Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Strona główna Inwestycje

InwestycjeTrasa pieszo-rowerowa wzdłuż bulwarów rzeki Wilgi

Email Drukuj

BUDŻET OBYWATELSKI PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI - NR 17

Trasa pieszo-rowerowa łącząca (wzdłuż bulwarów rzeki Wilgi) Podgórze z Zakrzówkiem i Ruczajem

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż bulwarów rzeki Wilgi z Podgórza na Ruczaj (od ul. Konopnickiej do ul. Kobierzyńskiej).

 

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO

Email Drukuj

BUDŻET OBYWATELSKI - PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 18

Głosowanie rozpoczyna się już 20 czerwca i trwać będzie do 28 czerwca. Głosować będzie można za pośrednictwem specjalnej platformy do głosowania on-line, która zostanie udostępniona na stronie budżetu obywatelskiego www.krakow.pl/budzet w dniach głosowania lub tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w jednym z punktów głosowania

Zmiana ulicy Twardowskiego na zieloną aleję ruchu uspokojonego łączącą Bulwary Wiślane z Zakrzówkiem. Priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników, komfort mieszkańców oraz utrzymanie dostępności dla wszystkich. System tych linearnych połączeń powinien być rozbudowywany, tak by poprzez te ciągi zieleni poprawić funkcjonowanie przyrodniczych obszarów w zwartej zabudowie miejskiej, a także umożliwić przyjazne przemieszczanie się mieszkańców i użytkowników miasta pomiędzy terenami zieleni w celach rekreacji i wypoczynku.

Więcej…
 

TRASY: PYCHOWICKA I ZWIERZYNIECKA

Email Drukuj

TRASY: PYCHOWICKA I ZWIERZYNIECKA – ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą się zapoznać z koncepcją budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej w zakresie od Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej (skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego-Rostworowskiego).
Planowane przez Miasto arterie to element trzeciej obwodnicy Krakowa.

Miejsca i terminy spotkań konsultacyjnych z udziałem pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Urzędu Miasta Krakowa oraz autorów proponowanych rozwiązań.:
- 23 czerwca (wtorek) godz. 17:00 -Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul .Na Błonie 15b
- 24 czerwca (środa) godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 31, sala 21 I piętro, ul. Prusa 18
- 25 czerwca (czwartek) godz. 17:00 - Dom Kultury, ul. Praska 52

Koncepcja budowy tras wyłożona zostanie do publicznego wglądu w następujących terminach:
- 26 czerwca (piątek) w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VI
- 29 czerwca (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII
- 30 czerwca (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII

W wyżej podanych terminach odbędą się także dyżury konsultacyjne z udziałem projektanta.
Zgodnie z koncepcją, długość tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej to ok.6,9 km. Zadanie podzielone jest na następujące odcinki:
- Odcinek 1 od Ronda Ofiar Katynia do skrzyżowania Armii Krajowej - Zarzecze – rozbudowa Armii Krajowej do przekroju 2x3 pasy ruchu.
- Odcinek 2 skrzyżowanie Armii Krajowej - Zarzecze do ul. Bakałarzy – rozbudowa Armii Krajowej (2x2) z skrzyżowaniami dwupoziomowymi wyposażonymi w pasy dla relacji skrętnych oraz z budową Trasy Zwierzynieckiej (2x2) w poziomie "-1".
- Odcinek 3 od ul. Odlewnicza do ul. Księcia Józefa – budowa tunelu (2x3) pod rzeką. Rudawa i wzgórzem Św. Bronisławy długości ok. 2.4 km.
- Odcinek 4 od ul. Księcia Józefa do rz. Wisła - budowa dwupoziomowego węzła "Przegorzały" z przebudową ul. Księcia Józefa.
- Odcinek 5 budowa mostu przez Wisłę (2x3) długości ok. 400 m.
- Odcinek 6 budowa dwupoziomowego węzła "Tyniecka": skrzyżowanie Trasa Pychowicka - Tyniecka - Norymberska - Sodowa.
- Odcinek 7 od węzła "Tyniecka" do ul. Grota Roweckiego - budowa Trasy Pychowickiej (2x3) z przebudową ulicy Norymberskiej i przebudową skrzyżowania Grota Roweckiego – Rostworowskiego.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. przedsięwzięcia, można przesyłać, w formie pisemnej, w terminie do dnia 14 lipca br. pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-596 Kraków, bądź pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka".
Przesyłane uwagi należy podpisać i załączyć adres, wraz z numerem ewidencyjnym działki. Wszystkie opinie mieszkańców zostaną zanalizowane. Wnioski i zastrzeżenia, możliwe do zastosowania pod względem prawnym i finansowym, zostaną uwzględnione.
Więcej informacji, a także koncepcja budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej jest do pobrania na stronie www.zikit.krakow.pl

 

 

KROPKA: Czy uda się zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią?

Email Drukuj

Osiedle Podwawelskie

Czy uda się zabezpieczyć mieszkańców przed powodzią?

Już pięć lat mija od powodzi, która sprawiła, że część osiedla Podwawelskiego znalazła się pod wodą. Mieszkańcy co roku obawiają się, że sytuacja może się powtórzyć. Po powodzi z 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokonało oceny przyczyn zalania osiedla i podjęło wielokierunkowe działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej tej części dzielnicy.
– Poddano oczyszczeniu i dokonano też remontu sieci kanalizacyjnej. Zasadniczą ochronę osiedla, jak i pozostałego obszaru Dębnik dla sytuacji ekstremalnych może jednak zapewnić tylko pompownia powodziowa, której zadaniem będzie zrzut z kanalizacji wód nadmiarowych drogą przepompowania ich do rzeki Wisły w okresach skrajnych tj. gdy poziom wód w korycie Wisły zmusza do zamknięcia przelewów burzowych, co uniemożliwia zrzut grawitacyjny  – twierdzi Mieczysław Góra, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej.
Opracowanie koncepcyjne takiej przepompowni wykonano w roku 2012. Następnie podjęto projektowanie szczegółowe i wówczas okazało się, że przyjęta lokalizacja nad rzeką Wilgą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń kanalizacyjnych, nie może być zaakceptowana, ze względu na rezerwę terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, przeznaczoną dla tzw. „Kanału Krakowskiego” (zwanego również „Kanałem Ulgi”). Realizacja inwestycji została wstrzymana. Podjęto jednak czynności zmierzające do określenia czy możliwe jest podjęcie prac projektowych na części działki nie podlegającej roszczeniu. Działka ta, jest bowiem jedyną w tym rejonie, która jest zgodna z ideą przyjętej ochrony przeciwpowodziowej w projekcie MPWiK. Dokonano więc stosownych operacji analityczno-geodezyjnych, które po przeprowadzeniu postępowania doprowadziły do „uwolnienia” potrzebnej części działki. Chcąc poprawić przepustowość sieci wewnątrz osiedla przygotowano projekt kolektora odciążającego.
W czerwcu zeszłego roku MPWiK uzyskało decyzję pozwolenia na budowę dla sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów, spotkała się ona jednak ze sprzeciwem mieszkańców.
– MPWiK wystosowało pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej Podwawelska, że wobec zakwestionowania i oprotestowania tej decyzji, jak również odmowy udzielenia prawa służebności przesyłu MPWiK ze strony spółdzielni, nie ujęto tej inwestycji w planie inwestycyjnym Spółki na 2015 rok – informuje Mieczysław Góra. – Nie jesteśmy też wstanie przejąć odpowiedzialności za skutki następnych zjawisk pogodowych, jakie mogą dotknąć mieszkańców osiedla. Nie rezygnujemy jednak z tego zadania i zamierzamy je realizować równolegle z budową przepompowni w latach 2016–2017 – zapewnia dyrektor MPWiK.

źródło: KROPKA

 

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO

Email Drukuj

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO – PRZYJAZNE POŁĄCZENIE BULWARÓW WIŚLANYCH Z ZAKRZÓWKIEM

Osiedle Podwawelskie oraz cały teren Ludwinowa od Monte Cassino po stadion Garbarni oraz od Bulwarów Wiślanych do Kapelanki jest obecnie pod olbrzymią presją. Centrum Kongresowe, budowany biurowiec i wiele ostatnio zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych wywiera presję na ten teren mieszkalny. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach spowoduje zastawienie ulic Ludwinowa.
Na szczęście nie wszystko stracone, ponieważ jest już plan odwrócenia niekorzystnego trendu. Każdy z nas mieszkańców, nasze rodziny i nasi znajomi mogą pomóc w jego realizacji, ponieważ wystarczy zagłosować na projekt ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego pod nazwą „Zielona Aleja Twardowskiego – przyjazne połączenie Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem”. To bardzo istotna inicjatywa, ponieważ ulica Twardowskiego ma szansę stać się punktem zwrotnym dla zagospodarowania całego obszaru Ludwinowa, stać się przykładem dla całego miasta oraz połączyć atrakcyjne tereny dla wszystkich Krakowian i turystów.

Podwawelska degradacja vs rewitalizacja

Obecnie ulica Twardowskiego jest bardzo intensywnie degradowana poprzez szybki ruch tranzytowy, co stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców w tym szczególnie osób starszych i dzieci. Jak wielkie jest to zagrożenie udowodnił wypadek na skrzyżowaniu Szwedzkiej i Twardowskiego z 2013 roku w wyniku, którego dachowało auto, a dwójka dzieci z obrażeniami trafiła do szpitala. Chodnik jest zdegradowany i zastawiony samochodami, a służy codziennie, jako ciąg pieszy łączący budynki mieszkalne z komunikacją publiczną, okolicznymi sklepami i szkołą. Ponadto wszyscy mieszkańcy Krakowa i turyści nie mają obecnie przyjaznego połączenia Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem w celach rekreacji i wypoczynku. W realizacji projektu należy uwzględnić sąsiedztwo Centrum Kongresowego oraz planowaną kładkę Kazimierz-Ludwinów, przyszłe zagospodarowanie Zakrzówka oraz utworzenie Parku Ujścia Wilgi. Zielona Aleja Twardowskiego będzie łączyć te wszystkie obszary w spójną sieć atrakcyjnych, zielonych terenów dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Ciąg zielonej alei i strefa uspokojonego ruchu wpisuje się w potrzebę rewitalizacji osiedla Podwawelskiego, z którym projekt sąsiaduje. Realizacja projektu umożliwi w przyszłości rozwój małego biznesu, a dodatkowo ma szansę stworzyć i nadać nową tożsamość dla obszaru całego Ludwinowa rozwijając jego śródmiejsko-zielony charakter tworząc przykładowy obszar mieszkalny na przyszłość. Projekt jest zgodny z zapisami planu przestrzennego Konopnickiej – Monte Cassino, Studium Zagospodarowania miasta Krakowa oraz rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kolejnym uzasadnieniem jest sąsiedztwo głównych arterii z bardzo dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną.

Społeczny Plan dla Ludwinowa

Projekt Zielonej Alei Twardowskiego jest częścią szerszego planu, który wychodzi naprzeciw oczekiwań Krakowian w kwestii kształtowania przestrzeni publicznej. Jego główne filary to:

BEZPIECZEŃSTWO - bezpieczne poruszanie się niechronionych użytkowników dróg, a w szczególności dzieci i osób starszych,

KOMFORT - ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz międzydzielnicowego ruchu tranzytowego,

DOSTĘPNOŚĆ - zapewnienie dostępności terenów zielonych, szkół, sklepów, instytucji oraz obsługi parkingowej.

Postulaty społeczne planu zapewnią zrównoważony rozwój Ludwinowa i stworzą wzór do naśladowania:
•   Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h - utworzenie strefy ruchu uspokojonego z fizycznym, strefowym i skutecznym ograniczeniem prędkości oraz zmianą organizacji ruchu w strefie
•   Zielona Aleja Twardowskiego - utworzenie alei ruchu uspokojonego z zielenią urządzoną i małą architekturą wzdłuż ulic Twardowskiego/Dworska/Wierzbowa łączącej Bulwary Wiślane i Zakrzówek
•   Park rzeczny Wilga - utworzenie parku wraz z realizacją głównej trasy rowerowej numer 9 łączącej się z planowaną kładką Kazimierz-Ludwinów
•  Rewitalizacja os. Podwawelskiego - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji (LPR) z wyznaczeniem stref aktywności (shared space) wokół pawilonów handlowych oraz z utworzeniem lokalnego targu zamiast rozproszonych stoisk
•  Analiza dostępności miejsc parkingowych - przeprowadzenie analizy parkingowej w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach oraz z uwagi na inwestycje biurowe i Centrum Kongresowe

Zatem dołącz do zmiany i poprzyj plan!

Możesz łatwo pomóc w realizacji planu: zagłosuj na projekt Zielona Aleja Twardowskiego w ogólnomiejskim budżecie obywatelskim, zagłosuj na wybrane projekty w ramach dzielnicowego budżetu obywatelskiego, wyślij wniosek listownie do ZIKiT w sprawie utworzenia strefy ograniczonej prędkości 30 km/h.

 
Strona 8 z 94
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?