Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Zdrowie i uroda

Przychodnia D?bniki ul. Szwedzka 27

POZ
Poradnia oglna
Poradnia dla dzieci
Piel?gniarki ?rodowiskowe
Po?o?ne ?rodowiskowe
RTG
Pracownia rentgenowska
DIAG
Mikrobiologia
Poradnia gru?licy i chorb p?uc
Poradnia dla kobietCzas na wiosenn? deratyzacj?

Email Drukuj

Okres od 20 marca do 20 kwietnia to czas walki ze szczurami. Urz?d Miasta Krakowa przypomina o obowi?zku deratyzacji.

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska UMK przypomina w?a?cicielom nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Krakowa o konieczno?ci przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2014 roku. Obowi?zek wynika z art. 33 Uchwa?y Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Miejskiej Krakw.

Deratyzacja powinna by? przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i us?ugowymi. Zaleca si?, aby miejsce wy?o?enia trutki znajdowa?o si? tam, gdzie pojawiaj? si? szczury, a w szczeglno?ci na podwrzach, ?mietnikach, strychach, ust?pach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji nale?y zachowywa? szczegln? ostro?no?? w miejscach, gdzie wy?o?one zosta?y ?rodki do zwalczania gryzoni. Rejony, gdzie znajduj? si? trutki powinny by? oznakowane napisem UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wy?o?enia trutki nale?y uniemo?liwi? dost?p, zw?aszcza dzieciom, do miejsc, w ktrych wy?o?ono trutki, za? zwierz?ta domowe trzyma? w tym czasie w zamkni?ciu oraz zabezpieczy? trutk? przed dost?pem ptactwa.

?rd?o: krakow.pl

 

Pierwsza pomoc przy zimowych dolegliwo?ciach

Email Drukuj

KROPKA: Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Pierwsza pomoc przy zimowych dolegliwo?ciach

Okres jesienno-zimowy niezmiennie kojarzy nam si? z walk? o podniesienie odporno?ci. Chocia? zima w tym roku rozpieszcza nas wyj?tkowo ciep?? pogod?, nie mo?emy da? si? zwie??. Z jednej strony przyjemna aura sprzyja zwi?kszonej aktywno?ci na ?wie?ym powietrzu, co wspaniale stymuluje nasz system immunologiczny. Z drugiej, brak mrozw pot?guje mno?enie si? wirusw. Trzeba przyzna?, ?e czasem sami zapracowujemy na przezi?bienie, zapominaj?c o obowi?zkowym ciep?ym ?niadaniu i odpowiedniej odzie?y. Warto wspomaga? swoj? i dzieci odporno?? herbatkami zio?owymi, sokiem z aloesu, czy py?kiem pszczelim.
Sok z aloesu zawiera wiele naturalnych aktywnych biologicznie substancji, pod warunkiem, ?e jest wyciskany mi??szu ekologicznych ro?lin i nie zawiera ?adnych dodatkw. Aloes wzmacnia, oczyszcza i pobudza regeneracj? organizmu. Wystarczy ?y?ka sto?owa takiego soku raz lub dwa razy dziennie. Czystego soku z aloesu nie powinno si? przyjmowa? d?u?ej ni? przez trzy miesi?ce podczas jednorazowej kuracji.
Py?ek kwiatowy to wysokobia?kowy pokarm pszcz?. Jest bogaty w aminokwasy i pierwiastki takie jak: magnez, potas, selen, wap?, ?elazo i fosfor. Zalecany jest w okresach os?abienia organizmu, zm?czenia, utraty odporno?ci, a tak?e po przewlek?ych i ostrych chorobach zaka?nych. Py?ek mo?na po prostu zje?? po 12 ?y?eczki dziennie. Sprawdzony sposb: zala? wieczorem dwie ?y?eczki ciep??, przegotowan? wod?, ewentualnie dos?odzi? odrobin? miodu i wypi? rano na czczo. Co zrobi?, je?li poczujemy nie zwiastuj?ce niczego dobrego ?upanie w ko?ciach? Polecamy kilka sprawdzonych, domowych sposobw.
Na katar
Bardzo skutecznym i nieinwazyjnym sposobem na katar jest p?ukanie nosa roztworem solnym (rozpu?ci? p? ?y?eczki soli kuchennej w 100 ml wody). P?ukank? nale?y wykonywa? ok. 5 razy dziennie. Sl ma dzia?anie odka?aj?ce, a sam roztwr pomaga rwnie? w usuwaniu wydzieliny. Z tego powodu taki roztwr mo?na z powodzeniem stosowa? rwnie? przy blu gard?a. Dodatkowo warto stosowa? inhalacje z zi? lub odpowiednich olejkw eterycznych. Szczeglnie pomocne s? olejki mi?towy, eukaliptusowy, herbaciany i tymiankowy. Inhalacje s? bardzo prostym i skutecznym sposobem na nie?yt nosa. Wystarczy wla? kilka kropel do miski z gor?c? wod?, nakry? g?ow? r?cznikiem i przez kilka minut wdycha? aromatyczne opary.
Na bl gard?a
W przypadku infekcji gard?a poleca si? p?ukanki z zi?, ktre zmniejsz? przekrwienie ?luzwki i pomog? zlikwidowa? stan zapalny, a w efekcie bl. Bardzo dobrze sprawdza si? sza?wia, rumianek i rewelacyjny ostro?e?. Niegdy? bardzo szeroko stosowany w medycynie ludowej, dzi? znowu wraca do ?ask jako pomoc nie tylko przy stanach zapalnych jamy ustnej i gard?a, ale rwnie? w problemach skrnych: ?upie?u, ?uszczycy, egzemie. Do p?ukania gard?a nale?y zaparza? zio?a przez ok. 20 min, poczeka? do ostygni?cia naparu i stosowa? co najmniej dwa razy dziennie.
Na kaszel
Niezast?pionym jest korze? prawo?lazu, ktry dzia?a os?onowo na drogi oddechowe oraz pobudza wydzielanie ?luzu,
u?atwiaj?c odkrztuszanie. Podobne dzia?anie ma napar z dobrze nam znanego tymianku. ?y?k? suszu gotujemy kilka minut na ma?ym ogniu, nast?pnie pijemy ma?ymi ?ykami kilka razy dziennie. Taka herbatka dzia?a nawet przy problemach z oskrzelami. Mo?na stosowa? rwnie? k?piele aromaterapeutyczne. Do wanny ciep?ej wody dodajemy 1530 kropel wybranego olejku (szczeglnie odpowiednie s? mi?towy, rozmarynowy, tymiankowy, sza?wiowy).
Na bl mi??ni i staww
Ble mi??niowo-stawowe pomo?e ukoi? masa? na bazie ciep?ego bezwonnego oleju ro?linnego (np. z nasion winogron lub ze s?odkich migda?w) z dodatkiem olejku imbirowego lub cyprysowego. Podgrzewamy olej do temperatury 4050 stopni Celcjusza i na jedn? ?y?k? sto?ow? dodajemy od 25 kropli olejku. Tak przygotowan? mikstur? nacieramy bol?ce miejsca, ubieramy ciep?o i k?adziemy do ??ka z fili?ank? roso?u, ktry powinien by? pierwsz? pozycj? na naszej li?cie produktw zwalczaj?cych przezi?bienie.

Biovert.pl

 

KROPKA: Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem...

Email Drukuj

Fili?anka dobrej kawy
Kawa, to jeden z najpopularniejszych napojw ?wiata. Chocia? przez lata nie cieszy?a si? szczeglnymi wzgl?dami u lekarzy, ostatnio powraca do ?ask. Dzia?anie zawartych w niej polifenoli zosta?o potwierdzone: hamuj? procesy starzenia, dzia?aj? przeciwzakrzepowo, wspomagaj?c profilaktyk? chorb uk?adu kr??enia. Zyska?y rwnie? pochlebn? nazw? wymiataczy wolnych rodnikw. Kaw? cenimy za jej pobudzaj?ce dzia?anie, ktre zaczynamy odczuwa? od razu po wypiciu podnosi ci?nienie krwi, dzia?a moczop?dnie i pobudza soki trawienne. W?a?nie z tego powodu dla wielu osb jest niezast?piona, zw?aszcza o poranku. Kofeina w niej zawarta, a dla niektrych sam jej aromat, sprawiaj?, ?e ?atwiej nam wystartowa?.

Jak wybra? odpowiedni dla siebie gatunek kawy?

Więcej…
 

Podra?nione, zm?czone oczy...

Email Drukuj

Jak zadba? o wzrok podczas pracy przy komputerze?

?aden nowoczesny monitor LCD/TFT nie jest w stanie zupe?nie ochroni? naszych oczu przed skutkami d?ugotrwa?ej pracy i wyt??ania uk?adu wzrokowego. Gdy oczy s? zm?czone, jeste?my zmuszeni do zmiany pozycji. By lepiej widzie?, wyginamy kark. Mo?emy powiedzie?, ?e to oczy prowadz? nasze cia?o. Powinni?my zwrci? uwag? na odpowiedni? pozycj? przy pracy, rodzaj o?wietlenia, rodzaj monitora komputerowego oraz jego ustawienie. Czy wiecie, ?e palec wskazuj?cy podczas sze?ciogodzinnej aktywnej pracy na komputerze nara?ony jest na obci??enia zbli?one do tych, jakim poddane s? nogi piechura podczas przej?cia 40 kilometrw! Najcz?stsze objawy wielogodzinnej pracy przy komputerze to: zm?czenie wzroku, przymglone widzenie, progresywne zmiany refrakcji, ble g?owy, szyi i plecw, suche oko, dwojenie, zaburzenia widzenia barwnego.

Film ?zowy rozprowadzany jest po powierzchni rogwki podczas mrugania. Sygna? dla powiek wysy?any jest przez mzg i w jego wyniku nast?puje mrugni?cie. Osoba pracuj?ca przy komputerze przenosi wzrok z monitora na klawiatur? i z powrotem wykonuj?c przy tym niewielkie, mimowolne ruchy powiekami. Wiele spo?rd takich ruchw jest odczytywanych przez nasz mzg jako mrugni?cie (tzw. pseudo-mrugni?cie), w wyniku czego mzg nie wysy?a ju? kolejnego sygna?u do powiek o konieczno?ci mrugni?cia. Powinni?my pami?ta?, ?e przy komputerze oczy nara?one s? na szybsze wysychanie, poniewa? mrugamy nawet pi?? razy rzadziej, ni? zwykle. Prowadzi to do zaburze? filmu ?zowego pokrywaj?cego przedni? powierzchni? ga?ki ocznej i pojawienia si? dolegliwo?ci znanych jako Zesp? Suchego Oka. Konieczne jest nie tylko w?a?ciwe nawil?enie powietrza w miejscu naszej pracy (np. nawil?acze powietrza), ale tak?e oczu i stosownie preparatw typu sztuczne ?zy. Osoby korzystaj?ce z soczewek kontaktowych, jako podstawowej korekcji wzroku, niestety wcze?niej lub/i cz??ciej spotykaj? si? z objawami sucho?ci oczu, dlatego tak wa?ne jest odpowiednie dobranie rodzaju soczewek kontaktowych do potrzeb pacjenta. Dobrym rozwi?zaniem jest naprzemienne korzystania z okularw i soczewek kontaktowych. Je?eli w pracy przez 810 godzin korzystasz z soczewek, to po przyj?ciu do domu zdejmij soczewki i za?? okulary. Nale?y pami?ta? rwnie? o tym, ?e soczewki powinny by? dobierane przez specjalist?. Oprcz doboru soczewek kontaktowych o w?a?ciwych mocach przewa?nie r?ni?cych si? od recepty okularowej niezwykle istotny jest te? wybr materia?u soczewki oraz trybu u?ytkowania soczewek. W przypadku d?ugotrwa?ej pracy przy komputerze najlepsze s? nowoczesne materia?y silikonowo-hydro?elowe, a najzdrowszy jednodniowy tryb wymiany. W przypadku okularw wa?ne jest stosowanie nie tylko odpowiedniej korekcji wady refrakcji, ale tak?e soczewek okularowych z pow?ok? antyrefleksyjn?, ktra eliminuje uci??liwe refleksy ?wietlne, typowe dla g?adkich i wypolerowanych powierzchni. Istotn? kwesti? jest rwnie? indywidualny dobr specjalistycznych soczewek do pracy z bliska i odleg?o?ci po?rednich w zale?no?ci od naszego wieku. Wad? refrakcji nale?y systematycznie kontrolowa? u lekarza okulisty lub optometrysty przynajmniej raz w roku. Jak wykaza?y badania niew?a?ciwa korekcja nawet rz?du 0,5 dioptrii mo?e powodowa? spadek produktywno?ci o 9% a dok?adno?ci pracy o 38%, nawet je?li pacjent nie zg?asza ?adnych niepokoj?cych objaww.

lek. Wiktoria Zwinczewska
Vision Exclusive Optyk

?rd?o: KROPKA

 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Email Drukuj

?ywno?? bez glutenu

Gluten, czyli mieszanina bia?ek ro?linnych, to substancje wyst?puj?ce w ziarnach popularnych zb?: owsa, j?czmienia, pszenicy, ?yta i orkiszu. W przemy?le spo?ywczym gluten jest wykorzystywany nie tyle dla warto?ci od?ywczych, co dla poprawy spr??ysto?ci, elastyczno?ci, lepko?ci i pulchno?ci produktw spo?ywczych. Coraz wi?cej osb dowiaduje si?, ?e s? uczulone na gluten.
Ju? nie tylko w sklepach ze zdrow? ?ywno?ci?, ale niemal we wszystkich marketach i wielu sklepikach mo?na znale?? ca?? gam? produktw z przekre?lonym k?osem (znakiem artyku?w ?ywno?ciowych i potraw bez glutenu).
Tak?e coraz wi?ksza liczba restauracji, na nawet bufety na pok?adach samolotw, wprowadza do swoich kart dania bez glutenu. Jeszcze par? lat temu dieta wykluczaj?ca gluten by?a przypisana do osb choruj?cych na celiaki?. W praktyce oznacza?o to nie tylko rezygnacj? z chleba czy makaronu, ale rwnie? wielu produktw, w ktrych obecno?ci glutenu raczej by?my si? nie spodziewali, na przyk?ad ?mietany (mo?e by? nim zag?szczana), s?odyczy, w?dliny i niemal ca?ej przetworzonej ?ywno?ci.
Ostatnio gluten wy??czaj? ze swojej diety rwnie? osoby nie maj?ce problemu z tolerancj? tego sk?adnika. Sk?d taka decyzja? Wiele przeprowadzonych w ubieg?ych latach bada? potwierdza, ?e gluten generalnie jest szkodliwy mo?e powodowa? zaburzenia nie tylko ze strony uk?adu pokarmowego, ale rwnie? nerwowego i immunologicznego.

Więcej…
 
Strona 4 z 10
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu