkliwa i z?biny. Lakierowanie to profesjonalna fluoryzacja. Z?bki pokrywa si? lakierem o znacznie podwy?szonym st??eniu fluoru. Lakowanie z?bw, inaczej uszczelnianie bruzd jest zabiegiem profilaktycznym, polegaj?cym na wype?nieniu szczelin i zag??bie? wyst?puj?cych na powierzchniach ?uj?cych z?bw, specjaln? substancj? ?wiat?outwardzaln? zwan? lakiem szczelinowym. To materia? o p?ynnej konsystencji, ktry zap?ywa do bruzd, szczelin i zag??bie? z?ba i uwalnia te? zwi?zki fluoru, b?d?ce dodatkowym czynnikiem ochronnym. Kolorowy lak sprawia, ?e jest on dobrze widoczny, dzi?ki czemu jego stan mo?e by? ?atwo skontrolowany w rutynowym badaniu stomatologicznym. Lapisowanie natomiast polega na opracowaniu i wyg?adzeniu powierzchni szkliwa i zniesieniu powierzchownej warstwy z?biny zmienionej prchniczo. Na tak przygotowan? powierzchni? najcz??ciej nanosi si? zwi?zek azotanu srebra i p?ynu Lugola. Z roztworu wytr?ca si? samo srebro, ktre ma silne w?a?ciwo?ci bakteriobjcze. Pozwala to zatrzyma? prchnic? i dzi?ki temu z?ba nie trzeba usuwa?. Jest to bardzo wa?ne, poniewa? przedwczesne usuwanie z?bw mlecznych grozi p?niejszymi wadami zgryzu.

Po co lakierowa? z?by fluorem, skoro pasty do z?bw zawieraj? fluor?

Przewaga tej metody w stosunku do metod domowych wynika ze znacznie wyd?u?onej poda?y fluoru. Podczas mycia z?bw zwyk?? past? fluor jest dost?pny dla szkliwa przez czas mycia z?bw i bardzo krtko po nim. Ze wzgl?du na form? lakieru, ktry zasycha na z?bach na pewien czas, fluor jest dost?pny dla szkliwa przez znacznie d?u?szy okres (kilka kilkana?cie godzin) w bardzo du?ym st??eniu.

Więcej…
 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

Korze? macy i nasiona Chia

Skarby staro?ytnych cywilizacji
Nie ma lepszego sposobu na zachowanie zdrowia i szczup?ej sylwetkii ni? zr?nicowana dieta. Niestety, w obecnych czasach ze wzgl?du na wyja?owienie ziemi i zanieczyszczenie ?rodowiska nawet ekologiczne produkty spo?ywcze mog? nie wystarcza? przy realizacji codziennego zapotrzebowania na mikro- i makroelementy. Rwnie? inne czynniki takie jak stres, czy bardzo aktywny tryb ?ycia mog? zwi?kszy? nasze zapotrzebowanie na pewne substancje. Nale?y wtedy si?gn?? po suplementy, ktre dostarcz? nam brakuj?cych sk?adnikw. Jednak zamiast biec do apteki, polecamy si?gn?? po naturalne produkty, ktrych w?a?ciwo?ci by?y doceniane ju? tysi?ce lat temu.. Korze? macy i nasiona Chia znane by?y ju? przez Aztekw i Inkw, a tak?e rodowitych Indian. Teraz rwnie? Europejczycy maj? okazj? przekona? si? o ich wzmacniaj?cych w?a?ciwo?ciach.

Maca - dla chc?cych pozosta? w formie
Maca ro?nie w Andach na wysko?ci powy?ej 3 tys. metrw i jej korze? jest u?ywany od stuleci jako ?rodek wzmacniaj?cy. Jest bardzo bogata w skrobi?, bia?ko a tak?e ?elazo i jod. Ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci anaboliczne (tzn. wspomagaj?ce syntez? bia?ek) szczeglnie polecana jest sportowcom i osobom prowadz?cym bardzo aktywny tryb ?ycia, np, wykonuj?cych codziennie ci??k? fizyczn? prac?. To ro?lina o w?a?ciwo?ciach adaptogennych, tzn. dopasowuje si? do indywidualnych potrzeb organizmu, ktry j? metabolizuje. Z tego powodu sprawdza si? doskonale w problemach hormonalnych zarwno kobiet, jak i m??czyzn. Inkowie cenili ten niepozorny korze? rwnie? (a mo?e przede wszystkim) ze wzgl?du na dzia?anie pobudzaj?ce libido i pomocne w walce z bezp?odno?ci?. Maca jest rwnie? silnym afrodyzjakiem, doskonale komponuj?cym si? z mlekiem i deserami na jego bazie.

Nasiona chia - dla dbaj?cych o lini? i cukrzykw
Sza?wia hiszpa?ska, powszechnie znana jako Chia, pochodzi z obszaru dawniej zamieszkiwanego przez Aztekw. Oni jako pierwsi odkryli niezwyk?? w?a?ciwo?? nasion tej ro?liny - po zmieszaniu z wod? w proporcji nawet 1:9 po 30 minutach twarde nasionka przekszta?caj? si? w ?elowat? galaretk?, ktra nie tylko b?yskawicznie daje uczucie syto?ci, ale przede wszystkim dostarcza mnstwo sk?adnikw od?ywczych. Zgodnie z przekazami, wojownicy azteccy w czasie konkwisty prze?ywali tylko na nasionach Chia. Indianie z po?udniowo-zachodniego Meksyku mogli spo?ywa? zaledwie 1 ?y?eczk? na dzie? i maszerowa? 24 godziny. Galaretk? z nasion Chia poleca si? jednak nie tylko dbaj?cym o lini?, ale rwnie? diabetykom - nasiona w ?o??dku tworz? swego rodzaju blokad? mi?dzy w?glowodanami a enzymami trawi?cymi, co znacznie utrudnia wch?anianie cukrw, a zatem zapobiega skokom poziomu cukru we krwi - najwi?kszej bol?czce cierpi?cych na cukrzyc?. Posi?ki s? metabolizowane d?u?szy czas, dzi?ki czemu mo?na unikn?c hiper- i hipoglikemii, czyli gro?nego niedocukrzenia. Zalet? nasion sza?wii hiszpa?skiej jest te? zawarto?? t?uszczw nienasyconych omega 3 i omega 6, niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania ca?ego organizmu. Zawieraj? rwnie? spore ilo?ci b?onnika pokarmowego, antyoksydantw, witamin B3, B2, B1 oraz A, oraz minera?y: wap?, ?elazo, potas, cynk.

Michalina Macek
Biovert

?rd?o:

 
Strona 5 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu