Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Strona główna Inwestycje

InwestycjeKROPKA: Czy uda się zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią?

Email Drukuj

Osiedle Podwawelskie

Czy uda się zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią?

Już pięć lat mija od powodzi, która sprawiła, że część osiedla Podwawelskiego znalazła się pod wodą. Mieszkańcy co roku obawiają się, że sytuacja może się powtórzyć. Po powodzi z 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokonało oceny przyczyn zalania osiedla i podjęło wielokierunkowe działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej tej części dzielnicy.
– Poddano oczyszczeniu i dokonano też remontu sieci kanalizacyjnej. Zasadniczą ochronę osiedla, jak i pozostałego obszaru Dębnik dla sytuacji ekstremalnych może jednak zapewnić tylko pompownia powodziowa, której zadaniem będzie zrzut z kanalizacji wód nadmiarowych drogą przepompowania ich do rzeki Wisły w okresach skrajnych tj. gdy poziom wód w korycie Wisły zmusza do zamknięcia przelewów burzowych, co uniemożliwia zrzut grawitacyjny  – twierdzi Mieczysław Góra, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej.
Opracowanie koncepcyjne takiej przepompowni wykonano w roku 2012. Następnie podjęto projektowanie szczegółowe i wówczas okazało się, że przyjęta lokalizacja nad rzeką Wilgą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń kanalizacyjnych, nie może być zaakceptowana, ze względu na rezerwę terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, przeznaczoną dla tzw. „Kanału Krakowskiego” (zwanego również „Kanałem Ulgi”). Realizacja inwestycji została wstrzymana. Podjęto jednak czynności zmierzające do określenia czy możliwe jest podjęcie prac projektowych na części działki nie podlegającej roszczeniu. Działka ta, jest bowiem jedyną w tym rejonie, która jest zgodna z ideą przyjętej ochrony przeciwpowodziowej w projekcie MPWiK. Dokonano więc stosownych operacji analityczno-geodezyjnych, które po przeprowadzeniu postępowania doprowadziły do „uwolnienia” potrzebnej części działki. Chcąc poprawić przepustowość sieci wewnątrz osiedla przygotowano projekt kolektora odciążającego.
W czerwcu zeszłego roku MPWiK uzyskało decyzję pozwolenia na budowę dla sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów, spotkała się ona jednak ze sprzeciwem mieszkańców.
– MPWiK wystosowało pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej Podwawelska, że wobec zakwestionowania i oprotestowania tej decyzji, jak również odmowy udzielenia prawa służebności przesyłu MPWiK ze strony spółdzielni, nie ujęto tej inwestycji w planie inwestycyjnym Spółki na 2015 rok – informuje Mieczysław Góra. – Nie jesteśmy też wstanie przejąć odpowiedzialności za skutki następnych zjawisk pogodowych, jakie mogą dotknąć mieszkańców osiedla. Nie rezygnujemy jednak z tego zadania i zamierzamy je realizować równolegle z budową przepompowni w latach 2016–2017 – zapewnia dyrektor MPWiK.

źródło: KROPKA

 

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO

Email Drukuj

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO – PRZYJAZNE POŁĄCZENIE BULWARÓW WIŚLANYCH Z ZAKRZÓWKIEM

Osiedle Podwawelskie oraz cały teren Ludwinowa od Monte Cassino po stadion Garbarni oraz od Bulwarów Wiślanych do Kapelanki jest obecnie pod olbrzymią presją. Centrum Kongresowe, budowany biurowiec i wiele ostatnio zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych wywiera presję na ten teren mieszkalny. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach spowoduje zastawienie ulic Ludwinowa.
Na szczęście nie wszystko stracone, ponieważ jest już plan odwrócenia niekorzystnego trendu. Każdy z nas mieszkańców, nasze rodziny i nasi znajomi mogą pomóc w jego realizacji, ponieważ wystarczy zagłosować na projekt ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego pod nazwą „Zielona Aleja Twardowskiego – przyjazne połączenie Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem”. To bardzo istotna inicjatywa, ponieważ ulica Twardowskiego ma szansę stać się punktem zwrotnym dla zagospodarowania całego obszaru Ludwinowa, stać się przykładem dla całego miasta oraz połączyć atrakcyjne tereny dla wszystkich Krakowian i turystów.

Podwawelska degradacja vs rewitalizacja

Obecnie ulica Twardowskiego jest bardzo intensywnie degradowana poprzez szybki ruch tranzytowy, co stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców w tym szczególnie osób starszych i dzieci. Jak wielkie jest to zagrożenie udowodnił wypadek na skrzyżowaniu Szwedzkiej i Twardowskiego z 2013 roku w wyniku, którego dachowało auto, a dwójka dzieci z obrażeniami trafiła do szpitala. Chodnik jest zdegradowany i zastawiony samochodami, a służy codziennie, jako ciąg pieszy łączący budynki mieszkalne z komunikacją publiczną, okolicznymi sklepami i szkołą. Ponadto wszyscy mieszkańcy Krakowa i turyści nie mają obecnie przyjaznego połączenia Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem w celach rekreacji i wypoczynku. W realizacji projektu należy uwzględnić sąsiedztwo Centrum Kongresowego oraz planowaną kładkę Kazimierz-Ludwinów, przyszłe zagospodarowanie Zakrzówka oraz utworzenie Parku Ujścia Wilgi. Zielona Aleja Twardowskiego będzie łączyć te wszystkie obszary w spójną sieć atrakcyjnych, zielonych terenów dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Ciąg zielonej alei i strefa uspokojonego ruchu wpisuje się w potrzebę rewitalizacji osiedla Podwawelskiego, z którym projekt sąsiaduje. Realizacja projektu umożliwi w przyszłości rozwój małego biznesu, a dodatkowo ma szansę stworzyć i nadać nową tożsamość dla obszaru całego Ludwinowa rozwijając jego śródmiejsko-zielony charakter tworząc przykładowy obszar mieszkalny na przyszłość. Projekt jest zgodny z zapisami planu przestrzennego Konopnickiej – Monte Cassino, Studium Zagospodarowania miasta Krakowa oraz rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kolejnym uzasadnieniem jest sąsiedztwo głównych arterii z bardzo dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną.

Społeczny Plan dla Ludwinowa

Projekt Zielonej Alei Twardowskiego jest częścią szerszego planu, który wychodzi naprzeciw oczekiwań Krakowian w kwestii kształtowania przestrzeni publicznej. Jego główne filary to:

BEZPIECZEŃSTWO - bezpieczne poruszanie się niechronionych użytkowników dróg, a w szczególności dzieci i osób starszych,

KOMFORT - ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz międzydzielnicowego ruchu tranzytowego,

DOSTĘPNOŚĆ - zapewnienie dostępności terenów zielonych, szkół, sklepów, instytucji oraz obsługi parkingowej.

Postulaty społeczne planu zapewnią zrównoważony rozwój Ludwinowa i stworzą wzór do naśladowania:
•   Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h - utworzenie strefy ruchu uspokojonego z fizycznym, strefowym i skutecznym ograniczeniem prędkości oraz zmianą organizacji ruchu w strefie
•   Zielona Aleja Twardowskiego - utworzenie alei ruchu uspokojonego z zielenią urządzoną i małą architekturą wzdłuż ulic Twardowskiego/Dworska/Wierzbowa łączącej Bulwary Wiślane i Zakrzówek
•   Park rzeczny Wilga - utworzenie parku wraz z realizacją głównej trasy rowerowej numer 9 łączącej się z planowaną kładką Kazimierz-Ludwinów
•  Rewitalizacja os. Podwawelskiego - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji (LPR) z wyznaczeniem stref aktywności (shared space) wokół pawilonów handlowych oraz z utworzeniem lokalnego targu zamiast rozproszonych stoisk
•  Analiza dostępności miejsc parkingowych - przeprowadzenie analizy parkingowej w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach oraz z uwagi na inwestycje biurowe i Centrum Kongresowe

Zatem dołącz do zmiany i poprzyj plan!

Możesz łatwo pomóc w realizacji planu: zagłosuj na projekt Zielona Aleja Twardowskiego w ogólnomiejskim budżecie obywatelskim, zagłosuj na wybrane projekty w ramach dzielnicowego budżetu obywatelskiego, wyślij wniosek listownie do ZIKiT w sprawie utworzenia strefy ograniczonej prędkości 30 km/h.

 

Śpiesz się z wnioskami!

Email Drukuj
Dotacje uciekają!

foto: archiwum

Dotacje na wymianę pieca węglowego z Urzędu Miasta z roku na rok będą maleć. W związku z tym nie należy zwlekać z decyzją o zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne. Mieszkańcy, którzy złożą wniosek w 2015 roku mogą liczyć na przyznanie dotacji w wysokości do 100% poniesionych kosztów. Od 2016 roku stopniowo będzie ograniczana procentowa wielkość poziomu udzielanej pomocy.
Zlikwiduj piec węglowy Gmina Miejska Kraków prowadzi ciągły nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC Kraków), ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe czy odnawialne źródło energii. W tym kontekście warto dodać, że od 90 – tych lat ubiegłego stulecia krakowski MPEC przyczynił się do likwidacji ponad 400 dymiących kotłowni i ponad 3000 pieców węglowych. Przedsiębiorstwo nieustannie rozbudowuje sieć cieplną. Obecnie realizowane są prace na ulicy Anny oraz przyłączenia budynków przy ulicy Józefa Piłsudskiego, a już wkrótce zostaną rozpoczęte prace związane z podłączeniem obiektów w rejonie ulic: Krupniczej, Traugutta, Szujskiego, Prusa, Łobzowskiej, Koletek i Agnieszki.

Złożenie wniosku krok po kroku 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji (wraz z wymaganymi załącznikami) 2. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji 3. Realizacja zadania, na które dotacja została udzielona Po zrealizowaniu zadania wnioskodawcy muszą przedłożyć wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej. Przekazanie środków następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.

Wysokość dotacji Dotacja udzielana jest w wysokości 900 zł na każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło w budynku, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni. Wielkość ogrzewanej powierzchni ustalana jest wyłącznie w stosunku do pomieszczeń faktycznie ogrzewanych przez likwidowane piece (paleniska) lub kotłownie (kotły centralnego ogrzewania) opalane paliwem stałym.

Z roku na rok dotacja będzie maleć
Dotacja przyznawana będzie:

- do 100 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2015,
- do 80 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016,
- do 60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
- do 40 % poniesionych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

Więcej…
 

Strefa parkowania w Dębnikach

Email Drukuj

Od 1 czerwca strefa płatnego parkowania w Krakowie zostanie rozszerzona o rejon Starych Dębniki, a konkretnie obszar od Ronda Grunwaldzkiego wzdłuż ulicy Monte Cassino do ulicy Nowaczyńskiego i wzdłuż wschodniej granicy Parku Dębnickiego do rzeki Wisły. Obejmować będzie m.in. Rynek Dębnicki i część ulicy Tynieckiej. Malowane są miejsca postojowe, postawiono słupki, na których zawisną znaki drogowe. Miejsca parkingowe powstają także na ulicy Tynieckiej, na odcinku od Rynku Dębnickiego do ulicy Praskiej. Od kilku miesięcy obowiązuje tutaj zakaz parkowania, o który wcześniej wnioskowali sami mieszkańcy. Teraz obawiają się, że przywrócenie możliwości parkowania w tym miejscu pogorszy bezpieczeństwo pieszych oraz utrudni mijanie się pojazdów, przede wszystkim autobusów.

Więcej…
 

Park Dębnicki - kontrowersje

Email Drukuj

Jakie będą losy parkingu?

Wszystko wskazuje na to, że parking znajdujący się w obrębie Parku Dębnickiego nadal będzie dzierżawiony. Zmieni się tylko dzierżawca. Przypomnijmy, 1 października 2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisał z firmą Rafis na czas nieokreślony umowę, na dzierżawę działek w Parku Dębnickim obejmujących 40 miejsc postojowych (35 dostępnych dla dzierżawcy i 5 ogólnodostępnych). Duża liczba samochodów oznaczonych jako pojazdy prywatnej firmy, często zaparkowanych na trawniku czy alejkach spacerowych wzbudziła zainteresowanie okolicznych mieszkańców, jak i użytkowników parku. Tym bardziej, że przy wjazdach do parku zarówno od Do czasu zakończenia rozmów z nowym dzierżawcą, wjazd na teren parku możliwy jest tylko od strony ulicy Praskiej, jak i ulicy Tynieckiej znaki B1 informują o zakazie ruchu i nie dotyczą tylko pojazdów posiadających zezwolenia zarządcy drogi.
W związku licznymi pismami i interwencjami w tej sprawie 4 marca br. Rada Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę o przywróceniu parkingu usytuowanego na terenie Parku Dębnickiego na potrzeby użytkowników parku, wnioskując do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o rozwiązanie umowy dzierżawy z obecnym użytkownikiem parkingu usytuowanego na terenie Parku Dębnickiego. ZIKiT zlecił kontrolę czy parking wykorzystywany jest zgodnie z umową. 10 kwietnia br. na terenie Parku Dębnickiego odbyło się spotkanie przedstawicieli ZIKiT-u, Straży Miejskiej, Rady Dzielnicy VIII Dębniki i mieszkańców.
– Fakty świadczyły o naruszeniu warunków umowy dzierżawy, potwierdził to kierownik Zespołu Geodezji z ZIKiT-u– informuje obecna na spotkaniu Aneta Pałka, przewodnicząca Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Dzielnicy VIII Dębniki – Dowiedzieliśmy się również, że od lutego właścicielem sąsiadującego z parkiem Pałacu Lasockich nie jest już firma Rafis, a Estate Development i to z nią prowadzone są obecnie rozmowy odnośnie dalszej dzierżawy, ponieważ przejęła ona od poprzedniego dzierżawcy prawo do dzierżawy parkingu. (źródło: KROPKA)

Więcej…
 
Strona 9 z 95
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?