Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Kultura Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Kultura

KulturaWielka zbirka pami?tek dla Muzeum Historii Polski

Email Drukuj

Wielka zbirka pami?tek dla Muzeum Historii Polski

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

"Ma?e Wielkie Historie pod takim has?em Muzeum Historii Polski rozpoczyna spo?eczn? akcj? zbierania pami?tek historycznych. Zbirka zainaugurowana zostanie w Noc Muzew 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana b?dzie w nast?pnych miesi?cach, a jej podsumowanie nast?pi w ?wi?to Niepodleg?o?ci.

Celem zbirki jest pozyskanie muzealiw do kolekcji Muzeum Historii Polski. Organizatorzy oczekuj? na najrozmaitsze obiekty o warto?ciach historycznych, tak?e zwi?zane z osobistymi losami darczy?cw. Szczeglne znaczenie podkre?laj? maj? przedmioty zwi?zane z polsk? drog? do Niepodleg?o?ci zarwno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest rwnie? przedmiotami codziennego u?ytku, fotografiami, pocztwkami, dokumentami, listami i pami?tnikami, pras? a tak?e elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposa?enia wojskowego, zabytkowymi urz?dzeniami oraz wyrobami rzemie?lniczymi i artystycznymi ?wiadcz?cymi o historii polskiej kultury, przemianach spo?ecznych i gospodarczych.

Pami?tki wejd? w sk?ad tworz?cej si? kolekcji Muzeum Historii Polski. Cz??? ofiarowanych przedmiotw trafi na wystaw? sta?? Muzeum, a wszystkie inne dary zostan? nale?ycie zabezpieczone z my?l? o badaczach przesz?o?ci i przysz?ych wystawach czasowych.

Podczas zbirki darczy?cy otrzymaj? pami?tkowe certyfikaty. Akcja Ma?e Wielkie Historie zako?czy si? specjalnym Dniem Darczy?cy w ?wi?to Niepodleg?o?ci 11 listopada, podczas ktrego zorganizowana zostanie mi?dzy innymi wystawa podarowanych pami?tek.

Zbirka Ma?e Wielkie Historie zostanie zainaugurowana w Krakowie (13/14 maja, Mi?dzynarodowe Centrum Kultury), Warszawie (14/15 maja, Galeria Kordegarda), Wroc?awiu (14/15 maja, Muzeum Pana Tadeusza), Katowicach (14/15 maja, Muzeum ?l?skie), ?odzi (14/15 maja, Muzeum Miasta ?odzi), Gda?sku (21/22 maja, Narodowe Muzeum Morskie), Poznaniu (21/22 maja, Biblioteka Raczy?skich).

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pami?tek mog? zg?asza? si? osobi?cie, telefonicznie, b?d? mailowo.

Prosimy kontaktowa? si? z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczeg?y oraz regulamin zbirki Ma?e Wielkie Historie dost?pne s? na stronie Muzeum Historii Polski www.muzhp.pl.

Patroni medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa.

 

V Edycji Konkursu Graffiti "semka w sprayu"

Email Drukuj

INFORMACJA PRASOWA

Rada Dzielnicy VIII - D?bniki zaprasza artystw street art'u do udzia?u w V Edycji Konkursu Graffiti "semka w sprayu".

Tym razem do pomalowania jest powierzchnia Domu Kultury w Skotnikach, a temat nawi?zuje do specyfiki dzia?alno?ci instytucji: " Z kultur? za pan brat"

W ramach konkursu og?oszony jest konkurs dodatkowy skierowany szczeglnie do m?odzie?y. Rada Dzielnicy organizuje przedsi?wzi?cie przy wsp?pracy z Domem Kultury " Podgrze", Stra?? Miejsk?, Zarz?dem Budynkw Komunalnych, Pogromcami Bazgro?w.
Informacje oraz regulamin konkursu na stronie Rady Dzielnicy VIII D?bniki.

Urszula Twardzik

 

Pomnik Armii Krajowej w Krakowie powstanie!

Email Drukuj

Informacja prasowa

Polacy potrafi? uzbierali pieni?dze na pomnik AK

To ju? pewne pomnik Armii Krajowej w Krakowie powstanie! Zako?czy?a si? zbirka crowdfundingowa, dzi?ki ktrej w 63 dni uzbierano ponad 363 tys. z?. Ods?oni?cie Wst?gi pami?ci planowane jest na 3 maja 2017 roku. Oryginalny projekt pomnika zadzia?a? na wyobra?ni? darczy?cw do tego stopnia, ?e na portalu crowdfundingowym PolakPotrafi.pl pad? rekord. Uzbierano przesz?o 363 tys. z?.

- Sukces zbirki pokazuje, ?e koncepcja upami?tnienia Armii Krajowej w formie otwartego, nowoczesnego pomnika u stp Wawelu ma wielu zwolennikw. Jestem przekonany, ?e ta forma b?dzie przemawia?a rwnie? do przysz?ych pokole? i przypomina?a im o roli AK mwi Alexander Smaga, projektant pomnika.
W zbirk? funduszy zaanga?owa?o si? ponad 1,5 tys. osb. Rekordzista podarowa? 100 tys. z?. Imiona i nazwiska tych, ktrzy wp?acili przynajmniej 100 z?, zostan? wygrawerowane na tablicy pami?tkowej w Ogrodzie Pami?ci Narodowej, ktry zgodnie z projektem otoczy pomnik.
Pomys?odawc? pomnika jest ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej. Inicjatorami zbirki na portalu crowdfundingowym polakpotraf.pl s? Fundacja Wst?ga Pami?ci oraz krakowski komitet obywatelski popieramAK.pl.

Pomnik to wspania?y pomys? na upami?tnienie Armii Krajowej i warto?ci, o ktre walczyli jej ?o?nierze. Jeste?my dumni, ?e mogli?my sta? si? cz??ci? tego projektu. Zawsze ch?tnie wspieramy tego typu inicjatywy mwi Wojciech Setny, prezes Surge Polonia, marki odzie?y patriotycznej, ktora wspiera projekt i jest oficjalnym partnerem ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej.
Pomnik przybierze kszta?t wst?gi odtwarzaj?cej granice II Rzeczpospolitej z 1939 roku. Wewn?trz znajdzie si? miejsce dla spotka?, uroczysto?ci i innych wydarze? zwi?zanych z Armi? Krajow?.

Rozpocz?cie prac budowlanych planowane jest na sierpie? 2016 roku, tu? po ?wiatowych Dniach M?odzie?y. Zgodnie z planem, pomnik zostanie ods?oni?ty 3 maja 2017 roku.

 

Czwartki do CK Ruczaj

Email Drukuj

W programie Salonik dziennikarski, z nowym gospodarzem, ktrym zosta? p. Dobros?aw Rodziewicz. Go?ciem Saloniku b?dzie Roman Graczyk, politolog, dziennikarz i publicysta, autor ksi??ek, m.in. Tropem SB. Jak czyta? teczki". "Czy te teczki mog? k?ama? Prawda i mity o tajnych wsp?pracownikach i tajnych dokumentach SB."
7 kwietnia, godz. 18:30

W kolejny czwartek, 14 kwietnia, biograficzny film o niezwyk?ej kobiecie generale El?biecie Zawackiej, kurierze AK, awansowanej na stopie? genera?a brygady, profesorze nauk humanistycznych. Po filmie spotkanie z Katarzyn? Minczykowsk?, autork? ksi??ki Cichociemna. Genera? El?bieta Zawacka "Zo" oraz wiceprezes Fundacji Genera? El?biety Zawackiej.

?rd?o: ckruczaj.pl

 

HULAJ DUSZA, BONARKA ROBI POKAZY

Email Drukuj

Modna wiosna w wydaniu krakowskiej Bonarki ma folkow? opraw?. Pos?u?? si? ni? znani prowadz?cy gospodarze weekendowego show modowego: Karlina Malinowska, Dawid Woli?ski, Olivier Janiak, a nade wszystko Ma?gorzata Ko?uchowska, ambasadorka centrum. Pokazy mody ju? w dniach 19-20 marca.
Odb?d? si? one pod has?em Hulaj dusza!, co jest odwo?aniem do sztuki inspirowanej malarstwem Zofii Stryje?skiej oraz folklorem. Pokazy wpisz? si? tym samym w styl zainaugurowanej niedawno nowej kampanii reklamowej Bonarki, nawi?zuj?cej do artystycznego oblicza Krakowa.
Prezentacje najnowszych kolekcji kilkudziesi?ciu obecnych w Bonarce marek modowych rozpoczn? si? w sobot? oko?o godz. 13:00. Tego dnia w ?wiat aktualnej mody wprowadz? go?ci Bonarki Karolina Malinowska modelka, prezenterka telewizyjna, ale przede wszystkim znawczyni najnowszych trendw; oraz Dawid Woli?ski jeden z najbardziej znanych polskich projektantw, ktrego projekty s? uwa?ane za synonim luksusu i wyrafinowania.
Do godziny 19:00 scen? opanuj? profesjonalni modele i modelki, ktrzy zaprezentuj? kilkaset zestaww strojw w r?nych stylach: sportowym, casual, office, a tak?e wieczorowo-wizytowym. Dope?nieniem b?d? pokazy mody dzieci?cej.
W podobnym stylu przebiega? b?d? pokazy w niedziel?. Tego dnia w roli prezenterw wyst?pi? Ma?gorzata Ko?uchowska i Olivier Janiak. Ambasadorka Bonarki to ikona mody, uwa?ana powszechnie za jedn? z najlepiej ubranych Polek. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna kochana przez publiczno??. Ju? pi?ty raz z rz?du jest twarz? naszego centrum. Olivier Janiak popularny i ceniony prezenter telewizyjny, uchodzi za jednego z najlepiej ubranych Polakw.
Z okazji pokazw mody klienci centrum b?d? mogli ponadto skorzysta? ze specjalnych promocji przygotowanych przez sklepy, a tak?e wzi?? udzia? w konkursach z nagrodami prowadzonych ze sceny.

BONARKA CITY CENTER

informacja prasowa

 
Strona 1 z 121
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu