Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Kultura Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Kultura

KulturaCK Ruczaj zaprasza...

Email Drukuj
Wiosenny Koncert Kameralny
Ju? po raz szsty b?dziemy wita? wiosn? na Ruczaju w akompaniamencie znakomitej muzyki.

W programie koncertu wiosenne impresje mi?osne znanych kompozytorw, m.in.: A.Vivaldiego, E.Griega, P. Czajkowskiego, N. Rymskiego-Korsakowa, F.Chopina, J. Maklakiewicza, J.Galla, S. Moniuszki.

Wykonanie:
Maciej Michalik - baryton
Emilia Bernacka fortepian
Renata Guzik flet i flet piccolo

22 marca (niedziela) 2015 r., godz. 19:00
Centrum Kultury "Ruczaj" ul. S. Rostworowskiego 13

Bilety w cenie 10 z? (doro?li), 5 z? (uczniowie, studenci) do nabycia w biurze CK "Ruczaj" od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 13:00-21:00 lub na 2 godziny przed koncertem.

Kinematograf Historii: film "Burza w okr?gu krakowskim"
Projekcja filmu nt. historii IV batalionu 1. pu?ku strzelcw podhala?skich AK.
Ponadto spotkanie dr. Dawidem Golikiem, historykiem, pracownikiem IPN oraz prezentacja ksi??ki pt. Partyzanci Lamparta.

Spotkanie w ramach cyklu Kinematograf Historii.

19 marca (czwartek), godz. 18:45
Wst?p wolny!

Wi?cej informacji na www.ckruczaj.pl.
 

Spektakl charytatywny

Email Drukuj

16 marca o godzinie 19.00 b?dzie mia? miejsce w Teatrze Praska 52 wyj?tkowy spektakl...

Patryk K. Krzysztof Grabowski - Spektakl charytatywny

RMF MAXXX zaprasza na imprez? charytatywn?, z ktrej dochd przeznaczony b?dzie na rehabilitacj? kolegi z radiowej ekipy RMF MAXXX - Marka Zieli?skiego. U Marka zdiagnozowano nowotwr rdzenia kr?gowego. Po operacji pozosta? niedow?ad ko?czyn dolnych. Trwa intensywna rehabilitacja, by przewrci? Marka do pe?nej sprawno?ci. Kole?anki i koledzy Marka chc? mu pomc, dostarczaj?c przy tym s?uchaczom RMF MAXXX i widowni, ktra pojawi si? w Teatrze Praska 52 artystycznych wra?e? na wysokim poziomie.

Krtki opis spektaklu:

Patryk K. to uteatralizowana wersja coraz bardziej popularnego w Polsce "stand-up comedy". Polska jest pi?karsk? pot?g? ?wiata, a papie? zawsze jest Polakiem.... To prba wytyczenia i zatarcia granicy mi?dzy tym, co ?mieszne a tym, co tragiczne. B?ahe a powa?ne. Istotne a nieistotne. Wszystko to przykryte opowie?ci? Patryka, ktry bez skr?powania mwi o sobie, o swojej rodzinie, swoim ?yciu seksualnym b?d? jego braku. To autobiograficzna opowie?? z pozoru normalnego cz?owieka, w ktrej rodzi si? czy te? ods?ania dewiant.
Grabowski zbudowa? swj spektakl Patryk K. z fragmentw trzech powie?ci Jerzego Pilcha - i zrobi? to, a nast?pnie zagra?, znakomicie. Spowied? zakompleksionego, neurotycznego, st?amszonego przez ojca m?odego m??czyzny, ktry nie potrafi odnale?? si? ani w ??ku kobiety ani poza nim, znalaz?a te? uznanie u widzw, ktrzy Grabowskiego oklaskiwali najd?u?ej. Mariusz Urbanek, Podwjny jubileusz, Odra, stycze? 2012

Patryk K. to cz?owiek, ktrego widz lubi. Dlaczego? Mwi zabawnie, opowiada barwnie, odpowiednio moduluje g?os, dobrze wygl?da. I jeszcze przed spektaklem brata si? z widowni?. Ale nie tylko, dlatego. Lubimy go g?wnie przez to, ?e mu si? nie udaje. W ?yciu mu nie wychodzi. Ot, taki nard. ?atwiej takiej osobie wsp?czu?. ?atwiej czu? si? od niej lepszym.() Grabowski za spraw? Patryka przekazuje du?o prawdy o m??czyznach.
Prawdy niewygodnej, jednak w wielu przypadkach znajduj?cej odbicie w ?yciu.
Urszula Krutul Teatralny portret rodz?cego si? dewianta, Kurier Poranny, 29.02.2012

Spektakl Krzysztofa Grabowskiego, Patryk K.

scenariusz: Krzysztof Grabowski wg Jerzego Pilcha re?yser: Krzysztof Grabowski konsultacja re?yserska: Andrzej Szubski
czas trwania: 1 h

Krzysztof Grabowski to aktor Teatru im. ?eromskiego w Kielcach, absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie (Filia we Wroc?awiu). Laureat festiwali teatrw jednego aktora.

Nagrody:
I miejsce na Oglnopolskim Festiwalu Teatrw Jednego Aktora, Wroc?aw.
II Nagroda, Mi?dzynarodowy Festiwal Teatrw Jednego Aktora, Moskwa, Rosja.
Nagroda Kapitu?y Publiczno?ci, Festiwal Festiwali Teatrw Jednego Aktora, Toru? 2010

Po spektaklu odb?dzie si? licytacja, prowadzona przez dziennikarzy RMF MAXXX: Krzysztofa Chwali?skiego i Marka Rusinka.

Bilety: 20 PLN
---------------------

Anna Ostafin
Opiekun Medialny TP52
www.facebook.pl/praska52
www.teatrpraska52.pl

 

Dzie? Kobiet w CK Ruczaj

Email Drukuj
W czwartek, 5 marca, z okazji Dnia Kobiet CK Ruczaj zaprasza na "Kiermasz kobiecych przyjemno?ci". W tym roku na Panie czeka sporo atrakcji, m.in. prelekcje nt. kosmetykw naturalnych i zdrowego od?ywiania, dermokonsultacje, degustacje, pyszny pocz?stunek oraz zabawa fantowa.

Termin: 5 marca (czwartek), godz. 18:30-21:00
Wst?p wolny!

Więcej…
 

I TY ZOSTA? POGROMC? BAZGRO?W!

Email Drukuj

foto: INFO Krakw 24

Od wielu lat Krakw okaleczany jest wulgarnymi rysunkami i tekstami, umieszczanymi na elewacjach budynkw. Dzielnica VIII D?bniki te? nie jest wolna od bohomazw. W masie napisw znajduj? si? zarwno zwyk?e bazgro?y jak i has?a wzywaj?ce do nienawi?ci. Krakowska grupa Pogromcw Bazgro?w postanowi?a stawi? opr dzia?aniom pospolitych wandali i barbarzy?cw niszcz?cych w ten sposb Krakw.

Pogromcy Bazgro?w to koalicja ludzi dobrej woli: przyjaci?, s?siadw, artystw, a tak?e urz?dnikw i pracownikw miejskich jednostek. Celem Pogromcw Bazgro?w jest ograniczanie gro?nego i szkodliwego spo?ecznie zjawiska niszczenia Krakowa bazgro?ami. W ramach akcji, Pogromcy Bazgro?w prowadz? (mi?dzy innymi w szko?ach) zbirki farb, ktre zosta?y mieszka?com po remontach. Farby te wykorzystywane s? p?niej podczas organizowanych przez Pogromcw Bazgro?w akcji zamalowywania bohomazw oraz rozdawane s? osobom, ktrych nie sta? na usuni?cie bazgro?w z elewacji ich budynku. Do zamalowywania bohomazw zapraszani s? mieszka?cy zaatakowanych sprejami osiedli oraz wolontariusze. Dodatkowo Pogromcy Bazgro?w poszukuj? sponsorw i ofiarodawcw farb do bie??cego zamalowywania bohomazw. W ubieg?ym roku Pogromcy Bazgro?w odwiedzili Dzielnic? IV Pr?dnik Bia?y, wraz z mieszka?cami przeprowadzili akcje zamalowywania bazgro?w na krakowskich Azorach.

Pogromcy Bazgro?w wsp?pracuj? tak?e z artystami przy tworzeniu murali. W ten sposb na elewacji przychodni zdrowia, przy ul. Pacho?skiego 12 w Krakowie powsta? mural, pod ktrym znikn??y bazgro?y i wulgaryzmy. Wykonanie muralu stanowi?o element pikniku s?siedzkiego, z udzia?em Pogromcw Bazgro?w, artystw z Uniwersytetu Pedagogicznego, Rady i Zarz?du Dzielnicy IV Pr?dnik Bia?y i mieszka?cw Dzielnicy, a tak?e radnych Dzielnicy VIII D?bniki, MPO, Stra?y Miejskiej i Policji.

Akcje Pogromcw Bazgro?w budz? powszechne zainteresowanie nie tylko mieszka?cw Miasta, ale tak?e mediw oraz wsparcie w?adz Krakowa. W dniu 8 pa?dziernika 2014 r., na wniosek Pogromcw Bazgro?w, Rada Miasta Krakowa podj??a jednog?o?nie rezolucj? w sprawie zmiany przepisw prawa w zakresie umo?liwiaj?cym skuteczne ?ciganie i karanie chuliganw. Rezolucja trafi?a do Pos?w, Senatorw, rz?du Rzeczypospolitej Polskiej i polskich miast metropolitalnych. Obecnie Pogromcy Bazgro?w przyst?puj? do tworzenia koalicji ma?opolskich politykw, aby w ten sposb przyspieszy? prace nad zmian? przepisw. Pogromcy Bazgro?w licz? na to, ?e efektem tych zmian b?dzie obni?enie poczucia bezkarno?ci wandali niszcz?cych przestrze? publiczn?. Pogromcy Bazgro?w wyst?pili tak?e do wszystkich krakowskich Dzielnic w sprawie powo?ania ruchu na rzecz ochrony Miasta przed bohomazami.
W roku 2015 projekt Pogromcw Bazgro?w, na kwot? 400 tys. z?, dzi?ki g?osom mieszka?cw Krakowa, b?dzie realizowany w ramach krakowskiego Bud?etu Obywatelskiego. Powo?ana ma by? grupy szybkiego reagowania, ktra b?dzie zamalowywa? bohomazy na budynkach gminnych, w szczeglno?ci placwek o?wiatowych i kulturalnych.


Szanowni Mieszka?cy Dzielnicy VIII D?bniki!!!

Wst?pcie w szeregi Pogromcw Bazgro?w, bierzcie udzia? w organizowanych zbirkach farb i piknikach s?siedzkich. Zg?aszajcie akty wandalizmu Stra?y Miejskiej (tel. 986) i Policji (tel. 997). Domagajcie si? od administracji budynkw, w ktrych mieszkacie, aby na bie??co zamalowywali bazgro?y. Wsplnie dzia?ajmy na rzecz przywrceniu Miastu estetycznego, przyjaznego wygl?du.
I TY ZOSTA? POGROMC? BAZGRO?W!!!
Wi?cej informacji na temat Pogromcw Bazgro?w mo?na znale?? na stronie internetowej:: pogromcybazgrolow.com, s? te? obecni na faceboooku.
Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 507 096 893 Anna Dunajska, strona internetowa: pogromcybazgrolow.com

informacja prasowa

 

Kiermasz wielkanocny "Dworek z jajem!"

Email Drukuj

Kramy, gwar i barwne r?kodzie?o. W Dworku Bia?opr?dnickim ponownie zagoszcz? targi wielkanocne Dworek z jajem! Ju? dzi? zapraszamy Was na niedziel?, 22 marca.

Pocz?wszy od godziny 11:00 plener Dworku Bia?opr?dnickiego nale?e? b?dzie do wystawcw prezentuj?cych przepi?kne wyroby r?kodzielnikw, rzemie?lnikw i twrcw ludowych. Pojawi? si? stroiki wielkanocne, koszyki, ?wieczki, pisanki, obrusy ?wi?teczne, wyroby regionalne
Targom towarzyszy? b?d? dodatkowe atrakcje. Jakie? Dowiecie si? wkrtce!

Poka? swoje wyroby!
Wszystkich wystawcw, ktrzy chcieliby wzi?? udzia? w kiermaszu w Dworku Bia?opr?dnickim i zaprezentowa? swoje wyroby zapraszamy do kontaktu:
(12) 420 49 51, 602 747 058 Dorota Trembecka
(12) 420 49 52, 883 434 450 - Klaudia Krupa
oraz drog? mailow?: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

/informacja prasowa/

Centrum Kultury Dworek Bia?opr?dnicki

 
Strona 9 z 121
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu