Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Kultura Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Kultura

KulturaPodwawelski Klub Seniora w Gimnazjum 21

Email Drukuj

BUD?ET OBYWATELSKI 2015 (projekt dzielnicowy nr 1)

Osiedle Podwawelskie powsta?o w latach 70-tych XX wieku. Du?? grup? osb zamieszkuj?cych osiedle oraz osiedla przyleg?e jak Stare D?bniki, Ruczaj stanowi? seniorzy. Nie ma miejsca na terenie osiedla w ktrym mogliby si? spotka?, porozmawia?, wsplnie sp?dzi? wolny czas i zyska? nowe umiej?tno?ci.

Podwawelski Klub Seniora b?dzie miejscem:

- spotka? integruj?cych lokalna spo?eczno??
- ??cz?cym pokolenia, daj?cym mo?liwo?? wymiany wiedzy i do?wiadczenia
- rozwijania zainteresowa? i pasji
- likwidacji wykluczenia cyfrowego poprzez prowadzone bezp?atne kursy komputerowe
- podnoszenia swoich umiej?tno?ci z zakresu obs?ugi komputera (zaj?cia indywidualne i grupowe)
- poznania nowych ludzi, spotka? ze specjalistami z r?nych dziedzin (medycyny, profilaktyki, porad prawnych, finansw, itp.)
- mi?ego i aktywnego sp?dzania wolnego czasu (gimnastyka dla seniorw, TANIE BILETY DO KINA i TEATRU, spacery przyrodnicze i krajoznawcze)
- gry w szachy i bryd?a

Uruchomienie Podwawelskiego Klubu Seniora spowoduje rwnie? otwarcie si? spo?eczno?ci szkolnej na potrzeby i oczekiwania mieszka?cw osiedla, pozwoli tak?e pokaza? pozytywn? stron? i prac? wychowawcz? Gimnazjum nr 21 w Krakowie. Najlepszego Gimnazjum nie tylko w Dzielnicy VIII - D?bniki ale rwnie? na ca?ym Podgrzu!

Projektem zostan? obj?ci seniorzy z Dzielnicy VIII (g?wnie z os. Podwawelskiego, Starych D?bnik i Ruczaju).

Zaj?cia prowadzone przez do?wiadczonych nauczycieli m.in. z zakresu obs?ugi komputera maj? na celu przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w?rd osb starszych. Spotkania z m?odzie?? b?d? okazj? do wspomnie?, wymiany do?wiadcze?, wykorzystania szkolnej np. informatycznej wiedzy gimnazjalistw oraz integracji mi?dzypokoleniowej. Z sali komputerowej b?d? wsplnie korzystali seniorzy (po po?udniu) i m?odzie? (w czasie zaj?? szkolnych) z Gimnazjum nr 21. Pozwoli to zrozumie? seniorom jak s? wa?ni i potrzebni w lokalnym ?rodowisku.

 

Zbirka FARB

Email Drukuj

 

O WI?LE, B??DACH I JAPONII W EMPIKU

Email Drukuj

Autor ksi??ki o Wi?lakach - Mateusz Miga, oni sami w osobach Andrzeja Iwana i Grzegorza Kaliciaka. Oprcz tego Paulina M?ynarska i Piotr Milewski. Oto go?cie literackich spotka? zaproszeni do Bonarki przez salon Empik w pierwszej po?owie maja.

Majowe spotkania z czytelnikami w Empiku w Bonarce rozpoczn? si? wizyt? Piotra Milewskiego (?roda, 6 maja, godz. 18:00).

Autor Dziennikw japo?skich opowie o samotnym poznawaniu Kraju Kwitn?cej Wi?ni - bez planu, pieni?dzy, je?d??c autostopem i ?pi?c pod go?ym niebem. Dzienniki japo?skie to zapis zdarze? czy spotka?, ale tak?e opowie?? o podr?owaniu jako takim; o jego filozofii i sensie, a tak?e pi?tnie, jakie odciska na ?wiadomo?ci w?drowca. To kolejna ksi??ka autora "Transsyberyjskiej.

We wtorek (12 maja, godz. 18:00) w Empiku pojawi si? Paulina M?ynarska.

Jej Poradnik. Na b??dach! to opowie?? o trudnej sztuce b??dzenia. O codziennych ?zach i ?miechu. O pu?apkach macierzy?stwa. O samotno?ci i t?sknocie silnej kobiety za silnym m??czyzn?. O udanych i nieudanych podr?ach, o wypl?tywaniu si? z toksycznych zwi?zkw i... o mi?o?ci, ktra pojawia si? w najmniej oczekiwanym momencie. W kilkunastu historiach Paulina M?ynarska opowiada o swoich najwi?kszych ?yciowych burzach i przeja?nieniach, ktre po nich przychodz?, daj?c przy tym gar?? przyjacielskich rad, a czasem lekkiego prztyczka w nos. Wszystko po to, by zarazi? swoim optymizmem i apetytem na ?ycie.

Trzecie z rekomendowanych spotka?, zaplanowane na czwartek, 14 maja, o godz. 18:00, ma tematyk? pi?karsk? za spraw? Mateusza Migi - autora ksi??ki o Wi?le Krakw. Go??mi specjalnymi tego spotkania b?d? byli pi?karze Wis?y: Andrzej Iwan (rwnie? cz?onek sztabu szkoleniowego) oraz Grzegorz Kaliciak.

Ksi??ka Wis?a Krakw. Sen o pot?dze to kulisy zarwno najwi?kszych sukcesw jak i okoliczno?ci wy-darze?, o ktrych przy Reymonta najch?tniej by zapomniano.


informacja prasowa: BONARKA CITY CENTER

 

Krakw na planszy gry Monopoly!

Email Drukuj

Krakw zosta? uhonorowany i wybrany jako jedyne miasto w Polsce, ktre otrzyma w?asn? miejsk? edycj? podczas 80-tych urodzin Monopoly. Tym samym Miasto Krlw Polskich do??czy do elitarnego grona kilkuset miast na ca?ym ?wiecie, w tym m.in. Nowego Jorku i Sydney. Z tej okazji ju? 5-go maja na krakowskim rynku, tu? obok Ratusza, odb?dzie si? specjalne wydarzenie, podczas ktrego mieszka?cy miasta zostan? poinformowani o tym wyj?tkowym wyr?nieniu!

Monopoly to kultowa i jedna z najbardziej popularnych gier na ca?ym ?wiecie. ?wiadcz? o tym liczby, ktre potwierdzaj?, ?e gra przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Ju? 5-go maja Pan Monopoly przyb?dzie do Krakowa, aby og?osi? mieszka?com wyj?tkow? wiadomo??! Krakw zosta? wybrany jako jedyne miasto w Polsce, ktre otrzyma w?asn? plansz? w miejskiej edycji podczas 80-tych urodzin Monopoly! Plansza b?dzie powstawa?a w najbli?szych tygodniach. Najbardziej charakterystyczne i wyj?tkowe miejsca zwi?zane z miastem znajd? si? w edycji Monopoly Krakw, ktra swoj? premier? b?dzie mia?a ju? w listopadzie! Jest to niesamowite wyr?nienie dla Krakowa, o ktrym dzi?ki Monopoly us?ysz? ludzie na ca?ym ?wiecie. Inicjatyw? promocji wspiera Urz?d Miasta Krakowa.

O ca?ym przedsi?wzi?ciu mieszka?cy miasta zostan? poinformowani ju? w najbli?szy wtorek 5-go maja na krakowskim rynku. Startujemy o godzinie 10:30 tu? obok Ratusza. Aby uczci? t? wyj?tkow? inicjatyw? zosta?o przygotowane specjalne wydarzenie, w ktrym udzia? b?d? mogli wzi?? wszyscy krakowianie.

Więcej…
 

10 maja w Sidzinie

Email Drukuj

Kiermasz prac artystw nieprofesjonalnych

Wzorem lat ubieg?ych, 10 maja w godzinach od 9.00 do 18.00 w Centrum Sportu i Kultury Sidzina przy ulicy Dzia?owskiego 1 odb?dzie si? Wystawa i Kiermasz Prac Artystw Nieprofesjonalnych Dzielnicy VIII D?bniki. Organizator zaprasza doros?ych, m?odzie? i dzieci do wystawiania swoich prac z zakresu malarstwa, rysunku, rze?by, ceramiki, bi?uterii i innego r?kodzie?a artystycznego.
Organizator: Centrum Sportu i Kultury Sidzina, ul. Dzia?owskiego 1, tel. 12 255-41-50, 533 535 555, 533 535 557.

Wi?cej na: www. csksidzina-krakow.pl.

?rd?o: KROPKA

 
Strona 5 z 121
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu