Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaPokaz eksperymentw fizycznych w CK RUCZAJ

Email Drukuj

Pokaz eksperymentw fizycznych
To nie magia! To nauka! Ciek?y azot i lewituj?ce nadprzewodniki, ?o?e fakira i ferrofluid, czyli p?yn przyci?gany przez magnes Fizyka bez skomplikowanych wzorw i rwna?!

Zapraszamy na niezwyk?y pokaz do?wiadcze? fizycznych "Z fizyk? za pan brat" organizowany przez Centrum Kultury "Ruczaj" w ramach warsztatw przyrodniczych "Szkie?ko i oko".

TERMIN: 5 listopada 2014 r.

GODZINY POKAZW:
15:50-16:40 (m?odzie? od 12 lat)
16:50-17:40 (dzieci 5-7 lat)
17:50-18:40 (dzieci 8-12 lat)

W pokazach mog? uczestniczy? rwnie? doro?li. Cena biletu - 20 z?.

Wi?cej informacji na www.ckruczaj.pl.

Zapisy w biurze CK "Ruczaj" od pn-pt w godz. 13:00-21:00, tel. 12 266 09 73, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

PODGRSKI OLD SCHOOL RODZINNE WARSZTATY W BONARCE

Email Drukuj

Temat sobotnich zaj??: witamy w szkole! Ale spokojnie najbli?sze warsztaty w Bonarce nie b?d? mia?y nic wsplnego z nudnymi lekcjami. Dzieci wraz z rodzicami poznaj? fascynuj?ce historie 132-letniego budynku przy ul. Sokolskiej 13 i cofn? si? w czasie, by przekona? si?, jak kiedy? wygl?da?a nauka.
Na uczestnikw czeka? b?dzie bogaty plan lekcji. Pierwszy dzwonek zabrzmi o 12.00, a druga tura rozpocznie si? o 15.30. Najpierw trzeba b?dzie si?gn?? po pira i skoroszyty, a nast?pnie z wielk? staranno?ci? kre?li? litery zgodnie z zasadami kaligrafii. P?niej przyjdzie czas na rachowanie na liczydle. Czy na pewno tak bardzo ust?puje ono kalkulatorowi? Po wysi?ku intelektualnym pora na relaks ten zapewni? zaj?cia manualne na warsztatach plastycznych w stylu ZPT z lat 70. oraz 80. Ostatnim wyzwaniem dla uczniw b?dzie tworzenie drzewa genealogicznego w?asnej rodziny.
Podczas warsztatw serwowane b?d? zbierane przez kilkadziesi?t lat niezwyk?e historie o pi?knym ceglanym budynku przy Sokolskiej, ktry do lat 70. funkcjonowa? jako szko?a: najpierw wy??cznie m?ska, potem koedukacyjna. B?dzie wi?c okazja, by poszerzy? sw? wiedz? o kolejnym wa?nym punkcie z pod-grskiej mapy zabytkw i atrakcji.
Warsztaty jak zwykle poprowadz? animatorki z Domu Kultury Podgrze, maj?ce ogrom pomys?w na zaktywizowanie dzieci oraz przekazanie im po?ytecznych ciekawostek w jak najbardziej przyst?pnej formie. Mwi?c krtko, najbli?sze zaj?cia b?d? najdoskonalszym wcieleniem idei bawi?c uczy? w ?ycie.
Rodzinne warsztaty odb?d? si? 11 pa?dziernika na placu przy salonie Empik. Po zabawie w starej szkole warto wybra? si? jeszcze do Palmiarni, gdzie znajduje si? wystawa po?wi?cona Janinie Turek - mieszkaj?cej przy ulicy Parkowej 6 krakowiance, ktra przez kilkadziesi?t lat swojego ?ycia wiernie opisywa?a otaczaj?c? j? rzeczywisto??. Stworzony przez ni? dziennik zosta? wpisany do ksi?gi rekordw Guinnessa jako najd?u?szy pami?tnik na ?wiecie.

BONARKA CITY CENTER
/informacja prasowa/

 

Krakowskie Dni Elektrorecyklingu.

Email Drukuj

8 pa?dziernika 2 grudnia 2014r.

Ju? we ?rod? rozpoczn? si? Krakowskie Dni Elektrorecyklingu.
Co prawda to ju? trzecia edycja Dni Elektrorecyklingu, jednak po raz pierwszy Akcja b?dzie mia?a miejsce tak?e w Krakowie. W 2014 roku bli?niacze imprezy odb?d? si? tak?e we Wroc?awiu i w Warszawie.

Sukces poprzednich edycji Akcji, w szczeglno?ci zaanga?owanie m?odzie?y oraz szerokie zainteresowanie mediw i mieszka?cw zmotywowa? Organizatorw do zorganizowania imprezy w Ma?opolsce. Celem Akcji Dni Elektrorecyklingu jest zmotywowanie Polakw do prowadzenia selektywnej zbirki i recyklingu zu?ytych urz?dze? elektrycznych i elektronicznych, a tak?e opakowa?. Nie ka?dy bowiem zdaje sobie spraw? ze szkodliwo?ci zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, gdy ten trafia na wysypisko lub, co gorsze, do lasu. W przypadku odpadw opakowaniowych, najwi?kszy problem stanowi ich ogromna obj?to??.
W elektro?mieciach znajduj? si? liczne toksyczne substancje (np. rt??, kadm, nikiel, o?w), ktre zagra?aj? zdrowiu, a nawet ?yciu ludzi i zwierz?t oraz mog? powodowa? zmiany klimatu i powi?kszanie si? dziury ozonowej (dzia?anie izopentanw oraz freonu). Natomiast przetworzone, staj? si? cennym surowcem wtrnym. Akcja ma sprzyja? zwi?kszeniu zbirki starego sprz?tu do oczekiwanych przez Uni? Europejsk? poziomw na mieszka?ca.
W ramach Akcji organizowane b?d? liczne dzia?ania informacyjne i edukacyjne, wszystkie wyj?tkowo atrakcyjne dla mieszka?cw i anga?uj?ce ich do dzia?ania.

Więcej…
 

Od 31 sierpnia odblaski obowi?zkowe !

Email Drukuj

Od 31 sierpnia ka?dy pieszy poruszaj?cy si? po zmroku drog? poza obszarem zabudowanym jest zobowi?zany u?ywa? elementw odblaskowychw sposb widoczny dla innych uczestnikw ruchu drogowego (art. 11 ust. 4a Prawo o ruchu drogowym).
Do tej pory przepis ten dotyczy? tylko osb do 15. roku ?ycia. Wyj?tek dotyczy tylko tych, ktrzy b?d? porusza? si? po drodze przeznaczonej wy??cznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwsze?stwo przed pojazdem. Niestosowanie si? do tego przepisu grozi mandatem karnym do 500 z?.
- Jak wynika z analizy stanu bezpiecze?stwa w ruchu drogowym pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego jest najbardziej nara?ony na niebezpiecze?stwo na drodze. Ze statystyk wynika, ze w ubieg?ym roku co druga osoba, ktra zgin??a w wypadkach na ma?opolskich drogach to pieszy.
Do wypadkw tych najcz??ciej dochodzi?o w miesi?cach od wrze?nia do grudnia w godzinach wieczornych, kiedy widoczno?? cz?owieka poruszaj?cego si? po drodze jest ograniczona. Pami?tajmy, noszenie elementw odblaskowych zwi?ksza bezpiecze?stwo pieszych na drodze mwi Grzegorz Hajto, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie.
(KP w Skawinie)

?rd?o:

 

7 pa?dziernika spotkanie dla seniorw

Email Drukuj

Nie jeste? sam wobec przemocy

Miejski O?rodek Pomocy spo?ecznej w Krakowie Filia Nr 5 ul. Praska 52 serdecznie zaprasza osoby powy?ej 60 roku ?ycia zamieszkuj?ce na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa na spotkanie SENIORZE, nie jeste? sam wobec przemocy, ktre odb?dzie si? 7 pa?dziernika br. w Klubie Sportowym PODWAWELSKI przy ul. Komandosw 21 (os. Podwawelskie), rozpocz?cie godz. 15.00
Celem spotkania jest wzrost wiedzy seniorw zamieszka?ych na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa w zakresie udzielanej pomocy instytucjonalnej w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie. Podczas spotkania pokrtce zaprezentowany zostanie Program przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy miejskiej Krakw na lata 2014-2020. Ponadto zostan? przedstawione kompetencje instytucji ?wiadcz?cych pomoc rodzinom z problemem przemocy. Informacje te zaprezentuj? przedstawiciele w/w instytucji b?d?cych cz?onkami Zespo?u ds. Dzia?a? Lokalnych Nr 6 Zespo?u interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie. Przewidziany jest tak?e pocz?stunek oraz wyst?p artystyczny.
(MOPS)

?rd?o: 
Strona 9 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu