Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Edukacja Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Edukacja

EdukacjaJu? nied?ugo w internecie

Email Drukuj

Portal Nasze szko?y

Nasze szko?y (www.naszeszkoly.krakow.pl) to innowacyjny portal internetowy, na ktrym prezentowane b?d? wszystkie krakowskie szko?y. Dzi?ki portalowi w jednym miejscu skupione zostan? kompleksowe informacje nie tylko dane liczbowe, takie jak wyniki z EWD, wyniki egzaminw, ale tak?e informacje o misji i wizji szko?y, czy te? jej mocnych stronach. Uruchomienie portalu dost?pnego publicznie, w ktrym szko?y w jednolity sposb prezentuj? swoje osi?gni?cia, pozwoli uczniom, rodzicom, i innym zainteresowanym zapoznawa? si? z wynikami i atutami szk?, a tak?e na bie??co ?ledzi?, co si? w nich dzieje. Otwarcie portalu Nasze szko?y przewidziane jest w po?owie maja.

?rd?o:

 

Warsztaty rysunku dla dzieci

Email Drukuj

Warsztaty rysunku dla dzieci ze Zbigniewem Stanis?awskim w Akademii Rodzinnej

17 maja 2015 roku (niedziela) zapraszamy na bezp?atne warsztaty rysunku, ktre w ramach Akademii Rodzinnej poprowadzi dla Pa?stwa wsp?twrca "Bolka i Lolka", animator, scenarzysta i rysownik Zbigniew Stanis?awski.

Co miesi?c w ramach Akademii Rodzinnej organizowane s? gry i zabawy, zaj?cia logopedyczne, warsztaty plastyczne, muzyczne oraz edukacyjne, spotkania z policjantami z Ma?opolskiego Ruchu Drogowego (w tym pierwsza pomoc). Rodzice mog? skorzysta? z porad specjalistw w tym: logopedw, terapeutw integracji sensorycznej, specjalistw w zakresie wczesnego rozwoju dziecka, specjalistw korekcji wad postawy, rehabilitantw, psychologw i pedagogw oraz prawnikw.

Zapisw na najbli?sze warsztaty mo?na dokonywa? do 15 maja br. osobi?cie w siedzibie Instytutu oraz pod numerem tel.: 12 422 03 44 od pn pt w godz. 8:00-14:00 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warsztaty odbywaj? si? w siedzibie Instytutu, ul. Totus Tuus 30 w Krakowie. Ilo?? miejsc ograniczona.

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Krakw
 

?wi?to Szko?y SP 25 na os. Podwawelskim

Email Drukuj

Zapraszamy na ?wi?to Szko?y SP 25 w Krakowie

Zapraszamy wszystkich uczniw SP 25, ich rodzicw oraz mieszka?cw osiedla Podwawelskiego, sympatykw szko?y i absolwentw na tegoroczne ?wi?to Szko?y, ktre odb?dzie si? 13 czerwca 2015 roku w godz. od 9.00 do 14.00 w budynku szko?y i terenach zielonych przy ul. Komandosw 29.

W tym roku has?em przewodnim jest:Witam Ci? kartek szelestem, czyli wszystko o ksi??ce. W czasie naszej imprezy b?dzie mo?na wzi?? udzia? w licznych warsztatach tematycznych, konkursach, spotkaniach z autorami ksi??ek, a tak?e wys?ucha? koncertu poezji ?piewanej, obejrze? wystawy, dokona? wymiany ksi??ek oraz mi?o sp?dzi? czas, korzystaj?c z atrakcji na ?wie?ym powietrzu.

Zach?camy do aktywnego uczestnictwa!

Dyrekcja SP 25, Nauczyciele i Uczniowie

 

OSP TYNIEC

Email Drukuj

M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza z Ty?ca

Powsta?a w styczniu i ju? aktywnie dzia?a

Pod koniec marca 7-osobowa reprezentacja nowo powsta?ej M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej z Ty?ca wzi??a udzia? w XXXVIII Oglnopolskim Turnieju Wiedzy Po?arniczej M?odzie? Zapobiega Po?arom. W turnieju bior? udzia? uczniowie szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli do rozwi?zania test sk?adaj?cy si? pyta? z r?nych dziedzin po?arnictwa m.in. przepisw prawnych zwi?zanych z ochron? przeciwpo?arow?, wyposa?enia stra?y po?arnej, taktyki dzia?a? ratowniczo-ga?niczych, ratownictwa chemiczno--ekologicznego, medycznego oraz historii stra?y po?arnej. Najlepsi w swoich kategoriach wezm? udzia? w kolejnych etapach konkursu.
Nasza dru?yna przygotowywa?a si? do turnieju kilka tygodni uczestnicz?c w zaj?ciach teoretycznych i praktycznych w OSP Tyniec. Odby?a rwnie? szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podkre?la Marek Sobieraj, radny Dzielnicy VIII D?bniki i naczelnik OSP Tyniec. M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w Ty?cu liczy 15 druhw i dzia?a dopiero od stycznia br., wi?c trzecie miejsce jednego z cz?onkw naszej dru?yny w tych eliminacjach uwa?am za du?y sukces.

?rd?o: KROPKA

 

Bohaterowie drugiego planu

Email Drukuj

Do 23 maja mo?na nadsy?a? prace na konkurs filmowo-historyczny Bohaterowie drugiego planu. Mog? w nim bra? udzia? uczniowie polskich szk?, tak?e poza granicami kraju. Organizatorzy projektu, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Banku Zachodniego WBK oraz Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w ?odzi, zach?caj? uczniw szk? ponadpodstawowych do odnalezienia i opisania historii wybranych osb, ktre s?u?y?y pomoc? i wsparciem walcz?cym o woln? Polsk? od 1944 do 1989 roku, czyli np. ?o?nierzom podziemia niepodleg?o?ciowego, cz?onkom tajnych organizacji, dzia?aczom opozycyjnym.

Nagrod? dla laureatw konkursu s? warsztaty filmowe w Szkole Filmowej w ?odzi (PWSFTviT) pod opiek? Macieja Drygasa. M?odzi ludzie sprbuj? swoich si? w roli autora scenariusza i re?ysera. Projekt zako?czy uroczysty pokaz filmowy w warszawskim kinie Iluzjon w grudniu 2015 r. W trakcie gali fina?owej jury przyzna g?wn? nagrod? projektu.

Partner konkursu, Polska Press Grupa, przyzna nagrod? dodatkow?, ktr? b?d? warsztaty dziennikarskie.
Prace mo?na nadsy?a? na adres Muzeum Historii Polski.
Jury, spo?rd przekazanych przez zespo?y (do 3 osb) prac, w I etapie wybiera sze?? prac w dwch kategoriach:
I kategoria szko?y gimnazjalne, II kategoria szko?y ponadgimnazjalne.
Wszelkie szczeg?y na temat konkursu znajduj? si? na stronach www.muzhp.pl oraz www.edukacja.muzhp.pl.

Harmonogram
1. I etap/ Nadsy?anie prac (obj?to?? 5-10 stron A4) 23 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Og?oszenie wynikw I etapu projektu oraz laureata Nagrody Polska Press Grupy 22 czerwca 2015 r.
3. II etap/Warsztaty filmowe oraz warsztaty dziennikarskie lipiec-pa?dziernik 2015 r.
4. Gala fina?owa: prezentacja etiud grudzie? 2015 r.

Patronat Honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej.
Organizatorzy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera.
Partnerzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Filmoteka Narodowa, kino Iluzjon.
Patroni Medialni: Polska Agencja Prasowa, Polska Press Grupa, Go?? Niedzielny, Mwi? Wieki, KINO, dzieje.pl, TVP Historia, Nasza Historia, Junior Media.
Sponsor: Wydawnictwo Iskry.

Kontakt do organizatora:
Dzia? Edukacyjny Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
tel. 22 211 90 47, fax: 22 211 90 33, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Strona 5 z 57
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu