Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Sport Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Sport

SportDru?ynowy Turniej Szachw Szkolnych w Pychowicach!

Email Drukuj

W dniu 19.12.2015 w Szkole Podstawowej przy ul. ?wik?owej w Krakowie zosta? rozegrany Dru?ynowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 62 Krakw. Zawody rozgrywano na dystansie 7 rund w dwch kategoriach - klasy I-III oraz klasy IV-VI. W turnieju wzi??o udzia? prawie 100 zawodnikw reprezentuj?cych Szko?y Podstawowe z wojewdztwa ma?opolskiego. Oprcz krakowskich szk? byli rwnie? reprezentacje z Alwernii, Chrzanowa, Podstolic, Przebieczan, Regulic oraz Limanowej.

Turniej dostarczy? wielu emocji, gdy? zawodnicy reprezentuj?cy poszczeglne szko?y oprcz indywidualnych umiej?tno?ci szachowych musieli wzi?? pod uwag? rwnie? dobro ca?ej dru?yny. Dyrektor Szko?y - p. Ewa M?czka ufundowa?a okaza?e puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych dru?yn, jak rwnie? zapowiedzia?a kontynuacj? rozgrywek w kolejnych latach.. Turniej s?dziowali: s?dzia klasy mi?dzynarodowej - Jaros?aw Pietraszewski, Jacek Przybylski (s?dzia kl. III) oraz ?ukasz Sobelga.

G?wnym kryterium klasyfikacji by?y zwyci?stwa dru?yn a nast?pnie suma punktw zdobytych przez zawodnikw dru?yny. W poszczeglnych kategoriach zwyci??yli.

Klasy IV-VI

1. Chess in Szko?a Podstawowa nr 8 w Chrzanowie 11 pkt
?yszczarz Konrad 6 pkt
Mucha Marta 5 pkt
Skorupka Arkadiusz 4 pkt
Str?czek Wiktoria 6 pkt
2. Szko?a Podstawowa w Przebieczanach 11 pkt
Krawczyk Wojciech 6,5 pkt
Wasik Adam 1 pkt
Wojty?o Pawe? 6,5 pkt
Ml, Martyna - 5 pkt
3. Szko?a Podstawowa nr 30 w Krakowie 11 pkt
Heretyk Miko?aj 1 pkt
Kulesza, Andrzej 7 pkt
Stachura, Miko?aj 5 pkt
Heretyk, Kacper 6 pkt

Klasy I-III:

1. Szko?a Podstawowa nr 123 w Krakowie 12 pkt
Trze?niowski, Marceli - 7 pkt
Korczek Wiktor - 3 pkt
Rochowiak, Wojciech - 5 pkt
?o?nierczyk, Mateusz - 7 pkt
2. Szko?a Podstawowa nr 62 w Krakowie 11 pkt
Biedro? Antoni 4,5 pkt
Krawczyk, Wojciech - 5 pkt
Sobelga, Aleksander - 6 pkt
Harpula, Bart?omiej 4,5 pkt
3. Chess in Szko?a Podstawowa w Regulicach 11 pkt
Maj, Amelia - 5 pkt
Popiel, Ma?gorzata - 7 pkt
Popiel, Martyna- 5 pkt
Batiuk, Alicja - 5 pkt

Autor: Jaros?aw Pietraszewski

 

Mistrzostw Europy M??czyzn w Pi?ce R?cznej

Email Drukuj

MoneyGram oficjalnym sponsorem

Mistrzostw Europy M??czyzn w Pi?ce R?cznej


Trwa odliczanie do startu tej presti?owej imprezy, ktra po raz pierwszy odb?dzie si? w Polsce

Ju? 15 stycznia ruszaj? Mistrzostwa Europy M??czyzn w Pi?ce R?cznej EHF EURO 2016. W Krakowie zagraj? Polacy, Francuzi, Macedo?czycy i Serbowie. Mieszka?cy Krakowa i kibice z ca?ej Europy b?d? mogli podziwia? rwnie? rund? g?wn? i ?cis?y fina?, ktry odb?dzie si? w TAURON Arenie. MoneyGram jest oficjalnym sponsorem tej najwa?niejszej w Polsce imprezy sportowej roku 2016.

Polska jest gospodarzem Mistrzostw EHF EURO 2016 po raz pierwszy. Nasza dru?yna rozpocznie rozgrywki jako br?zowy medalista tegorocznych Mistrzostw ?wiata. Mecze z udzia?em 16 fina?owych dru?yn odbywa? si? b?d? mi?dzy 15 a 31 stycznia 2016 r. w Krakowie, Katowicach, Wroc?awiu i Gda?sku (w Krakw Arena, Spodku, Hali Stulecia i Ergo Arenie). ??czna pojemno?? aren Mistrzostw to 50 tys. miejsc. 75 nadawcw b?dzie relacjonowa? do 150 krajw ok. 615 godzin transmisji na ?ywo.
- Zdecydowali?my si? zaanga?owa? w EHF EURO 2016 ze wzgl?du na du?e zainteresowanie pi?k? r?czn? w wielu krajach Europy, w ktrych prowadzimy dzia?alno??. Jeste?my przekonani, ?e obecno?? na Mistrzostwach prze?o?y si? na wzrost ?wiadomo?ci marki MoneyGram w?rd naszych potencjalnych klientw. Nie bez znaczenia by? rwnie? fakt, ?e zawody odbywaj? si? w Polsce, gdzie mie?ci si? nasze globalne centrum biznesowe mwi Juan Agualimpia, Executive Vice President, Business Development and Chief Marketing Officer MoneyGram. B?dziemy mocno widoczni w miastach turniejowych, gdzie planujemy wiele atrakcji dla fanw pi?ki r?cznej.

Więcej…
 

KROPKA: Powstanie w ci?gu najbli?szych kilku lat?

Email Drukuj

Nowa inwestycja basen na Ruczaju


W lutym 2009 roku podczas wizyty w Krakowie wczesny minister sportu Miros?aw Drzewiecki zapewnia?, ?e III Kampusie Uniwersytetu Jagiello?skiego w Pychowicach powstanie kompleks, w sk?ad ktrego wejd? baseny 25-metrowy oraz olimpijski 50-metrowy, widownia na 1500 osb, a tak?e hala sportowa.
Inwestycja mia?a by? powodem do dumy zarwno dla uczelni, jak i miasta, a budowa wg zapewnie? by?ego ministra powinna zako?czy? si? w 2010 roku. Niestety, sko?czy?o si? na obietnicach. Krakw nadal pozostaje bez basenu 50-metrowego, a w Dzielnicy VIII, b?d?cej w?rd dzielnic Krakowa trzeci? pod wzgl?dem ilo?ci sta?ych mieszka?cw i drug? pod wzgl?dem powierzchni, pozostaje jedyny z prawdziwego zdarzenia, ale znacznie oddalony od najwi?kszych osiedli, 25-metrowy basen w O?rodku Sportu i Rekreacji Kolna.
Pojawi?a si? jednak szansa, ?e na Ruczaju powstanie 25-metrowy basen, ktry b?dzie uzupe?nieniem obiektw sportowych przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 3 przy ulicy Str?kowej (szko?a posiada 2 hale, zesp? boisk Orlik, kort tenisowy, bie?ni? lekkoatletyczn?).

Więcej…
 

Stare D?bniki: Nowe boisko przy ul. Pu?askiego!

Email Drukuj

Zako?czy?a si? modernizacja boiska, znajduj?cego si? w Starych D?bnikach (vis a vis Ko?cio?a). Star? betonow? nawierzchni? zast?pi? poliuretan. Koszt inwestycji wsp?finansowanej przez Rad? Dzielnicy VIII wynis? niespe?na 200 tys. z?otych.

?rd?o: krzysztofgacek.pl

 

Bezpieczna jesie? w grach

Email Drukuj

Komunikat prasowy

Bezpieczna jesie? w grach

Chocia? wypadkw jest mniej, to zagro?e? nie ubywa. Jesienne w?drwki po grach to m.in. ryzyko upadkw, zej?cia ze szlaku i maszerowania w mroku. Dlatego do ka?dego wyj?cia nale?y si? solidnie przygotowa?.

Z danych TOPR wynika, ?e szczytowy pod wzgl?dem liczy wypadkw w grach jest okres od lipca do wrze?nia. Taka statystyka jest cz??ciowo zwi?zana ze wzmo?onym ruchem turystycznym latem, warto wi?c pami?ta?, ?e rozs?dek w grach nale?y zachowa? ca?y rok. Zdaniem ratownikw to w?a?nie nieodpowiedzialno?? i brak przygotowania s? g?wnymi przyczynami tragicznych zdarze? na szlakach. Je?eli do?o?y? do tego trudne warunki pogodowe, takie jak deszcz, oblodzenie, silne wiatry i krtkie, pochmurne dni, to przepis na wypadek gotowy. O tym w?a?nie trzeba pami?ta?, wybieraj?c si? jesieni? w gry.

Co do plecaka?

Ryzyko mo?na zminimalizowa? poprzez staranne i przemy?lane przygotowanie do wyj?cia. Do?wiadczeni gro?azi wiedz?, ?e kluczowe jest poznanie szlaku nim jeszcze turysta postawi na nim nog?. Warto wi?c si?gn?? po map?, przewodnik, poczyta? o spodziewanych trudno?ciach. Rozs?dne jest rwnie? ?ledzenie ostrze?e? GOPR dla danego obszaru i zaznajomienie si? z aktualnymi prognozami pogody. Wiedza dotycz?ca tego, czego mo?na spodziewa? si? w trakcie w?drwki, pozwala odpowiednio dobra? niezb?dny ekwipunek. Ten powinien zapewni? przede wszystkim bezpiecze?stwo i komfort turysty. Jesieni? niezb?dna jest wi?c ciep?a bluza, przeciwdeszczowa kurtka lub peleryna oraz buty z antypo?lizgow? podeszw?. Warto te? zabra? termos z gor?cym napojem, ktry oka?e si? spor? pomoc? w momencie nag?ego za?amania pogody. Na szlaku niezb?dny jest te? na?adowany telefon komrkowy, a nawet latarka. Najlepiej czo?owa, ktra daje swobod? r?kom i zapewnia dobr? widoczno?? po zmroku. - Czo?wka pozwala lepiej widzie? ?cie?k?, ale te? sygnalizuje obecno?? turysty. Modele dedykowane wielbicielom gr posiadaj? dodatkowe, kolorowe diody sygnalizacyjne na koszyku z bateriami. To znak dla innych ludzi na szlaku oraz ratownikw udzielaj?cych pomocy mwi Cyprian Lemiech, ekspert ds. o?wietlenia przeno?nego w firmie Mactronic. Podobn? rol? mog? spe?nia? specjalne dyski sygnalizacyjne, te jednak nie poprawi? komfortu widzenia noc? a jedynie pomog? w okre?leniu pozycji turysty. Oczywi?cie to, jaki sprz?t zabieramy jesieni? w tras?, powinno by? uzale?nione od przewidywanego czasu podr?y. G?wnie z uwagi na szybko zapadaj?ce wieczory. Dlatego najlepszym wyborem b?d? lampki, ale te? inne urz?dzenia elektroniczne, zasilane bateryjnie. Powd jest prosty. Zapasowe baterie wystarczy w?o?y? do kieszeni i wymieni? w dowolnym momencie. Akumulator ci??ko na?adowa? na szlaku, a nawet je?eli dysponujemy bankiem energii, to taki proces trwa przez jaki? czas wyja?nia ekspert firmy Mactronic. Cyprian Lemiech dodaje, ?e nale?y pami?ta? rwnie? o takiej ewentualno?ci, jak brak energii w schronisku (oraz nocowaniu w namiocie, wtedy przydaje si? tzw. kempingwka"), a ?rd?a ?wiat?a dobiera? tak, by oferowa?y np. mocne ?wiat?o bia?e do o?wietlania drogi i dodatkowe w temperaturze barwowej ciep?ej u?atwia wykonywanie drobnych czynno?ci i nie powoduje zjawiska powidoku. Chodz?c po wy?szych partiach gr warto te? zabra? ze sob? raki, koc termiczny i r?kawiczki. D?ugie w?drwki u?atwi? popularne ostatnio kije trekkingowe.

Jak si? zachowa??

Oczywi?cie sam ekwipunek nie wystarczy, by po grach podr?owa? bezpiecznie. Wa?ne jest mierzenie si? na zamiary wiele osb potrzebuje interwencji ratowniczej tylko dlatego, ?e zabrak?o im si? na dalsz? w?drwk?. Nale?y te? dok?adnie obserwowa? przebieg szlaku i nie wychodzi? poza wytyczone ?cie?ki. Jesieni? problemem mo?e by? mniejsza przejrzysto?? powietrza. W razie zgubienia najwa?niejszy jest spokj i opanowanie poinformowanie odpowiednich s?u?b oraz unikanie prb w?drwki w dowolnym kierunku.

Komisja Turystyki Grskiej Zarz?du G?wnego PTTK radzi:

 • Przed wyruszeniem w gry oce? swoje do?wiadczenie i kondycj?
 • Przygotuj wcze?niej plan wycieczki
 • We? pod uwag? zmiany pogody. Zabierz odzie? chroni?c? przed zimnem i wilgoci?
 • Informacj? o celu podr?y i planowanym terminie powrotu pozostaw w domu, schronisku, u znajomych
 • Tempo marszu dostosuj do mo?liwo?ci najmniej sprawnego uczestnika wycieczki
 • Nie zbaczaj ze szlaku
 • Nie str?caj kamieni
 • Je?eli potrzebujesz, zawr? ze szlaku
 • Szanuj przyrod? i porz?dek w grach
 • W razie wypadku, zachowaj spokj
 
Strona 1 z 60
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu