Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Sport Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Sport

SportGarbarnia wygrywa strzelaj?c gola w doliczonym czasie gry!

Email Drukuj

GARBARNIA - WIS?A II Krakw 2:1 (1:1)

0-1 Zaj?c 24
1-1 Kalemba (wolny) 44
2-1 Ogar 90+

Mecz z trybun obserwowali mi?dzy innymi trener pierwszej dru?yny Wis?y Krakw Franciszek Smuda i Zdzis?aw Kapka (by?y reprezentant Polski i wieloletni zawodnik Bia?ej Gwiazdy). Dru?ynie "Br?zowych" serdecznie gratulujemy zwyci?stwa w III-ligowych derbach... a jutro ?ciskamy kciuki za dru?yn? krakowskiej Wis?y, ktra podejmowa? b?dzie w meczu na szczycie zesp? Legii Warszawa!

 

Garbarnia Krakw - Wis?a II Krakw

Email Drukuj

Na pierwszy plan weekendu wysuwa si? mecz trzecioligowej dru?yny Garbarni z rezerwami Bia?ej Gwiazdy. Nie tylko dlatego, ?e pozosta?e zespo?y Br?zowych graj? na wyjazdach. Tak?e dlatego, ?e M?ode Lwy w ostatnich trzech spotkaniach zdoby?y 7 punktw, a w niedzielnym meczu z So?? w O?wi?cimiu dali gospodarzom prawdziw? lekcj? futbolu. To by? bardzo udany debiut Miros?awa Hajdy na trenerskiej ?awce Br?zowej Damy. Zesp? przez niego prowadzony nie tylko wygra? z wiceliderem tabeli na jego boisku, ale uczyni? to w imponuj?cym stylu. Garbarze zagrali bez respektu dla rywala, od pierwszych minut narzucaj?c na boisku swoje warunki.

I na tak? gr? naszych pi?karzy liczymy w sobotnim spotkaniu z Wis?? II. Nasz rywal zajmuje w tabeli III Ligi Ma?opolsko-?wi?tokrzyskiej 5 miejsce z dorobkiem 15 punktw, a w ostatniej kolejce przegra? w My?lenicach z KSZO Ostrowiec ?wi?tokrzyski 1:2. W letnim sparingu Br?zowi pokonali na Rydlwce rezerw? Bia?ej Gwiazdy 6:2. Pewnie nikt na Ludwinowie nie mia?by nic przeciwko powtrzenia takiego rezultatu, ale sparing a mecz ligowy to dwie r?ne sprawy.

Więcej…
 

Derbowa pi?karska sobota: GARBARNIA - WIS?A II Krakw

Email Drukuj

foto: archiwum

Trzecioligowe derby Krakowa! GARBARNIA - WIS?A II Krakw - sobota 20 wrze?nia 2014, godzina 11:00. STADION przy ul. Rydlwka 23.

Ceny biletw: 10 z? normalny, 5 z? ulgowy. Kobiety i dzieci do lat 13 wst?p wolny

Mecz ze wzgl?du na trwaj?ce na stadionie Garbarni prace remontowe odb?dzie si? bez udzia?u zorganizowanej grupy kibicw Bia?ej Gwiazdy.

W sobot? czynne b?d? dwa wej?cia, przy ktrych mo?na b?dzie zakupi? bilet. Pierwsze od strony parkingu przy ul. Rydlwka, drugie przy Wildze, od strony ul. Konopnickiej.

?rd?o: garbarnia.krakow.pl

 

Mistrzostwa ?wiata w Siatkwce - Krakw 2014

Email Drukuj

Szko?y Dopinguj? Mistrzw

Akcja spo?eczna Stowarzyszenia Tak, Krakw! oraz Polskiego Zwi?zku Pi?ki Siatkowej 31.08- 07.09.2014r

W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? Mistrzostwami ?wiata w pi?ce siatkowej m??czyzn 2014r. w Polsce, Stowarzyszenie Tak, Krakw! oraz Polski Zwi?zek Pi?ki Siatkowej, podj??y si? przygotowania i przeprowadzenia akcji spo?ecznej na rzecz popularyzacji i upowszechniania siatkwki w?rd krakowskiej m?odzie?y i dzieci.
Idea przedsi?wzi?cia wyp?ywa bezpo?rednio z dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenia Tak, Krakw! ktre jest inicjatorem wielu akcji spo?ecznych maj?cych na celu promocj? i rozwj Krakowa poprzez organizowanie i wspieranie przedsi?wzi?? o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Jednym z priorytetw jest tak?e wspieranie i inicjowanie dzia?a? na rzecz po?ytecznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i m?odzie?y.
W ramach akcji Stowarzyszenia Tak Krakw! blisko 10 000 uczniw ze szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Krakowa i podkrakowskich gmin oraz m?odzie? zrzeszona w organizacjach sportowych, b?dzie mog?o kibicowa? najlepszym dru?ynom ?wiata podczas meczw rozgrywanych w Krakw Arenie w dniach 31.08 7.09. 2014r.
W?rd placwek o?wiatowych uczestnicz?cych w projekcie znalaz?y si?:
Szko?a Podstawowa nr 78, Szko?a Podstawowa nr 129, Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 6, Gimnazjum nr 43, Gimnazjum nr 44, Szko?a Podstawowa nr 133, Szko?a Podstawowa nr 25, Szko?a Podstawowa nr 132, Gimnazjum nr 21, Szko?a Podstawowa nr 89, Szko?a Podstawowa nr 130, Gimnazjum nr 39, Gimnazjum nr 37, Szko?a Podstawowa nr 126, Prywatna Szko?a Podstawowa nr 1, Szko?a Podstawowa nr 24, Gimnazjum nr 29, Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych nr 12, Szko?a Podstawowa nr 105, Gimnazjum nr 49, Szko?a Podstawowa nr 91, Gimnazjum nr 47, Gimnazjum nr 45, Liceum Oglnokszta?c?ce nr XVI, Zesp? Szk? Ekonomicznych nr 2, Liceum Oglnokszta?c?ce nr XI, Szko?a Podstawowa nr 142, Szko?a Podstawowa nr 80, Szko?a Podstawowa nr 93, Szko?a Podstawowa nr 153, Szko?a Podstawowa nr 50, Szko?a Podstawowa nr 138, Gimnazjum nr 19, Zesp? Szk? Geodezyjno Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zesp? Szk? Budowlanych nr 1, Szko?a Mistrzostwa Sportu, Zesp? Szk? Gastronomicznych nr 1, Gimnazjum Pallotynw, Szko?a Podstawowa Sistr Salezjanek, Gimnazjum nr 42, Szko?a Podstawowa nr 101, Szko?a Podstawowa nr 100, Gimnazjum Sistr Salezjanek, Szko?a Podstawowa nr 82, Szko?a Podstawowa nr 86, III Liceum Oglnokszta?c?ce, Szko?a Podstawowa nr 156, Szko?a Podstawowa nr 155, Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych nr 14, Szko?a Podstawowa nr 47, Szko?a Muzyczna I i II stopnia w Krakowie, Zesp? Placwek O?wiatowych w Czernichowie, Zesp? Placwek O?wiatowych w Kamieniu, Zesp? Placwek O?wiatowych w Rybnej, Zesp? Placwek O?wiatowych w Wo?owicach, Szko?a Podstawowa Czernichw, Szko?a Podstawowa Kamie?, Szko?a Podstawowa Rybna, Szko?a Podstawowa Wo?owice, Szko?a Podstawowa Przegina Duchowna, Szko?a Podstawowa Rusocice , Szko?a Podstawowa Czo?wek, Szko?a Podstawowa Nowa Wie? Szlachecka, Zesp? Szk? Rolnicze Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Czernichowie, Szko?y Podstawowe i Gimnazjum Gminy Kocmyrzw- Luborzyca, Szko?y Podstawowe i Gimnazjum Gminy Igo?omia Wawrze?czyce.
Ka?da grupa szkolna podczas meczw danych zespo?w, b?dzie dysponowa?a flagami b?d? te? innymi akcesoriami reprezentuj?cymi okre?lony kraj. W tym celu Stowarzyszenie pragnie nawi?za? wsp?prac? z przedstawicielami placwek dyplomatycznych krajw uczestnicz?cych w Mistrzostwach.

Akcj? wspieraj?:
Kulczyk Investments
Fibertech Networks Sp. z o. o.
PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sp?ka Akcyjna
Bank Ochrony ?rodowiska SA
Zesp? Elektrowni Wodnych Niedzica Sp?ka Akcyjna
Ma?opolskie Dworce Autobusowe
Ma?opolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp?ka Akcyjna
Gemini Holdings Sp. z o.o.
Super Express
Radio Krakw

/informacja prasowa/

 

ZAPROSZENIE NA MECZ

Email Drukuj

Start sezonu przy Rydlwce - Garbarnia podejmuje Uni? Tarnw Sobota, godz. 11.00


Po dwch wyjazdowych meczach krakowska Garbarnia wreszcie pojawi si? na w?asnym stadionie przy ul. Rydlwka 23. W najbli?sz? sobot? 23 sierpnia o godz. 11.00 przeciwnikiem Br?zowych b?dzie Unia Tarnw. To idealna okazja, aby zapomnie? o nieudanym starcie i si?gn?? po komplet punktw.
Tarnowianie s? rywalem tocz?cym boje z Garbarni? jeszcze od lat 60. ubieg?ego wieku. I to a? na trzech frontach, rwnie? w II lidze. By?y to zazwyczaj mecze bardzo emocjonuj?ce i stoj?ce na wysokim poziomie, za? ko?czone biegunowo r?nie.
Tak by?o tak?e z dwiema ostatnimi konfrontacjami, w drugoligowym sezonie 2012/13. Jesieni ? , na stadionie Wawelu, zdecydowanie lepsza by?a Unia, ktra mimo obj?cia przez Garbarzy szybkiego prowadzenia ostatecznie wygra?a a? 4-1. Wiosenny rewan?, cho? w Tarnowie, przebiega? natomiast pod dyktando krakowian. Odnie?li oni efektowne zwyci?stwo 3-1, a na list? wpisywali si? Marcin Pluta, Mateusz Bro? oraz Ibrahim Abdalla. Obecnie tylko pierwszy z wymienionych broni barw Garbarni.
Podopieczni Krzysztofa Szopy ?le weszli w nowy sezon, kolejno przegrali po 1-2 w Kielcach (z Koron? II, gol Marcina Siedlarza) i Skar?ysku-Kamiennej (z Granatem, bramka Krzysztofa Kalemby). Z kolei Unia, ktr? od niedawna prowadzi Micha? Szymczak, przegra?a w Skar?ysku z Granatem (0-1), pokona?a w Ma?ogoszczu Wiern? (2-1) i uleg?a w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim miejscowemu KSZO (0-1).
Na Rydlwce powinno doj?? do interesuj?cego meczu z udzia?em klubw o pi?knych tradycjach. Garbarnia liczy 93 lata, za? Unia jest tylko o siedem wiosen m?odsza. To stare firmy, ktre pragn? odzyska? dawny blask.
Ze wzgl?du na trwaj?ce prace inwestycyjne Garbarnia nie jest w stanie przyjmowa? kibicw przyjezdnych przez ca?y sezon. Bez zmian pozostaj? ceny biletw: 10 i 5 z?. Panie jak zwykle b?d? wpuszczane darmowo. Czynne b?d? dwie kasy: od ul. Rydlwka (wej?ciem na ty?ach budynku klubowego, w bezpo?rednim s?siedztwie boiska ze sztuczn? nawierzchni?) oraz ul. Konopnickiej (wzd?u? Wilgi).

/informacja prasowa/

 
Strona 6 z 60
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu